Kopij indienen?

Redactie en kopij
Als richtinggevende waarde bij het vormgeven van het tijdschrift geldt voor de redactie dat zij de volle breedte van de diverse werkvelden en van de diverse niveaus waarop de begeleidingskunde wordt beoefend, aan het woord wil laten en dat zij deze diverse gremia met elkaar in dialoog wil brengen. Doel is een standaard te ontwikkelen voor professionele begeleiding die zowel voldoet aan wetenschappelijke maatstaven, normatieve criteria, als eisen van praktische relevantie. Het tijdschrift wil een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsdoelen van LVSC, wat betreft de voortgaande professionalisering van haar leden.

Kopij aanleveren?
Lees de auteursinstructies en publicatievoorwaarden:
Auteursinstructies
Publicatievoorwaarden

NB: voor informatie over presentaties in het LVSC Venster, neem contact op met Erica Windhorst via info@lvsc.eu.

Contact redactie en kopij aanleveren
Dhr. H. Haakman, eindredacteur
hhaakman@me.com