Partners

LVSC werkt met diverse partijen samen (nationaal en internationaal). Op deze pagina vind je een overzicht van onze partners.

ANSE

Internationaal is LVSC federatief verenigd in ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). ANSE organiseert jaarlijks de Summer University voor alle aangesloten Europese beroepsverenigingen. Een internationale ontmoeting waar kennisdeling en -overdracht centraal staat. Meer achtergrond informatie over ANSE vind je hier. ANSE stimuleert daarnaast het vormen van internationale intervisie groepen. Wil je je als individu aanmelden of neem je al deel aan een internationale intervisie groep en wil je deze groep aanmelden? Gebruik daarvoor a.u.b. onderstaande registratieformulieren. Op de website van ANSE vind je welke Europese beroepsverenigingen zijn aangesloten.

ANSE, partner van LVSC

AoCS

LVSC is partner van de AoCS (Association of Coaching Supervisors), een beroepsvereniging in Engeland voor supervisoren die supervisie geven aan coaches. De AoCS streeft naar internationale dekking van goed gekwalificeerde coaching supervisoren, waaronder in Nederland. LVSC en AoCS hebben een overeenkomst getekend waarin o.a. staat dat LVSC AoCS onder de aandacht brengt en promoot bij haar leden en er wordt wederzijds informatie en kennis uitgewisseld. Voordelen van deze samenwerking voor leden zijn: een gereduceerd lidmaatschap en een verkorte accreditatieprocedure. Wij informeren je via de nieuwsbrief en website over nieuwe ontwikkelingen. De samenwerkingsovereenkomst loopt voorlopig tot december 2022. Meer informatie over AoCS:
Informatie over inschrijfmogelijkheden voor LVSC-leden.
Website van AoCS

AOCS, partner van LVSC

HRZON

Tien verenigingen binnen het M&O domein hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam ‘HRZON’. De volgende verenigingen zijn hierbij betrokken: BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVP, NVvA en Recruiters United. Het doel is om de komende jaren samen te werken om het M&O vak verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren. Daarnaast gaan de tien verenigingen binnen HRZON samenwerken op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein.

HRZON

KNMG - ABAN

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, we zetten ons in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn.

Sinds 1 januari 2020 kunnen ook begeleide intervisiegroepen via ABAN geaccrediteerd worden. Dit is bedoeld voor cluster 2 artsen (en gemengde groepen van cluster 1 en 2 artsen waarvan de meerderheid cluster 2 arts is). De coaches en supervisoren van LVSC en CvM zijn bevoegd om intervisie binnen het ABAN te begeleiden. Deze intervisie levert de artsen in cluster 1 en cluster 2 normale accreditatiepunten op (dus geen intercollegiale toetsingspunten). Lees meer >> 
KNMG

Coaches voor Medici en NHG

Sinds 2020 is LVSC intensiever gaan samenwerken met Coaches voor Medici en NHG. Het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG) leidt sinds 1990 artsen en psychologen op tot supervisor/coach. De gedachte daarachter is dat coaching in de medische setting iets anders is dan coaching in bijvoorbeeld het management of het onderwijs. In de medische beroepsuitoefening spelen specifieke omstandigheden en motieven een rol. Een supervisor/coach kan daar beter op inspelen als hij/zij deze dynamiek aan den lijve heeft ondervonden of veel ervaring met deze beroepsgroep heeft. De door het NHG opgeleide en geregistreerde supervisoren/coaches voldoen aan deze voorwaarden. Om je te kunnen registreren als supervisor/coach bij Coaching voor Medici is ervaring met het begeleiden van huisartsen een vereiste en een registratie als supervisor (volgens het reglement voor Supervisoren van LVSC) bij de LVSC nodig. In samenwerking met Coaches voor Medici en NHG bewaakt LVSC de kwaliteit van aangesloten supervisoren/coaches voor Coaches voor Medici.
NHG en CvM