Kopij indienen?

Redactie en kopij
Als richtinggevende waarde bij het vormgeven van het tijdschrift geldt voor de redactie dat zij de volle breedte van de diverse werkvelden en van de diverse niveaus waarop de begeleidingskunde wordt beoefend, aan het woord wil laten en dat zij deze diverse gremia met elkaar in dialoog wil brengen. Doel is een standaard te ontwikkelen voor professionele begeleiding die zowel voldoet aan wetenschappelijke maatstaven, normatieve criteria, als eisen van praktische relevantie. Het tijdschrift wil een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsdoelen van LVSC, wat betreft de voortgaande professionalisering van haar leden.

Scripties
Het is mogelijk om een scriptie in te sturen aan de eindredacteur. De redactie gaat na of het kan leiden tot een passend item in TsvB. Indien dit het geval is kun je met behulp van de auteursinstructies en de reguliere auteursbegeleiding van de redactie, een artikel schrijven voor TsvB. Je kunt je opleider natuurlijk over dit mooie resultaat informeren!

Kennisbank
Het is ook mogelijk je (geanonimiseerde )scriptie in te sturen voor plaatsing op de kennisbank van LVSC. Stuur hem dan naar info@lvsc.eu t.a.v. Erica Windhorst. De Commissie Vakontwikkeling bekijkt of de scriptie een passend item is.
 

Kopij aanleveren?
Lees de auteursinstructies en publicatievoorwaarden:
Auteursinstructies
Publicatievoorwaarden
Privacyverklaring

Door het insturen van uw kopij gaat u akkoord met de publicatievoorwaarden en privacyverklaring.

Contact redactie en kopij aanleveren
Dhr. H. Haakman, eindredacteur
hhaakman@me.com

Voor informatie over presentaties in het LVSC Venster, neem contact op met Patrick Kerkoff via p.kerkhoff@lvsc.eu.