Vacature Werkgroep Ondernemerschap

Type: Nieuws
Datum: 19 May 2024
Heb jij een ondernemersmentaliteit? Heb je ervaring in het ondernemerschap als professioneel begeleider en vind je het belangrijk dat dit een centrale plek in de vereniging krijgt? Heb jij affiniteit met de markt en zie je gemakkelijk kansen? Meld je aan voor onze nieuwe Werkgroep Ondernemerschap!

Ondernemerschap is één van de ambities geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan van LVSC. We vinden het belangrijk dat we meebewegen met de markt en inspelen op de trend dat professioneel begeleiders vaker voor zichzelf beginnen.

Wat je gaat doen
De Werkgroep Ondernemerschap ontvangt een concrete opdracht met als doel ondernemerschap binnen LVSC op de kaart te gaan zetten. Zo wil LVSC een vraagbaak zijn en worden voor individuele én groepen zzp’ers en hier concreet vorm aan gaan geven. De werkgroep is voor bepaalde tijd; zolang de opdracht loopt.

De gekozen voorzitter van de werkgroep zal, namens alle ondernemers binnen LVSC, samen met andere vertegenwoordigers van brancheverenigingen, vier keer per jaar deelnemen aan Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO). PZO heeft een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER) en kaart belemmeringen aan op het gebied van wet- en regelgeving.

Wat je ervoor terugkrijgt
Meer invloed binnen de vereniging en een enorme uitbreiding van je professionele netwerk. Tevens bieden we je een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding aan en ondersteuning bij verdere professionalisering (als ondernemer), te weten:

  • Webinar ‘Hoe host ik een onlinebijeenkomst?’ op 20 juni 2024
  • Workshop ‘Hoe maak je een vlog?’ op 6 november 2024
  • Het boek ‘Dé Kick Ass code voor succesvol ondernemen’ van Veronique Prins

Meer informatie en reageren
Heb je interesse om deel te nemen aan de Werkgroep Ondernemerschap? Stuur dan voor 7 juni 2024 een e-mail naar info@lvsc.eu met een korte motivatie. Hierna volgt een uitnodiging voor een online kennismakingsgesprek in week 24, met portefeuillehouder Peter Vergeer en een medewerker van het bureau. Mocht je meer informatie willen over de vacature, neem dan contact op met Bureau LVSC via 024 366 2080.

afb Com ondernemerschap Vac