Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Vind hier uw opleiding tot LVSC-geregistreerd supervisor of coach. Zoekt u bijscholing voor uw herregistratie? Bekijk hier welke externe PE-aanbieders er zijn. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting treft u aan in het activiteitenoverzicht.

"Vertel maar...ik luister...' (2 PE)

Hoe creëer ik als supervisor de voorwaarden voor een veilig leerklimaat? Een ACTIEVE workshop voor (ABvC en LVSC-)geregistreerde supervisoren

Een van de belangrijkste taken van supervisoren is een zodanig (veilig)klimaat in de zittingen te scheppen dat daarbinnen door de supervisanten optimaal geleerd kan worden.

De lerende moet zich voldoende veilig voelen om ervaringen en kwetsbaarheden vanuit de dagelijkse beroepspraktijk te delen en er op te kunnen reflecteren. In een groepszitting is dit zo mogelijk nog belangrijker omdat hier ook van elkaar geleerd kan worden.

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een veilige leeromgeving?

We werken in deze workshop rond de volgende onderwerpen:

De rol en functie van de supervisor (in de rol van leerbegeleider): het begint bij ons! Belangrijk daarbij is de eigen grondhouding en het vermogen om een goede luisteraar te zijn. Thema’s hierbij: meebewegen, compliance, verdragen, confrontatie door de supervisor. Aanmoediging en erkenning van de lerende(n);

Regels en structuur in de zittingen;

Communicatie tussen leerbegeleider en lerende(n). Thema’s hierbij: dialoog, open opstelling: ‘not knowing’, vragen stellen, lichaamstaal.

Werkwijze: Leren aan de hand van ERVAREN, DOEN, DENKEN EN EXPERIMENTEREN

De workshop volgt de leercyclus van Kolb. Dat betekent vanuit een ervaring (creatieve oefening) reflecteren we deze, verdiepen we de reflectie aan de hand van theoriefragmenten over leren en gaan over tot het uitproberen van (nieuwe) interventies. Hierna staat ons de ervaring weer ter beschikking waarmee de leercyclus weer van voren af aan begint.

De workshop kent individuele werkvormen alsmede werken in duo’s, subgroepen en plenaire momenten.

Indien gewenst en tevoren opgegeven wordt er in de middag tijd ingeruimd voor behandeling eigen casuistiek workshopdeelnemers. Svp tevoren insturen naar onderstaand mailadres. Maximaal 1 A4. Na afloop is er de mogelijkheid een eventuele vervolgworkshop te plannen.

Accreditatie ABvC: 8 PE punten,

Accreditatie LVSC : 2 PE punten

De locatie van deze workshop is De Bergkerk te Amersfoort

De kosten bedragen € 120,-- inclusief koffie, thee en lunch.

LVSC leden ontvangen 10% korting.

Opgave :

Per mail en storting van 120 euro op NL38 TRIO 0390 9311 79 tnv G.Dijkhuizen Amersfoort ovv Workshop Veilig leerklimaat. Opgave is definitief na storting kosten. Bij annulering tot 2 weken voor de workshopdatum wordt het geld volledig teruggestort.

Deelnemerslijst wordt vooraf per mail gestuurd. Na de workshop is er een handout beschikbaar van de oefeningen die gedaan zijn.

Kapelweg 72, 3818 BR Amersfoort

033-4613024/06-47009986

Dijkhuizen100@zonnet.nl  www.geriandijkhuizen.nl

Meer informatie

ACS Ontwikkeling

Begeleide leergroep voor ervaren coaches en supervisoren (5 PE)

In september start Albert Meijerink in Rotterdam met 3 begeleide leergroepen voor ervaren coaches en supervisoren. De eigen inbreng staat centraal. Daarbij zal er aandacht zijn voor het begeleiden in de transitionele ruimte zoals dit in samenwerking met Kitlyn Tjin A Djie is ontwikkeld. Het gedachtengoed van ons boek Begeleiden voor iedereen  is een van de uitgangspunten. Het maximale aantal deelnemers per leergroep is 11 en het minimale aantal is 5.

