Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  PAO Psychologie Nascholing & Opleiding

  Leergang Ervaringsdeskundigheid (8,5 PE)

  Ervaringsdeskundigheid is waardevol in zorg, begeleiding en onderwijs. Een ervaringsdeskundige heeft unieke expertise in omgaan met ingrijpende (of ontwrichtende) levenservaringen, life events en existentiële vragen. Hij of zij zet deze bekwaamheid in voor anderen, in directe of indirecte functies. Ervaringsdeskundigheid heeft inmiddels een plek verworven naast andere deskundigheden en is een belangrijke verrijking. Wil jij jouw ervaringen inzetten in de zorg of in het onderwijs? Volg dan deze opleiding tot ervaringsdeskundige bij PAO om jezelf te ontwikkelen tot professional.

  In deze opleiding ervaringsdeskundigheid staat ruimte centraal om je ervaringskennis (door) te ontwikkelen met als doel deze professioneel te kunnen benutten. Je leert hoe je jouw ervaringskennis verbindt met professionele kennis en vakkundigheid en als ervaringsdeskundigheid in een groep gelijkgestemden.

  Informatie
  Voor meer informatie over de leergang, data en aanmelden ga je naar de website van PAO Psychologie Nascholing & Opleiding

  Meer informatie

  PAO Psychologie, Nascholing & Opleiding

  Opleiding ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur (17,5 PE)

  Tijdens de opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur leer je als leidinggevende, beleidsadviseur, manager, toezichthouder of bestuurder hoe je jouw eigen ervaringskennis kan gebruiken om beleid te maken en of leiding te geven aan ervaringsdeskundigen. Dit vraagt om verdieping in het vakgebied, om een beter begrip van de kracht en betekenis van ervaringskennis en de wijze waarop je deze levende kennis en expertise optimaal kan inzetten.

  Informatie
  Voor meer informatie over de leergang, data en aanmelden ga je naar de website van PAO Psychologie Nascholing & Opleiding

  Meer informatie

  Peter Vergeer

  basistraining Relatiecoaching (8,5 PE)

  De moderne hulpverlener werkt met het gezin veelal vanuit het systemische gedachtegoed: de cliënt in een netwerk van relaties. Een belangrijke relatie binnen dit netwerk is de partnerrelatie. Of je nu opvoedproblemen, schuldenproblemen of psychische problemen begeleidt, als hulpverlener kan je niet om de partnerrelatie heen. In deze training leer je om op een effectieve en zorgvuldige manier de partnerrelatie te coachen.

  De Basistraining Relatiecoaching is een vijfdaagse training waarin aandacht is voor de processen die zich binnen een relatie afspelen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de twee methodieken die gebruikt worden bij relatiecoaching, te weten EFT en Gestalttheorie. Ook is er aandacht voor de intimiteitsaspecten binnen een relatie. 

  Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • Hoe ziet een relatiedynamiek eruit?
  • Welke processen spelen bij relatievorming?
  • Inleiding in Emotionally Focused Therapy;
  • Inleiding in de Gestalttheorie;
  • Contactvervormingen;
  • Intimiteit /seksualiteit;
  • Man - vrouw verschillen​

  In de training is een goede balans gevonden tussen theorie en actieve werkvormen. De werkvormen vinden zowel in kleine werkgroepjes als plenair plaats. Op dag 4 van de bijeenkomst oefenen we met acteurs. Door de verschillende werkvormen is er voor iedereen wat wils. 

  De training bestaat uit face-to-face bijeenkomsten en huiswerk. Het huiswerk betreft het lezen van literatuur en het voorbereiden van de volgende bijeenkomst.

  De training omvat 5 bijeenkomsten van ieder 8 uur. De totale studiebelasting is ± 45 uur.

  Een trainingsgroep bestaat uit 8 tot 14 mensen.

  De training is geschikt voor zowel beginnende als ervaren professionals.

  Meer informatie in de folder van de Basistraining

   

  Kosten € 850,- ( inclusief koffie, thee, lunch en materialen) LVSC leden krijgen 10% korting

  Meer informatie

  Reliëf, Christelijke vereniging van zorgaanbieders

  Schrijvend bezinnen (3 PE)

  Locatie: Hofje Armen de Poth Amersfoort

  Tweedaagse Training Schrijvend Bezinnen


  Creatieve schrijfoefeningen als middel voor bezinning en reflectie

  Dinsdag 20 juni & woensdag 5 juli 2023, Amersfoort


  In de training maak je kennis met de basisbeginselen van creatief schrijven en krijg je verschillende schrijfoefeningen en werkvormen aangereikt. Het accent ligt op het zelf ervaren van de methode. Door het zelf toe te passen en te ondervinden wat het met je doet, krijg je zicht op hoe je creatieve schrijfoefeningen toe kunt passen bij het begeleiden van cliënten.


