Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Vind hier jouw opleiding tot LVSC-geregistreerd supervisor of coach. Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Bekijk hier welke externe PE-aanbieders er zijn. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting tref je aan in het activiteitenoverzicht.

Christelijke Hogeschool Ede

Post-HBO Supervisie en Coaching

Contactgegevens

CHE
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede

Contactpersoon: Dhr. A. Pals
Email: apals@che.nl

Meer informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Post-HBO Supervisorenopleiding, Verkorte opleiding tot registercoach

Post-HBO Supervisorenopleiding

Wij bieden een boeiende opleiding, waarin u supervisie leert geven en deze zelf ook ontvangt. U leert anderen op maat te begeleiden. Daarbij zijn identiteit, spiritualiteit en betrokkenheid belangrijke uitgangspunten..

Als supervisor bent u in staat contact te maken met uzelf en de supervisanten. Contact maken en vervolgens het reflecteren vormen samen de basis voor het  supervisorisch methodisch handelen. Ter illustratie: als ik, als supervisor, zelf niet weet hoe ik me verhoud tot een conflict, hoe kan ik dan iemand begeleiden die mij benadert met een vraag over conflicten in het team?
Daarnaast is een uitgangspunt dat de professional onderdeel is van de organisatie. Het leerproces van de professional staat niet op zich, maar heeft invloed op de organisatie.

Verkorte opleiding tot registercoach

Bent u geregistreerd supervisor en coacht u ook? Dan kunt u op Windesheim in 4 dagen opgeleid worden tot registercoach.

Contactgegevens

Christelijke Hogeschool Windesheim
Campus 2-6
8017 CA Zwolle

Contactpersoon: Mw. J. de Groot
Tel: 038 - 4699927
E-mail: jh.de.groot@windesheim.nl

Meer informatie

GITP PAO

Leergang Supervisiekunde

De Leergang Supervisiekunde van GITP-PAO is een opleidingstraject waarin je gericht werkt aan de ontwikkeling van jezelf tot supervisor en begeleider van leerprocessen. De leergang bestaat sinds 1989 en vormt een basis om te komen tot registratie als supervisor bij de LVSC.
Opleidingslocatie is Amsterdam.

In deze leergang staat jouw professionele ontwikkeling tot supervisor centraal. Daarnaast heeft het bezig zijn met thema's als reflectie op eigen functioneren in een begeleidingsrol vaak ook effecten op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Waarom kiezen voor de supervisorenopleiding van GITP PAO?

 • spreiding studiebelasting over twee jaar en daardoor goed te combineren met werk
 • ontwikkelen van zelfsturend leren van professionals
 •  aanspreken van je intuïtie als supervisor
 • leren omgaan met en benutten van diversiteit in supervisie
 • aandacht voor lichaamsbewustzijn en focussen in supervisie
   

Contactgegevens

GITP PAO
Opleidingslocatie: Amsterdam
Contactpersoon: Mw. M. Boer
E-mail: marjo.boer@kpnplanet.nl

Meer informatie

Hanzehogeschool Groningen

Begeleidingskunde Supervisie en Coaching 1 en 2

Na het volgen van de opleiding Begeleidingskunde Supervisie en Coaching 1 en 2:

 • kunt u (aspirant) professionals in uitvoerende en leidinggevende functies superviseren en begeleiden;
 • kunt u supervisie- en coachingstrajecten en begeleide intervisies opzetten en uitvoeren;
 • kunt u dilemma’s en leervragen begeleiden die voortvloeien uit de complexiteit van veranderende organisaties;
 • kunt u begeleidingsadviezen geven aan opdrachtgevers;
 • kunt u beroepsgerichte leerprocessen hanteren (intrapersoonlijk en interpersoonlijk);
 • kunt u zich bij de LVSC laten registreren als supervisor.

Het succesvol afronden van het eerste jaar geeft toegang tot de verkorte Master Begeleidingskunde in Rotterdam of Nijmegen. Als geregistreerd supervisor kunt u zich na het volgen van een driedaagse laten registreren als erkend coach bij de LVSC.

Contactgegevens

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT Groningen

Contactpersoon: Mevr. M. Spek
Tel: 050 – 595 7060 / 595 7300 
E-mail: m.van.der.spek@pl.hanze.nl

Meer informatie

Hogeschool Rotterdam/ Hogeschool Arnhem Nijmegen

Methodisch - didactische scholing tot Leersupervisor Master Begeleidingskunde, fase 1 en 2 VO

Contactgegevens

Hogeschool Rotterdam
WTC -gebouw Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Contactpersoon: Drs. Barbara Spoel
E-mail: b.spoel@hr.nl

Locatie Nijmegen:
Contactgegevens

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Berg en Dalseweg 81
6522 BC Nijmegen

Contactpersoon: Marijke de Kok MHOB
E-mail: marijke_de_kok@yahoo.com

Meer informatie

Inholland Academy

Supervisiekunde Inholland: Post-HBO opleiding Supervisiekunde

De opleiding supervisiekunde van de Inholland Academy (in Amsterdam) biedt een stevige basis die kan leiden tot registratie als supervisor bij de LVSC.

In de opleiding verwerven deelnemers alle aspecten van de competentie van een supervisor 
(zie competentieprofiel van een supervisor van de LVSC).

