Erkende opleidingen en permanente educatie

Hier vind je een overzicht van de door LVSC erkende opleidingen tot Supervisor, Coach en Organisatiebegeleider. Na afronding van deze opleidingen is het mogelijk om je te laten registreren in ons beroepsregister als Supervisor of Registercoach. De registratie tot Organisatiebegeleider wordt in de loop van 2020 mogelijk.

Competentieprofielen
De door LVSC erkende opleidingen maken gebruik van de volgende competentieprofielen:

Competentieprofiel van de Supervisor: Competentieprofiel Supervisor
Competentieprofiel van de Coach: Competentieprofiel Coach
Competentieprofiel van de Leersupervisor: Competentieprofiel Leersupervisor
Competentieprofiel van de Docent Supervisiekunde: Competentieprofiel Docent supervisiekunde

Studentlidmaatschap tijdens je opleiding
Studenten van de erkende opleidingen kunnen bij aanvang van hun studie een studentlidmaatschap aanvragen met 50% korting. 

Permanente educatie
Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Filter op Permanente educatie voor een overzicht van erkende bij- en nascholing. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting vind je in het activiteitenoverzicht.

Alba-academie

Professioneel coachen in organisaties

Nieuwsbericht 3 dec. 2019: Registratie tot Organisatiebegeleider onhold

De afgelopen maanden is een aantal opleidingen voor een beroepsregistratie tot organisatiebegeleider bij LVSC erkend. Op grond van een door ons gemaakt overgangsdocument is dit mogelijk geworden. Er is echter door een groep supervisoren opleiders, tevens leden van de LVSC bezwaar gemaakt tegen de besluitvorming. Zij zijn van mening dat het overgangsreglement expliciet had moeten worden voorgelegd aan de leden. Als bestuur hebben we dat niet gedaan omdat ons vermoeden was, dat een meerderheid van de leden vooral de koers ondersteunt en niet zo zeer geïnteresseerd is in de precieze details.

Desondanks hebben we als bestuur besloten de bezwaren ten aanzien van de besluitvorming serieus te nemen met de toezegging dat het vigerende beleid alsnog expliciet zal worden voorgelegd aan de leden in de Algemene Leden Vergadering van 16 april 2020. We gaan er vanuit dat het tot positieve besluitvorming zal leiden. Maar voor de zuiverheid moeten we nu verdere activiteiten op het gebied van de registratie van afgestudeerde studenten van de erkende opleidingen tot Organisatiebegeleider even ‘on hold’ zetten uit respect voor het besluit de details voor te leggen in de ALV van april 2020.

Als bestuur vinden we het vervelend dat we hiermee worden afgeremd in de mooie koers die we met de vereniging zijn ingeslagen. Desondanks respecteren we uiteindelijk de gewenste verenigingsdemocratie. We hopen op begrip daarvoor. Studenten en afgestudeerde studenten kunnen uiteraard wel lid worden van LVSC en zij zijn welkomn zich mee te buigen over de toekomst van de vereniging en hun vak. Registratie kan echter pas weer na april 2020, ervan uitgaande dat de ALV instemt.

Opleiding Organisatiecoaching

Tijdens de vervolgopleiding Organisatiecoaching leer je hoe je je coachvaardigheden en –kunde inzet bij het leer- en ontwikkelproces van organisaties. Je kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel en weet de harde kant (business perspectief, primair proces) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de opleiding, data en locaties vind je op de website van Alba-academie. 

Meer informatie

Haagse Hogeschool

Master Organisatiecoaching

Nieuwsbericht 3 dec. 2019: Registratie tot Organisatiebegeleider onhold

De afgelopen maanden is een aantal opleidingen voor een beroepsregistratie tot organisatiebegeleider bij LVSC erkend. Op grond van een door ons gemaakt overgangsdocument is dit mogelijk geworden. Er is echter door een groep supervisoren opleiders, tevens leden van de LVSC bezwaar gemaakt tegen de besluitvorming. Zij zijn van mening dat het overgangsreglement expliciet had moeten worden voorgelegd aan de leden. Als bestuur hebben we dat niet gedaan omdat ons vermoeden was, dat een meerderheid van de leden vooral de koers ondersteunt en niet zo zeer geïnteresseerd is in de precieze details.

Desondanks hebben we als bestuur besloten de bezwaren ten aanzien van de besluitvorming serieus te nemen met de toezegging dat het vigerende beleid alsnog expliciet zal worden voorgelegd aan de leden in de Algemene Leden Vergadering van 16 april 2020. We gaan er vanuit dat het tot positieve besluitvorming zal leiden. Maar voor de zuiverheid moeten we nu verdere activiteiten op het gebied van de registratie van afgestudeerde studenten van de erkende opleidingen tot Organisatiebegeleider even ‘on hold’ zetten uit respect voor het besluit de details voor te leggen in de ALV van april 2020.

Als bestuur vinden we het vervelend dat we hiermee worden afgeremd in de mooie koers die we met de vereniging zijn ingeslagen. Desondanks respecteren we uiteindelijk de gewenste verenigingsdemocratie. We hopen op begrip daarvoor. Studenten en afgestudeerde studenten kunnen uiteraard wel lid worden van LVSC en zij zijn welkomn zich mee te buigen over de toekomst van de vereniging en hun vak. Registratie kan echter pas weer na april 2020, ervan uitgaande dat de ALV instemt.

