Partners

LVSC werkt samen met diverse externe organisaties. Op deze pagina vind je een overzicht van onze partners.

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vraagt LVSC-supervisoren vanaf 26 maart 2021 om intervisiegroepen te gaan begeleiden die samengesteld zijn uit zowel medici als paramedici.

Het KNGF heeft voor haar leden een nieuwe intervisiemodule beschikbaar gesteld, genaamd Interprofessioneel leren en samenwerken. Hierbij is de essentie dat de groep is samengesteld uit zorgprofessionals met verschillende achtergronden. KNGF vindt het belangrijk dat elke professional ook punten kan krijgen in zijn/haar beroepsregister voor deelname. Sinds 26 maart 2021 kunnen LVSC geregistreerde supervisoren met affiniteit met de zorg en supervisoren van Coaches voor Medici (CvM), intervisiegroepen van het KNGF begeleiden bij interprofessionele intervisie. Je kunt je daarvoor registreren bij het KNGF als intervisiecoach ten behoeve van de interprofessionele intervisie.

Voorwaarden voor supervisoren en de werkwijze m.b.t. samenwerking KNGF

KNGF samenwerking met LVSC

KNMG - ABAN

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, we zetten ons in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn.

Sinds 1 januari 2020 kunnen ook begeleide intervisiegroepen via ABAN geaccrediteerd worden. Dit is bedoeld voor cluster 2 artsen (en gemengde groepen van cluster 1 en 2 artsen waarvan de meerderheid cluster 2 arts is). De coaches en supervisoren van LVSC en CvM zijn bevoegd om intervisie binnen het ABAN te begeleiden. Deze intervisie levert de artsen in cluster 1 en cluster 2 normale accreditatiepunten op (dus geen intercollegiale toetsingspunten). Lees meer >> 
KNMG

Coaches voor Medici en NHG

Sinds 2020 is LVSC intensiever gaan samenwerken met Coaches voor Medici en NHG. Het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG) leidt sinds 1990 artsen en psychologen op tot supervisor/coach. De gedachte daarachter is dat coaching in de medische setting iets anders is dan coaching in bijvoorbeeld het management of het onderwijs. In de medische beroepsuitoefening spelen specifieke omstandigheden en motieven een rol. Een supervisor/coach kan daar beter op inspelen als hij/zij deze dynamiek aan den lijve heeft ondervonden of veel ervaring met deze beroepsgroep heeft. De door het NHG opgeleide en geregistreerde supervisoren/coaches voldoen aan deze voorwaarden. Om je te kunnen registreren als supervisor/coach bij Coaching voor Medici is ervaring met het begeleiden van huisartsen een vereiste en een registratie als supervisor (volgens het reglement voor Supervisoren van LVSC) bij de LVSC nodig. In samenwerking met Coaches voor Medici en NHG bewaakt LVSC de kwaliteit van aangesloten supervisoren/coaches voor Coaches voor Medici.

logo-kaderopleiding

PZO

Wij vinden het belangrijk dat de belangen van zelfstandige coaches, supervisoren en organisatiebegeleiders ook worden behartigd in de politiek. PZO, Platform zelfstandige ondernemers, is hiervoor de juiste partner om mee samen te werken. Daarom heeft LVSC zich aangesloten bij PZO. 

Wat doet PZO?
PZO komt op voor jouw belangen. Als zelfstandige alleen heb je weinig invloed op dat wat politiek Den Haag en Brussel bepalen. Samen met heel veel anderen heb je wel invloed. PZO is een vereniging van zelfstandige ondernemers. In Den Haag en Brussel, bij ministeries, de Tweede Kamer en door een zetel in de SER praten wij mee over belangrijke onderwerpen. Een verplicht pensioen of niet? Door goed naar onze leden en zelfstandig ondernemers te luisteren brengen wij hun belangen onder de aandacht, praten en denken we mee en zorgen we ervoor dat er niet over de zelfstandigen wordt gepraat, maar mét. Op www.pzo.nl kun je meer lezen over onze lobby-onderwerpen en standpunten. "Samen zorgen we ervoor dat de zelfstandig ondernemer in Nederland een betere positie op de arbeidsmarkt krijgt”, zegt Margreet Drijvers, directeur PZO.


pzo-klein logo(2)