Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Vind hier uw opleiding tot LVSC-geregistreerd supervisor of coach. Zoekt u bijscholing voor uw herregistratie? Bekijk hier welke externe PE-aanbieders er zijn. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting treft u aan in het activiteitenoverzicht.

ACS Ontwikkeling

Opleiding voor intervisoren van (integrale) wijkteams (11 PE)

De gemeente Rotterdam is in september 2016 gestart met een opleiding voor alle intervisoren van de (integrale) wijkteams. De reflectieve praktijk is één van de pijlers in de ondersteuning van de  wijkteam-medewerkers. In de reflectieve praktijk worden de werkers begeleid om hun praktijk reflectief  te onderzoeken en dit op een zo hoog mogelijk niveau te leren verwoorden en verantwoorden.

De begeleiders/intervisoren dienen in staat te zijn het reflectief leren van de werkers op een gedegen niveau te kunnen faciliteren. Om deze nieuwe taak goed te kunnen uitvoeren hebben de begeleiders meer kennis en ervaring nodig over de leer-en begeleidingsprocessen in een groep. Methodisch en inhoudelijk lijkt de begeleiding, van de wijkteammedewerkers, volgens ons meer op groepssupervisie dan op intervisie. Vandaar dat gekozen is voor een gedegen opleiding van 9 maanden met 44 contacturen en een minimale studiebelasting van 90 uur. De competenties zijn beschreven in de notitie: ”Profiel met minimale eisen waaraan een intervisor moet voldoen”. De deelnemers van de 1e opleidingsgroep zijn zeer enthousiast.

Begin mei 2017 starten we met de 2e opleidingsgroep. Deze groep wordt opgeleid door

Albert Meijerink (docent supervisiekunde) en Bert Vosselman (leersupervisor).

U kunt informatie opvragen via: a.meijerink@casema.nl 

Meer informatie

Ambire

De H.E.L.D. in Kamers van de Geest (1,5 PE)

De H.E.L.D. in Kamers van de Geest: mensen sneller helpen hun ervaringen te bevatten en op een positief spoor te komen. Leer werken met deze methode waardoor mensen snel een negatief gevoel zelf om kunnen zetten naar een beter gevoel. Zichzelf sturen, in beweging komen als ze vastzitten. Zonder hun ervaring te ontkennen. Zonder hun overlevingsstrategie af te keuren. Maar om zelf te kunnen kiezen 'hoe ze zich willen voelen'.

Datum 2017: 7 maart

Korting voor leden

LVSC leden ontvangen 10% korting. 

Voor meer informatie, data en aanmelden gaat u naar de website van Ambire.

Meer informatie

Ambire

TOEPASSING de H.E.L.D. in Kamers van de Geest ( 1,5 PE )

Deze workshop is een VERVOLG op de workshop De H.E.L.D. in Kamers van de Geest. Verdieping naar zingeving. Uitleg hoe de methode ‘kamers van de geest’ en ‘de H.E.L.D’ methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij werken met mensen die te maken hebben met psychosomatische klachten, trauma of chronische en / of levensbedreigende ziekten.

Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren. In deze workshops gaan we concreet aan de slag met de mogelijkehden van het werkenn met deze 'kamers van de geest' met als doel:

- Leren werken met dieperliggende betekenisgeving

- Met mensen die te maken hebben met existentiële situaties

- Ervaar door voelen ruimten in jezelf en je omgeving

- Leer werken met deze ruimten

- Waardoor mensen hun verhaal vertellen, in beweging komen en keuzes maken

Datum: 4 april 2017

Korting voor leden

LVSC leden ontvangen 10% korting. 

Voor meer informatie, data en aanmelden gaat u naar de website van Ambire.

Meer informatie

Attune

Gesprekken met Impact (6,5 PE) start september 2017

Gesprekken met Impact is een intensief programma van vier maanden voor coaches, supervisoren, managers, leidinggevenden en adviseurs die gesprekken naar een hoger niveau van vertrouwen willen tillen.

