Partners

LVSC werkt met diverse partijen samen (nationaal en internationaal). Op deze pagina vind je een overzicht van onze partners.

Internationaal is LVSC federatief verenigd in ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). ANSE organiseert jaarlijks de Summer University voor alle aangesloten Europese beroepsverenigingen. Een internationale ontmoeting waar kennisdeling en -overdracht centraal staat. Meer achtergrond informatie over ANSE vind je hier. ANSE stimuleert daarnaast het vormen van internationale intervisie groepen. Wil je je als individu aanmelden of neem je al deel aan een internationale intervisie groep en wil je deze groep aanmelden? Gebruik daarvoor a.u.b. onderstaande registratieformulieren. Op de website van ANSE vind je welke Europese beroepsverenigingen zijn aangesloten.

LVSC is partner van de AOCS (Association of Coaching Supervisors), een beroepsvereniging in Engeland voor supervisoren die supervisie geven aan coaches. De AOCS streeft naar internationale dekking van goed gekwalificeerde coaching supervisoren, waaronder in Nederland. LVSC en AOCS hebben een overeenkomst getekend waarin o.a. staat dat LVSC AOCS onder de aandacht brengt en promoot bij haar leden en er wordt wederzijds informatie en kennis uitgewisseld. Voordelen van deze samenwerking voor leden zijn: een gereduceerd lidmaatschap en een verkorte accreditatieprocedure. Wij informeren je via de nieuwsbrief en website over nieuwe ontwikkelingen. Mieke Voogd onderhoudt namens LVSC contacten met de AOCS. De samenwerkingsovereenkomst loopt in eerste instantie van april 2015 tot oktober 2016. Meer informatie over AOCS:
Informatie over inschrijfmogelijkheden voor LVSC-leden.
Website van AOCS.

 

Tien verenigingen binnen het M&O domein hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam ‘HRZON’. De volgende verenigingen zijn hierbij betrokken: BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVP, NVvA en Recruiters United. Het doel is om de komende jaren samen te werken om het M&O vak verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren. Daarnaast gaan de tien verenigingen binnen HRZON samenwerken op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein.
 

Tags: 
ANSE
AOCS
HRZON