Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  Hooggevoelig heel gewoon

  Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige (4 PE)

  De opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige (hg-deskundige) is een modulaire opleiding met een doorlooptijd van ongeveer een half jaar voor mensen die beroepsmatig met kinderen en/of volwassenen werken. Na deze opleiding voltooid te hebben, kun je jezelf hooggevoeligheidsdeskundige noemen.
  Hooggevoeligheid wordt in de wetenschap erkend als een karaktereigenschap, die bij 15 tot 20 % van de mensen voorkomt. Een gevoeliger centraal zenuwstelsel ligt hieraan ten grondslag, met onder andere het gevolg dat men sneller stress ervaart. Volg de opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige om meer inzicht te krijgen in wat het is, hoe het werkt, en hoe je de 3 stappen van herkennen, erkennen en praktisch benaderen doorloopt, zelf en met een cliënt.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de opleiding, data en aanmelden ga je naar de website van Hooggevoelig heel gewoon.

  Meer informatie

  IEP bv

  Training Introductie Provocatief Coachen (1,5 PE)

  Provocatief coachen is een nieuwe cocktail van liefde, humor en uitdaging. Vaak verrassend effectief en bovendien een goede manier om weer plezier in je werk te krijgen! De training wordt gegeven door de grondleggers van het provocatieve coachen in Nederland: Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van IEP.

  Meer informatie

  IEP bv

  Introductietraining NLP (4 PE)

  In de Introductietraining NLP maakt u kennis met NLP-ideeën en -technieken die nuttig zijn in instellingen, bedrijven en in de trainingswereld. U bent in staat om sneller verandering op gang te brengen bij uzelf en uw cliënten, zodat u betere resultaten bereikt als coach of begeleider.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van IEP.

  Meer informatie

  In Scène

  Intervisietraining (6 PE)

  Wil je professioneel intervisie leren begeleiden? Wil je kunnen variëren in de methodiek van intervisie? Wil je ervaringsgerichte werkvormen toepassen? De groepsontwikkeling van teams en de dynamiek in de samenwerking beter leren begrijpen? Wil je als intervisiegroep professioneler de intervisie vormgeven? Dan is deze intervisie training iets voor jou! of voor jullie als je deze training samen als intervisiegroep wilt volgen.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van In Scène.  

  Meer informatie

  Ines Kornmann

  Systemisch waarnemen en invloed uitoefenen op interactiepatronen in begeleidingssituaties (1.5 PE)

  Als ik blijf doen wat ik altijd deed, blijf ik krijgen wat ik altijd kreeg

  In deze workshop kun jij vanuit systemisch perspectief onderzoeken wat voor jou ‘begeleiden’ is en wie jij als ‘begeleider’ bent. Hoe ben jij in relatie met degene(n) die jij begeleid, of dat een individulel klant is, een groep of team in een organisatie? Wij maken voelbaar welk effect wij op elkaar hebben. Wat is mijn invloedssfeer in die relatie? Wat doe ik onbewust en wat is daarvan het effect op de ander? Wat is het effect van de ander op mij?Ben ik speler of speelbal in het contact? Hoe kan ik bewust vorm geven aan relaties in begeleidingswerk: coaching, supervisie, teamcoaching, organisatiebegeleiding?

  Meer informatie

  Inholland Academy

  Masterclass Online begeleiden van supervisie (1 PE)

  Online werken is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Dat geldt ook voor de wereld van professioneel ontwikkelen. Mede door de pandemie, is het ook voor coaches en supervisoren van belang om vaardig te zijn in het online begeleiden. Er ligt zelfs een aanbeveling om een nieuw deelaspect op te nemen in het competentieprofiel van de supervisor en de coach op het gebied van online begeleiden.

  Wil jij je verder bekwamen in het online begeleiden? Wil je meer kennis en skills opdoen over de mogelijkheden van digitale middelen? En wil je de do’s en don’ts op het gebied van communicatie en werkvormen ervaren? Dan is deze masterclass iets voor jou! Door het volgen van deze masterclass ontdek je hoe je met vertrouwen digitaal kunt begeleiden.

  Na deze masterclass:

  • Weet je de veiligheid en privacy te bewaken en kan je de voor- en nadelen van online begeleiden benoemen
  • Weet je in te spelen op de eigenheid van online werken en weet je online begeleiden in groepsverband aan te bieden.
  • Weet je werkvormen te vertalen naar een bruikbare online variant
  Meer informatie

  Interactie-Academie

  Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit (1,5 PE)

  Voor supervisoren en werkbegeleiders.

  Supervisie is steeds vaker een belangrijk onderdeel van de werkpraktijk en van opleidingstrajecten. De supervisor of werkbegeleider heeft nood aan specifieke deskundigheid en methoden om de supervisant opnieuw op weg te helpen, te inspireren of om zijn professioneel handelen te bevorderen. Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal narratieve en systemische principes die als leidraad kunnen dienen voor het begeleiden van de supervisie. 