Gesprekken met Impact werkt met inzichten op het snijvlak van de neurobiologie, de positieve psychologie, de systeembenadering, breinleren en de communicatieve gedragswetenschappen. Methodieken en tools zijn systeemgericht en leunen sterk op Conversational Intelligence®, Focusing® en ORSC®.

“9 van de 10 gesprekken in organisaties slaan de plank mis”

(Stanford University )

Soms zeggen mensen “ik heb geen tijd voor diepgaande gesprekken – dat duurt me te lang”. “Gesprekken met Impact” geeft tools en methodieken waarmee je snel verbinding maakt en gesprekken voert die leiden tot meer vertrouwen en co-creatie.

Woorden hebben de macht om onze hersens te veranderen. Ze zetten de productie aan van hormonen en neurotransmitters, ze prikkelen lijfelijke systemen en zenuwpaden en ze hebben invloed op onze emoties en gedachten. Niet voor maar een moment maar voor je hele leven.

Onze wereld is op alle fronten aan het verschuiven van “IK-gecentreerd” naar een “WIJ-gecentreerd’. Gesprekken met Impact geeft inzicht en biedt handvatten om deze verandering te versnellen in gesprekken.

Het vier-maanden programma “Gesprekken met Impact” is een blended programma dat verschillende leer-interventies combineert (voorafgegaan door een introductieworkshop van 2 uur die gegeven wordt op diverse datum in de periode april- december 2017)

1. Individueel intakegesprek van 90 minuten

2. Individuele C-IQ Analyse gesprekspatronen

3. 4 maandelijkse online inhoudelijke modules van 90 minuten

4. 4 maandelijkse online interactieve sessies van 90 minuten

5. Huiswerkopdrachten tools en cases per module

7. 24/7 deelname aan besloten online - discussiegroep op Facebook.

7. Live workshop van 1 dag met alle deelnemers en gasten.

Informatie en aanmelden: email sonja.vlaar@attune.nl , mobiel 06 51762344

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

LVSC leden krijgen 10% korting en betalen geen €1.800,- maar €1.620,-

Meer informatie

Bureau Beschermjassen

Workshop Coachen in de transitionele ruimte (1,5 PE)

Hoe kun je teruggaan naar de familiale en culturele historie van een coachee? Hoe kom je erachter waarom iemand stagneert en wat hij aan oude wijsheid al bij zich draagt om een verandering aan te kunnen gaan? Hoe kun je beschermjassen inzetten in een coachingstraject?

Op 24 januari en 16 mei 2017 vindt de workshop plaats. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Clooser2

Training 'Mindfulness in de eigen begeleidingspraktijk' (5,5 PE)

Supervisoren, coaches  en andere professionele begeleiders leren wat Mindfulness kan betekenen voor de begeleidingspraktijk met soms complexe begeleidingsvragen. Mindfulness biedt heldere inzichten en praktische vaardigheden, die leiden tot verdieping en eenvoudig toe te passen zijn. Dit stelt zowel de begeleider als de cliënt in staat te reflecteren en acteren vanuit balans, terwijl minder stress wordt ervaren.

Kosten:
LVSC-leden ontvangen korting en betalen €468,- in plaats van €520,-

Trainingsdata:

Start april 2017

14 en 21 april,

5, 19 en 26 mei

2,16 , 23 en 30 juni

Reservedatum: 7 juli 2017

Tijd: 15.30 - 18:00u ( vrijdagen)

Intake: 7 april 2017 (optioneel)

Start oktober 2017

27 oktober

3, 10, 17 en 24 november

1, 8 ,15 en 22 december

Reservedatum: 12 januari 2018

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Coachboulevard

Boeklancering en workshop Vijf kritieke succesfactoren in coaching (1 PE)

Dit voorjaar verschijnt het nieuwe boek De vijf kritieke succesfactoren voor coaching van Ger van Doorn en Marijke Lingsma. In dit heldere boek reiken zij coaches (in opleiding) de theoretische kennis aan die nodig is om in de praktijk deze kritieke succesfactoren (KSF’s) ook met succes te hanteren. De KSF’s zijn die aspecten binnen het coachproces die onophoudelijk de aandacht moeten krijgen van zowel coach als coachee.