Deelname kost € 50,- per keer ( LVSC-leden € 40,-) en dat levert per bijeenkomst 1 PE punt op bij LVSC. Bij 3x deelnemen krijg je het boek gratis. De bijeenkomsten vinden plaats op de Albregt Engelmanstraat 3 in Rotterdam van 13:00 tot 17:00 uur.

Voor groep 1  op vrijdag 22 september, vrijdag 10 november 2017 en donderdag 1 februari, donderdag 19 april en donderdag 28 juni 2018.

Voor groep 2 zijn de bijeenkomsten op dinsdagen en wel op 26 september, 14 november 2017, 6 februari, 24 april en 26 juni 2018.

Voor groep 3 zijn de bijeenkomsten op donderdagen en wel op 5 oktober, 23 november 2017, 15 februari, 12 april en 21 juni 2018.

Informatie en aanmelden kan via: a.meijerink@casema.nl

Meer informatie

ACS Ontwikkeling

Opleiding voor intervisoren van (integrale) wijkteams (11 PE)

Op woensdag 20 september 2017 van 09.30 uur– 13.30 uur start de 2e opleidingsgroep.

De eerste groep startte in september 2016, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Hieraan namen alle intervisoren van de (integrale) wijkteams verplicht deel.

De reflectieve praktijk is één van de pijlers in de ondersteuning van de wijkteam-medewerkers. In de reflectieve praktijk kunnen de wijkteamwerkers begeleid worden om hun praktijk reflectief te onderzoeken en dit op een zo hoog mogelijk niveau te leren verwoorden en verantwoorden.

De begeleiders, ook wel intervisoren genoemd, dienen in staat te zijn het reflectief leren van de werkers op een gedegen niveau te kunnen faciliteren. Om deze nieuwe taak goed te kunnen uitvoeren hebben de begeleiders meer kennis en ervaring nodig over de leer-en begeleidingsprocessen in een groep. Volgens ons lijkt deze begeleiding methodisch en inhoudelijk meer op groepssupervisie dan op intervisie. Vandaar dat gekozen is voor een gedegen opleiding van 10 maanden met 44 contacturen en een minimale studiebelasting van 90 uur. De competenties zijn beschreven in de notitie: ”Profiel met minimale eisen waaraan een intervisor moet voldoen”. De deelnemers van de 1e opleidingsgroep zijn zeer enthousiast.

De opleiding wordt verzorgd door Albert Meijerink (o.a. docent supervisiekunde) en Bert Vosselman (trainer en opleider bij Care & Able)

Deelname kost €1450,- (LVSC-leden krijgen 145,- korting) en levert 11 PE punt op bij LVSC. De bijeenkomsten vinden plaats in Rotterdam, Albregt Engelmanstraat 3 op woensdag 20 september, 11 oktober, 8 november,

6 december 2017 en 10 januari, 7 februari, 7 en 28 maart, 18 april, 23 mei en 20 juni 2018, alle keren van 09.30 uur tot 13.30 uur.

Informatie en aanmelden kan via: a.meijerink@casema.nl

Meer informatie

Ambire

De H.E.L.D. in Kamers van de Geest (1,5 PE)

De H.E.L.D. in Kamers van de Geest: mensen sneller helpen hun ervaringen te bevatten en op een positief spoor te komen. Leer werken met deze methode waardoor mensen snel een negatief gevoel zelf om kunnen zetten naar een beter gevoel. Zichzelf sturen, in beweging komen als ze vastzitten. Zonder hun ervaring te ontkennen. Zonder hun overlevingsstrategie af te keuren. Maar om zelf te kunnen kiezen 'hoe ze zich willen voelen'.

Datum: 31 oktober 2017

LVSC leden ontvangen 10% korting. 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Ambire

TOEPASSING de H.E.L.D. in Kamers van de Geest ( 1,5 PE )

Deze workshop is een VERVOLG op de workshop De H.E.L.D. in Kamers van de Geest. Verdieping naar zingeving. Uitleg hoe de methode ‘kamers van de geest’ en ‘de H.E.L.D’ methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij werken met mensen die te maken hebben met psychosomatische klachten, trauma of chronische en/of levensbedreigende ziekten.

