Je leven in één herinnering - Onderzoek naar zin in het alledaagse leven​​​​​​

Zingeving en bezieling
Reflectie en bewustwording
TsvB 2021 #4

Stel, er is een hiernamaals. Daar worden al je herinneringen gewist, op één na. Welke herinnering kies jij dan om mee te nemen? In deze bijdrage vertelt de auteur over haar promotieonderzoek in het domein van de narratieve psychologie dat zich richt op de manier waarop mensen zin en betekenis geven aan hun leven aan de hand van de verhalen die zij vertellen.

​​​​​​​Jacky van de Goor