Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  Interactie-Academie

  Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit (1,5 PE)

  Voor supervisoren en werkbegeleiders.

  Supervisie is steeds vaker een belangrijk onderdeel van de werkpraktijk en van opleidingstrajecten. De supervisor of werkbegeleider heeft nood aan specifieke deskundigheid en methoden om de supervisant opnieuw op weg te helpen, te inspireren of om zijn professioneel handelen te bevorderen. Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal narratieve en systemische principes die als leidraad kunnen dienen voor het begeleiden van de supervisie. 

  Leden ontvangen 10% korting.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van de Interactie Academie. 

  Meer informatie

  KPV Pastorale Klinische Vorming

  Het feest der (h)erkenning in supervisie. Over het wat en hoe van relationeel werken ( 1PE)

  Volgens een gezegde is de wijze waarop je een relatie beeindigt, veel zeggend over de waarde van de relatie. Het supervisorisch leren vindt plaats in de interactie tussen supervisor en supervisant, in het relationele werken.

  Welke activiteit wordt in deze van de supervisor gevraagd? We bespreken tijdens deze studiemiddag thema's als "hoe bouw je een professionele relatie op?', 'hoe vind je "het goede": wat is dan van waarde en wat kan juist in de weg zitten?'. Uitgangspunt is dat deze relatie niet zozeer een doel is, maar een voorwaarde om de supervisant tot leren te laten komen.

  Meer informatie

  KPV Pastorale Klinische Vorming

  Superviseren aan hand van een nieuwe taxonomie (1 PE)

  Een supervisiegesprek over het handelen van zingevingsprofessionals (geestelijk verzorgers, predikanten/pastores, intercultureel consulenten…) kan op diverse manieren plaatsvinden. Eén mogelijke vorm is om een werkinbreng over begeleiding van cliënten te leggen naast professionele standaarden van het beroep. Een nuttig instrument daarvoor is een taxonomie van interventies die een professional zoal kan doen.

  Recent is hiermee ervaring opgedaan in een intensieve training (Klinische Pastorale Vorming) in Nijmegen, op basis van een nieuw ontwikkelde taxonomie binnen het European Research Institute for Chaplains in Healthcare (ERICH). De taxonomie is zo breed opgezet dat die voor het werk van alle zingevingsprofessionals toegepast kan worden.

  Anne Vandenhoeck (hoogleraar KU Leuven, president van ERICH) en Wim Smeets (leersupervisor LVSC en KPV-opleider) verzorgen hierover een workshop op 11 april. Na een korte presentatie gaan we in deelgroepen zelf aan de slag met de toepassingsmogelijkheden van de taxonomie in het werk van de supervisor.

  Informatie en aanmelden
  Meer informatie over de training en aanmelden vind je op de website.

  Meer informatie

  Kempler Instituur Nederland

  Training Ervaringsgerichte Groepssupervisie (3 PE)

  In ervaringsgerichte groepssupervisie wordt de groep als krachtige leeromgeving gebruikt. In het bespreken van werkinbreng en reflectie worden zoveel mogelijk de leerdoelen van de supervisanten gebruikt als groepsdynamisch leermateriaal.


  Zo kan de supervisor de leeropbrengst verhogen door de supervisanten tegelijkertijd aan hun leerdoelen te laten werken. De supervisor maakt daarbij gebruik van de paralellen die ontstaan tussen de ingebrachte werksituaties en de supervisiesituatie.


  Dit vergt veel vaardigheid van de supervisor, die zowel zelf ervarend aanwezig moet zijn
  (reflection-in-action), als telkens helder te hebben wat de supervisanten te leren hebben.
  De supervisor moet telkens pendelen tussen zijn eigen ervaring van de situatie en die ervaring inzetten ten behoeven van het leren van de supervisanten.


  Dit weekend is een specifieke vaardigheidstraining, gericht op de kwaliteit van de interactie tussen de supervisanten en het scheppen van krachtige leeromgeving.


