Aspirant-supervisor

Op deze pagina vind je informatie over de registratie als aspirant-supervisor.

Wil je jouw registratie als aspirant-supervisor aanvragen?


Dit kan als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent lid van LVSC. Aanmelden als (student-)lid kan via deze link.
  • Je hebt het voortraject doorlopen zoals aangegeven in het ‘LVSC Registratiereglement Supervisoren editie 2014’ deel II, blz. 19 en 20, 1.1;
  • Je volgt een door LVSC erkende methodisch didactische scholing voor supervisoren óf hebt deze met succes afgerond.
    Zie: erkende supervisieopleidingen.
  • Je geeft of gaf supervisie onder begeleiding van een leersupervisor.

N.B.: (indien van toepassing) de verklaring van een met goed gevolg afgelegde MDS I en van de 1e leersupervisie dienen binnen 1 jaar na aanvang van de scholingsactiviteit bij LVSC te worden aangeboden, om je aspirant-registratie voor een maximum van 3 jaren te handhaven.

Registratie aanvragen:

Volledige reglement bekijken en aanvraagformulier downloaden.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met registratie@lvsc.eu.

Tarieven:

Hier vind je de tarieven.

Tags: 
aspirant-supervisor
reglement
eisen