Master Organisatiecoaching

De Master Organisatiecoaching is een erkende NVAO Master en leidt op tot het professioneel begeleiden van verandertrajecten in een organisatie. Centraal staat praktijkgericht onderzoek, het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit als Organisatiebegeleider en het zelfstandig begeleiden van collectieve leerprocessen in diverse organisaties.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de opleiding, data en locatie vind je op de website van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie

Haagse Hogeschool

Post Bacheloropleiding Organisatiecoaching

Nieuwsbericht 3 dec. 2019: Registratie tot Organisatiebegeleider onhold

De afgelopen maanden is een aantal opleidingen voor een beroepsregistratie tot organisatiebegeleider bij LVSC erkend. Op grond van een door ons gemaakt overgangsdocument is dit mogelijk geworden. Er is echter door een groep supervisoren opleiders, tevens leden van de LVSC bezwaar gemaakt tegen de besluitvorming. Zij zijn van mening dat het overgangsreglement expliciet had moeten worden voorgelegd aan de leden. Als bestuur hebben we dat niet gedaan omdat ons vermoeden was, dat een meerderheid van de leden vooral de koers ondersteunt en niet zo zeer geïnteresseerd is in de precieze details.

Desondanks hebben we als bestuur besloten de bezwaren ten aanzien van de besluitvorming serieus te nemen met de toezegging dat het vigerende beleid alsnog expliciet zal worden voorgelegd aan de leden in de Algemene Leden Vergadering van 16 april 2020. We gaan er vanuit dat het tot positieve besluitvorming zal leiden. Maar voor de zuiverheid moeten we nu verdere activiteiten op het gebied van de registratie van afgestudeerde studenten van de erkende opleidingen tot Organisatiebegeleider even ‘on hold’ zetten uit respect voor het besluit de details voor te leggen in de ALV van april 2020.

Als bestuur vinden we het vervelend dat we hiermee worden afgeremd in de mooie koers die we met de vereniging zijn ingeslagen. Desondanks respecteren we uiteindelijk de gewenste verenigingsdemocratie. We hopen op begrip daarvoor. Studenten en afgestudeerde studenten kunnen uiteraard wel lid worden van LVSC en zij zijn welkomn zich mee te buigen over de toekomst van de vereniging en hun vak. Registratie kan echter pas weer na april 2020, ervan uitgaande dat de ALV instemt.

Post--bachelor opleiding Organisatiecoaching

De post-bachelor opleiding Organisatiecoaching is een praktische opleiding van acht maanden met een stageopdracht als rode draad in het leerproces. Van het kennismaken met de literatuur en de principes van organisatiecoaching tot aan de toegepaste kennis over het begeleiden en veranderen van een lerende organisatie. Je leert een verander- en leerproces van een organisatie of een deel ervan succesvol te coachen.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de opleiding, data en locatie vind je op de website van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie

Hogeschool Rotterdam / Hogeschool Arnhem Nijmegen

Master Begeleidingskunde

Nieuwsbericht 3 dec. 2019: Registratie tot Organisatiebegeleider onhold

De afgelopen maanden is een aantal opleidingen voor een beroepsregistratie tot organisatiebegeleider bij LVSC erkend. Op grond van een door ons gemaakt overgangsdocument is dit mogelijk geworden. Er is echter door een groep supervisoren opleiders, tevens leden van de LVSC bezwaar gemaakt tegen de besluitvorming. Zij zijn van mening dat het overgangsreglement expliciet had moeten worden voorgelegd aan de leden. Als bestuur hebben we dat niet gedaan omdat ons vermoeden was, dat een meerderheid van de leden vooral de koers ondersteunt en niet zo zeer geïnteresseerd is in de precieze details.

Desondanks hebben we als bestuur besloten de bezwaren ten aanzien van de besluitvorming serieus te nemen met de toezegging dat het vigerende beleid alsnog expliciet zal worden voorgelegd aan de leden in de Algemene Leden Vergadering van 16 april 2020. We gaan er vanuit dat het tot positieve besluitvorming zal leiden. Maar voor de zuiverheid moeten we nu verdere activiteiten op het gebied van de registratie van afgestudeerde studenten van de erkende opleidingen tot Organisatiebegeleider even ‘on hold’ zetten uit respect voor het besluit de details voor te leggen in de ALV van april 2020.

Als bestuur vinden we het vervelend dat we hiermee worden afgeremd in de mooie koers die we met de vereniging zijn ingeslagen. Desondanks respecteren we uiteindelijk de gewenste verenigingsdemocratie. We hopen op begrip daarvoor. Studenten en afgestudeerde studenten kunnen uiteraard wel lid worden van LVSC en zij zijn welkomn zich mee te buigen over de toekomst van de vereniging en hun vak. Registratie kan echter pas weer na april 2020, ervan uitgaande dat de ALV instemt.

Master Begeleidingskunde

In de Master Begeleidingskunde leer je op alle niveaus in een organisatie een veranderproces te begeleiden. Deze master kan in delen worden afgenomen.

Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, organisatiecultuur en eigenaarschap op het spel. In dit krachtenveld opereert de begeleidingskundige.

De opleiding wordt aangeboden op de Hogeschool Rotterdam en op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de opleiding, data, locaties en aanmelden ga je naar de website van Hogeschool Rotterdam. 

Meer informatie