Als geregistreerd supervisor kunt u zich – na het volgen van een driedaags traject – nog laten registreren als LVSC-Registercoach.

Contactgegevens
Opleidingslocatie: Amsterdam

Contactpersoon: Dhr. M. Hoonhout
E-mail: m.l.a.hoonhout@kpnmail.nl

Contactpersoon: Mw. A. Knuwer
E-mail: annemieke.knuwer@inholland.nl

Meer informatie

Inholland Academy

Verkorte opleiding Supervisor

De verkorte opleiding tot supervisor is bedoeld voor docenten die ruime ervaring hebben in supervisie geven aan bijvoorbeeld  bachelor-, post-hbo of universitaire opleidingen (zoals voortgezette opleidingen of andere beroepsopleidingen zoals huisartsenopleidingen of opleidingen voor geestelijk verzorgers etc.).

Deze supervisoren krijgen middels dit traject de kans om een verkorte opleiding tot supervisor te volgen. Bij een succesvolle afronding leidt deze opleiding tot registratie als supervisor. Ook coaches die een coachopleiding hebben gedaan kunnen in aanmerking komen voor dit verkorte traject. Zie voor de toelatingsvoorwaarden en meer informatie de uitgebreide brochure op de website.

Contactgegevens
Opleidingslocatie: Amsterdam

Contactpersoon: Dhr. M. Hoonhout
Email: m.l.a.hoonhout@kpnmail.nl

Contactpersoon: Mw. A. Knuwer
E-mail: annemieke.knuwer@inholland.nl

Meer informatie

Inholland Academy

Opleiding tot Leersupervisor

De post-hbo opleiding Leersupervisor is bestemd voor professionals die de opleiding tot supervisor hebben afgerond, minimaal drie jaar als supervisor bij de LVSC geregistreerd staan en ten minste 15 reeksen supervisie in verschillende vormen en kaders heeft gegeven.

De methodisch didactische scholing bestaat uit 5 opleidingsdagen van 6 uur. 

Contactgegevens
Opleidingslocatie: Amsterdam

Contactpersoon: Annemieke Knuwer
Email: Annemieke.knuwer@inholland.nl
 

Meer informatie

Instituut voor Social Work HU

Supervisorenopleiding CSW HU

Onze supervisorenopleiding karakteriseert zich door kleur ontdekken, geven en bekennen.

Een supervisor is meester op het gebied van leren en veranderen van professionals vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. Naast de gesproken taal besteden we aandacht aan metaforen, toon, beeld-en lichaamstaal. Jij als supervisor in opleiding zetten we zoveel mogelijk in de rol van supervisor.

We vragen je om jouw kleurenpalet te onderzoeken, middels kaders vanuit o.a. NLP, TA, contextueel- en oplossingsgericht werken:

 • waardoor ben jij in jouw “leren en werken” gekleurd en gevormd; jouw eigenheid en drijfveren?
 • hoe geef je deze onderzoekende houding door aan supervisanten, opdat zij hún vorm en kleur kunnen geven aan wie ze willen zijn in hun beroep?


Contactgegevens

Supervisorenopleiding ISW HU
Instituut voor Social Work HU
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Contactpersoon: Mw. F. Bruggink
Tel: 088 - 4819693
E-mail: begeleiding@hu.nl, francien.bruggink@hu.nl

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor

In ervaringsgerichte supervisie is het primaire gereedschap van iedere supervisor zijn eigen persoon. Hij is voortdurend ervarend, reflecterend en handelend aanwezig in het supervisieproces. Hij moet zich bewust zijn van wat hij zelf in relatie met zijn supervisant ervaart en leren zichzelf en zijn persoonlijke dynamiek constructief  te hanteren ten bate van het leerproces van de supervisant.

Anders dan de meeste supervisiemethodieken die zich voornamelijk concentreren op inzicht en reflectie, is de ervaringsgerichte supervisor tevens gericht op het creëren van persoonlijke ervaringen tijdens de supervisie die kunnen leiden tot concrete veranderingen in het werkveld van de supervisant.


Als basis van zijn handelen leert hij een betrokken en directe manier van communiceren, waarbij aandachtige empathie en persoonlijk confronteren hand in hand gaan.
Hoewel er altijd wordt gestreefd naar persoonlijke verdieping binnen de supervisie is het vertrek- én eindpunt van alle interventies het beroepsmatig functioneren van de supervisant en hoe hij leert zichzelf daarin bij te sturen.

Deze tweejarige opleiding is als volgt opgebouwd:

 • Module I  - Algemene Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek. Focust op alle algemene en theoretische aspecten van supervisie aan de orde. Daarbij wordt er steeds praktisch geoefend met de ervaringsgerichte werkwijze.
 • Module II  - Specifieke Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek. Focust op de essentie en de specifieke elementen van de ervaringsgerichte supervisie en is een verbreding en verdieping van de algemene methodiek uit het eerste jaar.


Contactgegevens

Kempler Instituut
Hoornestraat 16
6824 AL Arnhem

Contactpersoon: Dhr. R. Bouwkamp
E-mail: info@kempler-instituut.nl

Contactpersoon voor studenten: Dhr. F. van Gorkum
E-mail: f.van.gorkum1@kpnplanet.nl

Meer informatie