  Specifiek worden de vaardigheden van het ‘indirect interveniëren’ en ‘circulaire vragen’ aangeleerd.

  Meer informatie

  Kempler Instituut Nederland

  Training Dynamische Groepssupervisie (3,5 PE)

  Om binnen een groep geen individuele supervisie te geven maar gebruik te maken van de medesupervisanten dient te supervisor over te gaan op indirect interveniëren. Daarmee bedoelen we dat de supervisor ervoor zorgt dat de supervisanten op elkaar reageren en dit stimuleert.

  Vanuit de ervaringsgerichte en dynamische benadering van supervisie hechten we sterk aan de transparantie van de supervisor om een maximale veiligheid te creëren voor het leren van de supervisanten. Dat betekent dat de interventies van de supervisor vooral ook weergeven wat datgene waarmee de supervisant komt, teweeg brengt bij de supervisor.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Kempler Instituut.

  Meer informatie

  Logacom Congresorganisatie B.V.

  Middagsymposium Goed communiceren met cliënten in social work en ggz (0.5 PE)

  Goede communicatie is belangrijk. Naast gelijkwaardig contact, een open houding en een veilige relatie is ook een goede gespreksstructuur van groot belang. In dit middagsymposium maak je daarom kennis met de methodiek van het H-model en de daarbij behorende speelvelden. Deze bieden structuur aan het gesprek met een cliënt zonder dat het voor hen als een keurslijf voelt. Deze methodiek zet naast gesprek ook visuele ondersteuning in en nodigt de cliënt uit om zijn focus te verleggen van zijn probleem naar zijn doelen en oplossingen.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

  Meer informatie

  MMM

  Online training Mensen Met Mogelijkheden (1 PE)

  In hoeverre ben jij je bewust van de mogelijkheden van anderen en luister je écht?
  Maak je wel eens gebruik van waarderend onderzoeken?
  Werk je goed samen in de keten en benut je de kwaliteiten van andere professionals?
  De online training MMM biedt je in acht weken in vier tot vijf uren vanaf kantoor of thuis een ander perspectief op je manier van werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers. 

  Informatie
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

  Meer informatie

  MMM

  Masterclass Arbeidsparticipatie: Mensen met mogelijkheden versterkt (1,5 PE)

  Stel je eens voor: een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. Deze masterclass laat zien hoe je als werkgever of professional daarin een actieve bijdrage kunt leveren.

  Informatie
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

  Meer informatie

  MMM

  4-daagse kerntraining Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden versterkt (6 PE)

  U wilt een actieve bijdrage leveren om mensen met een psychische kwetsbaarheid in te zetten op hun talenten. Benader deze missie vanuit het MMM-principe ‘waarderend perspectief’. Leer in vier dagen hoe u het gedachtegoed van ‘Mensen met Mogelijkheden’ (MMM) toepast in de praktijk.

  Informatie
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

  Meer informatie

  Maaike van Dalen Begeleiding

  Opstellingen voor Begeleiders (2,5 PE)

  Locatie: Groningen

  De training Opstellingen voor Begeleiders bestaat uit 4 bijeenkomsten in Groningen. Gedurende deze bijeenkomsten worden opstellingen ingezet om vraagstukken uit de begeleidingscontext in de onderliggende beweging zichtbaar te maken.

  Bij aanvang en tussendoor wordt de theoretische achtergrond van systemisch werk en fenomenologisch waarnemen toegelicht.

  Als deelnemer kan je eigen persoonlijke vraagstukken indienen die gerelateerd zijn aan je vak als begeleider, coach en of supervisor. De (vaste) groep bestaat uit 5 tot maximaal 10 personen. Ervaring met of kennis van systemische werk is niet vereist.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over deze training, data en aanmelden ga je naar de website van Maaike van Dalen Begeleiding.

  Meer informatie