  Leden ontvangen 10% korting.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van de Interactie Academie. 

  Meer informatie

  KPV Pastorale Klinische Vorming

  Interactieve masterclass ‘Generatie-diversiteit & Supervisie’ (1 PE)

  Workshop voor (pastoraal) supervisoren

   

  Op 11 oktober 2023 is het jaarlijks generiek thema dat voor ons als (pastoraal) supervisoren van belang is ‘Generatie-diversiteit en supervisie’. Op dit gebied is sociaal psycholoog Aart Bontekoning een specialist. Hij onderzoekt al 20 jaar ‘generaties in organisaties’ en ontdekte dat nieuwe generaties met updates reageren op verouderde sociale processen. Die updateprocessen houden een (werk)gemeenschap ‘bij de tijd’ en mensen vitaal. Hij ontwikkelde een generatie-theorie, een unieke onderzoeksmethode (analyse van videobeelden van generaties), toetste deze en promoveerde hierop in 2007. De actuele crisissen en de toenemende vergrijzing maken zijn wetenschappelijke werk heel actueel. Hij is een veelgevraagd spreker en de vijfde druk van zijn laatste boek ‘Nieuwe Generaties in Vergrijzende organisaties’ verschijnt binnenkort. Bezoek voor meer informatie de website van Aart Bontekoning.

  Centraal in deze interactieve masterclass staat dus de idee van generaties als sociale vernieuwers. Hierbij richt Aart Bontekoning zich specifiek op de Nederlandse situatie, de relatie tussen levensfasen, generaties en de tijdgeest (cultuur), de kansen en risico’s van een vergrijzende gemeenschap, de zgn. generatiekloof en hoe deze te overbruggen. Hij zal het ook hebben over de jongste generaties en sociale trendbreuken, en over de oorsprong van sociale vernieuwingen en de bron van generatieverschillen. Tot slot zal het gaan over hoe je in supervisie met generatie-diversiteit kunt werken.

  Meer informatie

  Kempler Instituut Nederland

  Training Ervaringsgerichte Groepssupervisie (3 PE)

  In ervaringsgerichte groepssupervisie wordt de groep als krachtige leeromgeving gebruikt. In het bespreken van werkinbreng en reflectie worden zoveel mogelijk de leerdoelen van de supervisanten gebruikt als groepsdynamisch leermateriaal.


  Zo kan de supervisor de leeropbrengst verhogen door de supervisanten tegelijkertijd aan hun leerdoelen te laten werken. De supervisor maakt daarbij gebruik van de paralellen die ontstaan tussen de ingebrachte werksituaties en de supervisiesituatie.


  Dit vergt veel vaardigheid van de supervisor, die zowel zelf ervarend aanwezig moet zijn
  (reflection-in-action), als telkens helder te hebben wat de supervisanten te leren hebben.
  De supervisor moet telkens pendelen tussen zijn eigen ervaring van de situatie en die ervaring inzetten ten behoeven van het leren van de supervisanten.


  Dit weekend is een specifieke vaardigheidstraining, gericht op de kwaliteit van de interactie tussen de supervisanten en het scheppen van krachtige leeromgeving.


  Specifiek worden de vaardigheden van het ‘indirect interveniëren’ en ‘circulaire vragen’ aangeleerd.

  Meer informatie

  Koren Visie

  Verhalenworkshop ‘Ver-traag de tijd’ (2 PE)

  Iedereen maakt in zijn leven momenten mee die een belangrijke rol spelen. Die momenten zijn soms beslissend of cruciaal voor keuzes die je maakt. Zij kunnen een sleutel zijn om beter te begrijpen wat jouw leven zin en betekenis geeft.

  Jacky van de Goor promoveerde op herinneringen die mensen dierbaar zijn. Zij stelde aan haar proefpersonen de vraag: ‘Stel, er is een hiernamaals. Daar worden al je herinneringen gewist, op één na. Welke neem je dan mee?’

  Die vraag riep vele verhalen op en laat zien hoe mensen zin en betekenis ervaren in hun dagdagelijkse leven. Opvallend vaak gaan de belangrijkste herinneringen juist over kleine, alledaagse dingen.

  Mede geïnspireerd door dit onderzoek gaan wij in onze workshop op zoek naar cruciale momenten uit jouw leven. In de workshop vertragen we de tijd en onderzoek je wat jou ten diepste beweegt en je als coach motiveert.

  Na de lunch begeleiden we je bij het verbeelden van de boodschap die in jouw herinnering verscholen zit, waarmee een krachtig anker wordt gecreëerd zodat je er de komende tijd mee verder kunt.

  Deze workshop biedt je:

  • Kennismaken met narratief coachen, de kracht van verhalen
  • Concrete handvatten en oefening van het toepassen van narratief coachen, waaronder:
   • Narratief interviewen
   • Poëtisch luisteren
   • Werken met tijd, stilte en beelden
  Meer informatie