Datum: 28 november 2017

LVSC leden ontvangen 10% korting. 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Attune

Gesprekken met Impact (6,5 PE) start september 2017

Gesprekken met Impact is een intensief programma van vier maanden voor coaches, supervisoren, managers, leidinggevenden en adviseurs die gesprekken naar een hoger niveau van vertrouwen willen tillen.

Gesprekken met Impact werkt met inzichten op het snijvlak van de neurobiologie, de positieve psychologie, de systeembenadering, breinleren en de communicatieve gedragswetenschappen. Methodieken en tools zijn systeemgericht en leunen sterk op Conversational Intelligence®, Focusing® en ORSC®.

LVSC leden krijgen 10% korting en betalen geen €1.800,- maar €1.620,-

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Bureau Beschermjassen

Workshop Coachen in de transitionele ruimte (1,5 PE)

Hoe kun je teruggaan naar de familiale en culturele historie van een coachee? Hoe kom je erachter waarom iemand stagneert en wat hij aan oude wijsheid al bij zich draagt om een verandering aan te kunnen gaan? Hoe kun je beschermjassen inzetten in een coachingstraject?

Datum: 15 juni en 28 september 2017

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Clooser2

Training 'Mindfulness in de eigen begeleidingspraktijk' (5,5 PE)

Supervisoren, coaches  en andere professionele begeleiders leren wat Mindfulness kan betekenen voor de begeleidingspraktijk met soms complexe begeleidingsvragen. Mindfulness biedt heldere inzichten en praktische vaardigheden, die leiden tot verdieping en eenvoudig toe te passen zijn. Dit stelt zowel de begeleider als de cliënt in staat te reflecteren en acteren vanuit balans, terwijl minder stress wordt ervaren.

LVSC-leden ontvangen korting op de mindfulness groepstraining en betalen €445,50,- in plaats van €495,-

Data start oktober: 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1, 8 ,15 en 22 december. Reservedatum: 12 januari 2018
Data start april: Data start april 2018: 20 -27 april 11 en 18 mei 1, 8, 15, 22 juni 29 juni stiltebijeenkomst bij voldoende belangstelling.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Clooser2

Mindfulness Online voor begeleiders (4PE)

“Een volle agenda, maar niet druk! Hoe? Volg de Training Mindfulness Online! Leer vanuit je vertrouwde thuisomgeving omgaan met een volle agenda zonder drukte te ervaren. Binnen 8 weken ervaar je meer rust en balans in jouw energie! Meld je hier aan.”

Data onlinetraining 2017:
September: 12 september t/m 13 november
Oktober: 10 oktober t/m 12 december
November 1 november t/m 10 januari
December 4 december t/m 19 februari
Prijs onlinetraining: € 245,-

LVSC leden ontvangen 10% korting en betalen € 220,50

Meer informatie

Coachboulevard

Post HBO leergang Teamcoaching ( 24 PE)

De Post HBO erkende Leergang Teamcoach wordt gevormd door de Opleiding Basis Coachen van 3 lesdagen en de Opleiding Teamcoaching van 7 lesdagen, waarin praktijkgericht gewerkt wordt aan jouw competenties als teamcoach. Na deze opleiding kan je je aanmelden als erkend Teamcoach bij de St!R.

Startdata van de activiteit:
15 november 2017, 6 februari 2018, 27 maart 2018, 25 juni 2018, 11 september 2018, 20 november 2018

Adres van de leergang:
Meeting plaza, Kantoren Cluetinkborch, Godebaldkwartier 20, 3511 DX Utrecht

Prijs normaal:
Opleidingskosten: €3950,-
Locatiekosten: €800,-

Prijs LVSC leden:
Opleidingskosten: €3555,- (€3950 -10%)
Locatiekosten: €800,-

Contactpersoon:
Coachboulevard
Info@coachboulevard.nl
0302519195

Meer informatie