Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  Koren Visie

  Verhalenworkshop ‘Ver-traag de tijd’ (2 PE)

  Iedereen maakt in zijn leven momenten mee die een belangrijke rol spelen. Die momenten zijn soms beslissend of cruciaal voor keuzes die je maakt. Zij kunnen een sleutel zijn om beter te begrijpen wat jouw leven zin en betekenis geeft.

  Jacky van de Goor promoveerde op herinneringen die mensen dierbaar zijn. Zij stelde aan haar proefpersonen de vraag: ‘Stel, er is een hiernamaals. Daar worden al je herinneringen gewist, op één na. Welke neem je dan mee?’

  Die vraag riep vele verhalen op en laat zien hoe mensen zin en betekenis ervaren in hun dagdagelijkse leven. Opvallend vaak gaan de belangrijkste herinneringen juist over kleine, alledaagse dingen.

  Mede geïnspireerd door dit onderzoek gaan wij in onze workshop op zoek naar cruciale momenten uit jouw leven. In de workshop vertragen we de tijd en onderzoek je wat jou ten diepste beweegt en je als coach motiveert.

  Na de lunch begeleiden we je bij het verbeelden van de boodschap die in jouw herinnering verscholen zit, waarmee een krachtig anker wordt gecreëerd zodat je er de komende tijd mee verder kunt.

  Deze workshop biedt je:

  • Kennismaken met narratief coachen, de kracht van verhalen
  • Concrete handvatten en oefening van het toepassen van narratief coachen, waaronder:
   • Narratief interviewen
   • Poëtisch luisteren
   • Werken met tijd, stilte en beelden
  Meer informatie

  Logacom Congresorganisatie B.V.

  Middagsymposium Goed communiceren met cliënten in social work en ggz (0.5 PE)

  Goede communicatie is belangrijk. Naast gelijkwaardig contact, een open houding en een veilige relatie is ook een goede gespreksstructuur van groot belang. In dit middagsymposium maak je daarom kennis met de methodiek van het H-model en de daarbij behorende speelvelden. Deze bieden structuur aan het gesprek met een cliënt zonder dat het voor hen als een keurslijf voelt. Deze methodiek zet naast gesprek ook visuele ondersteuning in en nodigt de cliënt uit om zijn focus te verleggen van zijn probleem naar zijn doelen en oplossingen.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

  Meer informatie

  MMM

  Online training Mensen Met Mogelijkheden (1 PE)

  In hoeverre ben jij je bewust van de mogelijkheden van anderen en luister je écht?
  Maak je wel eens gebruik van waarderend onderzoeken?
  Werk je goed samen in de keten en benut je de kwaliteiten van andere professionals?
  De online training MMM biedt je in acht weken in vier tot vijf uren vanaf kantoor of thuis een ander perspectief op je manier van werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers. 

  Informatie
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

  Meer informatie

  MMM

  Masterclass Arbeidsparticipatie: Mensen met mogelijkheden versterkt (1,5 PE)

  Stel je eens voor: een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. Deze masterclass laat zien hoe je als werkgever of professional daarin een actieve bijdrage kunt leveren.

  Informatie
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

  Meer informatie

  MMM

  4-daagse kerntraining Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden versterkt (6 PE)

  U wilt een actieve bijdrage leveren om mensen met een psychische kwetsbaarheid in te zetten op hun talenten. Benader deze missie vanuit het MMM-principe ‘waarderend perspectief’. Leer in vier dagen hoe u het gedachtegoed van ‘Mensen met Mogelijkheden’ (MMM) toepast in de praktijk.

  Informatie
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

  Meer informatie

  Maaike van Dalen Begeleiding

  Opstellingen voor Begeleiders (2,5 PE)

  Locatie: Groningen

  De training Opstellingen voor Begeleiders bestaat uit 4 bijeenkomsten in Groningen. Gedurende deze bijeenkomsten worden opstellingen ingezet om vraagstukken uit de begeleidingscontext in de onderliggende beweging zichtbaar te maken.

  Bij aanvang en tussendoor wordt de theoretische achtergrond van systemisch werk en fenomenologisch waarnemen toegelicht.

  Als deelnemer kan je eigen persoonlijke vraagstukken indienen die gerelateerd zijn aan je vak als begeleider, coach en of supervisor. De (vaste) groep bestaat uit 5 tot maximaal 10 personen. Ervaring met of kennis van systemische werk is niet vereist.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over deze training, data en aanmelden ga je naar de website van Maaike van Dalen Begeleiding.