Op 7 april 2017 organiseren Coachboulevard en Coachlink/Boom uitgevers Amsterdam een boekseminar waarin je samen met de auteurs dieper ingaat op de theorie en de praktijk van de vijf kritieke succesfactoren.

Programma:

12.30 Inloop met koffie en thee

13.00 Aanvang en welkom

13.15 - 14.00 Manon Ruijters – Introductie: over de relatie tussen coaching en leerprocessen

14.00 - 15.30 Ger van Doorn – Eigenmaking van een kijkwijze ...

15.30 – 16.00 Pauze

16.00 - 17.00 Marijke Lingsma – Interventies aan de hand van de vijf kritieke succesfactoren

17.00 - 17.30 Uitreiking eerste exemplaar, signeren en drinks & bites

Locatie: Meeting Plaza, Hoog Catharijne, Utrecht

Kosten: Deelname aan het boekseminar kost € 95,00 inclusief btw. Dit is inclusief een exemplaar van het boek De vijf kritieke succesfactoren voor coaching (t.w.v. € 48,00) (wordt ter plekke uitgereikt). LVSC-leden ontvangen 10 % korting.

Meer informatie

De uitzondering

Oplossingsgericht werken (5PE)

De kunst van het vragenstellen.

3-daagse cursus.

Wil je ( nog beter) effectief, activerend en motiverend leren begeleiden?

Misschien herken je je in een aantal uitspraken van deelnemers aan het begin van onze cursus:

Ik wil de ander meer zelf laten nadenken over zijn oplossingen i.p.v. oplossingen aan te dragen.

Ik vind het lastig om door te vragen. Het gesprek valt vaak stil of gaat een kant op die ik niet wil.

Ik wil meer focussen op wat er (al) goed gaat en op de krachten van de ander. i.p.v. op problemen. 

Hoe help ik de ander om problemen te vertalen naar wensen en doelen?       

In deze 3-daagse cursus ga je intensief met dit soort vragen aan de gang. Het zijn drie dagen van:

Bewustwording: ( Waarom doe ik wat ik doe? Wat wil ik nou precies bereiken met mijn vragen? Hoe kijk ik eigenlijk naar mijn cliënten.?)

Ontwikkeling: Je krijgt veel concrete handvatten om de juiste vragen op het juiste moment te stellen. Ook worden achtergronden en uitgangspunten uitgelegd en gedemonstreerd.

Oefening: Alles wat we bespreken gaan we oefenen. Zo merk je vanzelf wat je goed afgaat en waar je nog meer aandacht aan wil besteden.

Meer informatie

De Vrije Vloer

Ervarend leren met Psychodrama (5 PE)

De rijkdom van werken met dramatechnieken komt het beste tot zijn recht in groepssituaties. Het uitwerken van je leervraag in een levensechte scene geeft een breed scala aan nieuwe inzichten. Ervaar in deze workshop hoe psychodrama jouw persoonlijke ontwikkeling en professioneel handelen kan verrijken.

Leden LVSC ontvangen 10% korting.

Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.

Meer informatie

De Vrije Vloer

Supervisie: Je persoon als coach centraal? (6 PE)

Jouw professioneel handelen als coach en je persoonlijke ontwikkeling. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In supervisie versterk je beide en krijg je meer inzicht in het effect van je interventies. Ervaar hoe het ook kan en ontwikkel je als coach én persoon.

6 PE punten voor de groepsversie.

Leden van LVSC krijgen 10% korting.

Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.

Meer informatie