Opzeggen lidmaatschap en/of beroepsregistratie

Opzeggen LVSC-lidmaatschap
Je kunt je lidmaatschap schriftelijk (per mail) opzeggen per kalenderjaar voor 1 december. Vanaf het daarop volgende kalenderjaar ben je dan geen lid meer van LVSC. Stuur de opzegging naar info@lvsc.eu.

LET OP:

  • Tussentijds opzeggen is niet mogelijk zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld abonnementen. LVSC is een vereniging en valt derhalve niet onder de Wet van Dam, maar onder het verenigingsrecht. Door de verenigingsstructuur werkt LVSC met een begroting, waardoor per jaar de uitgaven en inkomsten voor het komende jaar ingeschat worden.  
  • Indien je ook een beroepsregistratie hebt bij LVSC vervalt deze automatisch na het opzeggen van het lidmaatschap. Een voorwaarde voor je LVSC beroepsregistratie is het lidmaatschap bij LVSC. Je kunt geen beroepsregistratie hebben zonder lidmaatschap.
  • Indien je jouw beroepsregistratie laat verlopen, betekent dit niet dat je lidmaatschap automatisch wordt beëindigd. Je dient het lidmaatschap altijd schriftelijk op te zeggen voor 1 december. Je kunt immers ook alleen een lidmaatschap aan gaan zonder beroepsregistratie.
  • Ben je 65+? Dan ontvang je ruim 50% korting op het lidmaatschap!

De opzegging is definitief zodra je van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen waarin de datum staat per wanneer het lidmaatschap afloopt. Controleer altijd of je de bevestiging hebt ontvangen en bewaar deze goed. Hiermee toon je jouw opzegging aan.

Ik blijf lid maar zeg mijn beroepregistratie op
Wil je LVSC-lid blijven maar de beroepsregistratie opzeggen? Mail je opzegging dan naar info@lvsc.eu en vermeldt dat je enkel je beroepsregistratie wilt beëindigen. Je betaalt nog tot het einde van het jaar voor je beroepsregistratie of, indien de registratieperiode in dat jaar afloopt, tot het einde van deze periode. Daarnaast betaal je de contributie voor het LVSC-lidmaatschap.

De opzegging van je beroepsregistratie is definitief zodra je van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen, waarin de datum staat per wanneer je beroepsregistratie afloopt. Controleer altijd of je de bevestiging hebt ontvangen en bewaar deze goed. Hiermee toon je jouw opzegging aan.