Opzeggen lidmaatschap en/of beroepsregistratie

Opzeggen LVSC-lidmaatschap
U kunt uw lidmaatschap schriftelijk (per mail) opzeggen per kalenderjaar voor 1 december. Vanaf het daarop volgende kalenderjaar bent u dan geen lid meer van LVSC. Stuur uw opzegging naar info@lvsc.eu.

LET OP:

  • Tussentijds opzeggen is niet mogelijk zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld abonnementen. LVSC is een vereniging en valt derhalve niet onder de Wet van Dam, maar onder het verenigingsrecht. Door de verenigingsstructuur werkt LVSC met een begroting waardoor per jaar de uitgaven en inkomsten voor het komende jaar ingeschat worden.  
  • Indien u ook een beroepsregistratie heeft bij LVSC vervalt deze automatisch na het opzeggen van uw lidmaatschap. Een voorwaarde voor uw LVSC beroepsregistratie is het lidmaatschap bij LVSC. U kunt geen beroepsregistratie hebben zonder lidmaatschap.
  • Indien u uw beroepsregistratie laat verlopen betekent dit niet dat uw lidmaatschap automatisch wordt beeindigd. U dient uw lidmaatschap altijd schriftelijk op te zeggen voor 1 december. U kunt immers ook alleen een lidmaatschap aan gaan zonder beroepsregistratie.
  • Bent u 65+? Dan ontvangt u ruim 50% korting op uw lidmaatschap!

De opzegging is definitief zodra u van ons een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen waarin de datum staat per wanneer uw lidmaatschap afloopt. Controleer altijd of u de bevestiging heeft ontvangen en bewaar deze goed. Hiermee toont u uw opzegging aan.

Ik blijf lid maar zeg mijn beroepregistratie op
Wilt u LVSC-lid blijven maar uw beroepsregistratie opzeggen? Mail uw opzegging dan naar info@lvsc.eu en vermeldt dat u enkel uw beroepsregistratie wilt beeindigen. U betaalt nog tot het einde van het jaar voor uw beroepsregistratie of , indien uw registratieperiode in dat jaar afloopt, tot het einde van deze periode. Daarnaast betaalt u de contributie voor het LVSC-lidmaatschap.

De opzegging van uw beroepsregistratie is definitief zodra u van ons een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen waarin de datum staat per wanneer uw beroepsregistratie afloopt. Controleer altijd of u de bevestiging heeft ontvangen en bewaar deze goed. Hiermee toont u uw opzegging aan.