Bestuur en bureau

LVSC heeft een bestuur dat beleidsplannen formuleert, voorlegt ter goedkeuring, uitvoert en verantwoording aflegt tijdens de ALV, die twee keer per jaar wordt gehouden. Het bestuur van LVSC wordt ondersteund door Bureau LVSC. 

Bestuur

liesbeth-van-der-jagt-rond peter-vergeer-rond
Liesbeth van der Jagt
Secretaris
Portefeuille kwaliteit
Peter Vergeer
Voorzitter
Portefeuille ondernemerschap
 
marten-bos ton-vegt
Marten Bos
Bestuurslid
Portefeuille kwaliteit
Ton Vegt
Penningmeester
Portefeuille relatiebeheer
 
joyce-van-drunen
Joyce van Drunen
Bestuurslid
Portefeuille interne zaken
 

Bureau LVSC

Het enthousiaste en betrokken team van bureau LVSC wordt gevormd door:

foto-rond-annet

Annet Murre (directeur bureau LVSC)

Hoofdtaken: aansturen en begeleiden van het verenigingsbureau; adviseren, ondersteunen en uitvoeren van taken van het bestuur; het opstellen, uitvoeren en ondersteunen van (beleids- en financiële) plannen en beleidsontwikkeling; onderhouden van relevante interne/externe contacten; vertegenwoordiging van de vereniging i.s.m het bestuur.

foto-rond-ellen

Ellen Lely (online marketingprofessional)

Hoofdtaken: beheer en optimalisatie website; coördinatie Tijdschrift voor Begeleidingskunde en Kennisbank; beheer social media; coördinator LVSC regio's; verantwoordelijke huisstijl.

 
foto-rond-annemarie

Annemarie Eemers (financieel medewerker)

Hoofdtaken: boekhouding; facturering; jaarrekeningen; kwartaalrapportages; begrotingen; diverse werkzaamheden Regio’s; ledenadministratie.

 
foto-rond-ingrid-m

Ingrid Markus (officemanager)

Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.

 
foto-rond-anique

Anique Laanstra (communicatieadviseur)

Hoofdtaken: communicatie en PR m.b.t. beleid; onderzoeken en starten van samenwerkingen; inhoud leden- en relatienieuwsbrief; ontwikkeling webinars en podcasts, ondersteuning Commissie Internationale Contacten; coördinator LVSC regio’s;

 
foto-rond-ingrid-h Ingrid Hopman-Spruit (stafmedewerker vakinhoud en kwaliteit)

Hoofdtaken: kwaliteitsbeleid; ondersteuning diverse werkgroepen en Commissie Vakontwikkeling; organisatie webinars, podcasts en colleges.
 
foto-rond-renee Renée van Bussel (officemanager)

Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.