  Meer informatie

  Marten Bos

  Inspiratieweek Inclusief Persoonlijk Leiderschap (9 PE)

  De Inspiratieweek biedt een verdieping op persoonlijk en professioneel niveau door middel van het werken met de methodiek De Krach van het Verschil, de Diversiteit kaarten. Het is een ervaringsgerichte week met theoretische concepten, oefeningen, reflectiemomenten en gericht op praktisch handelen. Onderdelen zijn opgedeeld in hart, hoofd handen. Ondersteunende theorie uit de Gestalt theorie, Systemisch werk en het intersectioneel denken. Het is een (zelf)onderzoek in een groep met diverse professionals, om meer inzicht en sturing te krijgen op de eigen verhalen, achtergronden, identiteiten om die als mens en dus ook als professioneel begeleider in te kunnen zetten. Hoe oude en bekende stappen te verdiepen en nieuwe / gezondere stappen te zetten, om daarmee eigen leiderschap nog beter vorm te geven. Dit in een groep waarbij uitwisseling, een stimulerende reflectieve omgeving vanuit diverse perspectieven geboden wordt.
  Voor elke deelnemer individuele coaching vooraf en gedurende de week.

  Meer informatie

  Marten Bos

  Inspiratie Tweedaagse “De Kracht van het Meervoudige Verhaal” (3 PE)

  De Tweedaagse biedt een verdieping op persoonlijk en professioneel niveau door middel van het werken met de Diversiteit kaarten. Er worden basiselementen (theoretisch en praktisch) uit de Gestalt theorie en het intersectioneel denken ingezet. Het is een (zelf)onderzoek naar de grote gelaagdheid waar we als mens en dus ook als professioneel begeleider uit kunnen putten. Hoe nieuwe / gezondere steppen te zetten met deze (zelf)kennis? Welke onderdelen van onze identiteit, van onze verhalen benutten we te weinig tot niet en wat betekent dat voor de (begeleidings)relaties. Hoe kunnen we dit onderzoek bij anderen stimuleren?

  Meer informatie

  Me-we e-learning

  De stralend falen intervisiemethode (kaartspel + training) (1 PE)

  De stralend falen intervisiemethode is een intervisiespel gebaseerd op de positieve psychologie en krachtgericht coachen. De kaarten nemen je stapsgewijs mee van een faalervaring naar je vaardigheden, talenten en ontwikkeling. Daardoor kun je echt leren van fouten en nieuwe mogelijkheden ontdekken. De stralend falen intervisiemethode is een kaartspel en een praktisch hulpmiddel. De bijgeleverde handleiding beschrijft de stappen die in intervisie en de stralend falen intervisiemethode belangrijk zijn. Samen met de kaarten kun je direct aan de slag. De stralend falen intervisiemethode is een uitgave van supervisor, coach en intervisiebegeleider Gorry Cleven en grafisch ontwerper Stefan Manheim.

  De stralend falen intervisiemethode is gericht op professionals.

  • die van en met elkaar willen leren
  • die wil groeien en naar zichzelf willen kijken
  • die mensen begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • die bereid zijn de eigen ontwikkelpotentie te onderzoeken en anderen daarbij ondersteunen
  • die oprecht nieuwsgierig zijn naar die ander

  Het is een krachtig hulpmiddel voor studenten, docenten, supervisoren, coaches en teams die meer uit intervisie willen halen.

  Training van 4 uur.

  Je kunt je opgeven, middels deze LINK 

  Meer informatie

  Me-we e-learning

  Intervisietraining (6 PE)

  Me-We E-learning, het online leerplatform van intervisor, coach en (leer)supervisor Gorry Cleven, start op 4 oktober met een intervisietraining bestaande uit 3 dagdelen, 3 coachmomenten en een online leeromgeving met informatie en opdrachten. LVSC-leden ontvangen 10% korting op deze training. 

  In deze training leer je intervisie te begeleiden en te implementeren binnen een organisatie. De training is opgedeeld in 3 delen: groepssessies, individuele coachmomenten en online leeropgeving. Je start telkens met online deel waarin je zelfstandig de basisvoorwaarden en de contractering, de professionele identiteit in je rol als intervisor en de dynamiek in de samenwerking binnen een team, organisatie of keten analyseert. Tussen de bijeenkomsten door lever je opdrachten in die in de individuele coachmomenten besproken worden. Je sluit af met een eindopdracht. Tijdens de online groepssessies oefenen we telkens 2 intervisiemethoden. In totaal oefenen we 6 verschillende intervisiemethoden en werken we ervaringsgerichte oefeningen. Je ontvangt De stralend falen intervisiemethode voorafgaand aan de training.

  Informatie en aanmelden


  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van me-we-learninghttps://me-we-elearning.com/trainingen/we-trainingen/training-intervisie-begeleider/

  Meer informatie