  Doelgroep: supervisoren, coaches, geestelijk verzorgers, psychologen.
  Begeleiding: lepie Kroese, trainer zingeving en ethiek bij Reliëf en Selinde de Vogel, psychosociaal therapeut.

  Meer informatie

  Sasinerga

  Leergang Systemisch Werken en Leven (15 PE)

  Op zaterdag 9 september 2023 gaat voor de 6e maal de leergang 'Systemisch Werken en Leven' van start.

  De leergang is geschikt voor iedereen die zich – al dan niet beroepshalve – wil verdiepen in de principes van systemisch werk en de mogelijkheid om dit in het dagelijks leven toe te passen. De leergang duurt tien dagen verdeeld over een jaar. Tijdens de leergang neem je jouw persoonlijke en werkachtergrond én ervaringen mee in de groep waardoor het leren met elkaar geïntensiveerd wordt.

  Systemisch werk is een fenomenologische methodiek die ons uitnodigt om op een totaal andere manier te kijken naar onze levensloop, patronen en blokkades. Met praktische werkvormen ga je jouw familiegeschiedenis ijken en, waar nodig, opnieuw ordenen. Dit resulteert vaak in het innemen van je gezonde plek hier en nu, in werk en leven, met meer invloed op eigen keuzes. Elke themadag van de leergang biedt veel ruimte om persoonlijke ervaringen door te werken. Dit alles in een prettige, speelse en veilige setting.

  Meer informatie

  Spanjersberg Organisatieadvies

  Leergang Systeeminterventies (9 PE)

  Hoe ga je om met stagnatie en conflict in teams, in organisaties of in netwerken van professionals? Hoe geef je woorden aan wat er speelt, terwijl je toch iedereen heel houdt? Hoe help je bij herstel van verhoudingen? Hoe draag je bij aan vitale samenwerking? En vooral: hoe doe je dat als je de sleutel niet in mensen, maar tussen mensen zoekt? Hierover gaat de Leergang Ssyteeminterventies: Its's not personal, it's the system. Je leert breed kijken en fijnmazig handelen voor het systeem als geheel. Grondhouding, theoretische uitgangspunten en het gevarieerde repetoire van het systeemdenken komen uitgebreid aan bod. 

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over deze leergang, data en aanmelden ga je naar de website van Spanjersberg Organisatieadvies.

  Meer informatie

  Systeem Academie

  Basiscursus Een Taal Erbij (3 PE)

  De Basiscursus biedt een kennismaking met de methode Een Taal Erbij. Je leert in deze basis Een Taal Erbij cursus de grammatica van de methode Een Taal Erbij en hoe het visualiseren ondersteuning kan bieden, in individuele en in relatietherapie, met kinderen en met volwassenen. De Basiscursus Een Taal Erbij leert je verschillende thema’s met poppetjes en ander materiaal neer te zetten.
  De theoretische achtergrond is psychotherapeutisch, systeemtherapeutisch en contextueel.
  De hulpverlenersrelatie is een belangrijk thema tijdens deze cursus. Deelnemers kijken daarmee ook naar zichzelf, hun eigen kwetsbaarheden en coping in het werken met cliënten.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over deze training, data en aanmelden ga je naar de website van Systeem Academie.

  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk 2: Ziekte en symptomen (4 PE)

  Systemisch werk bij ziekte en aanhoudende lichamelijke en/of psychische symptomen. Heb jij of heeft je cliënt een ziekte met een chronisch karakter en aanhoudende lichamelijke- of psychische symptomen zonder aanwijsbare oorzaak? Met een opstelling komen we erachter welke gebeurtenissen in de achtergrond van de familie gebeurd zijn en welke dynamiek werkzaam is, die mogelijk verband houdt met de ziekte of symptomen (S. Hausner). Volgt iemand, onbewust, het lijden van iemand anders in zijn familiesysteem? Bij psychische ziekte en -stoornissen gaan we op zoek naar de verborgen boodschap in de uitingsvorm van een symptoom of ziekte (F. Rupert). Daarna vind jij of je cliënt in veel gevallen verlichting in het omgaan met de ziekte of treden verbeteringen op en kunnen symptomen zelfs geheel verdwijnen! Zo kan een ziekte met zijn symptoom als een soort ‘klokkenluider’ aandacht vragen voor  een buitengesloten persoon (zoals bv de minnares van opa) of belangrijke weggestopte thema’ in een families (zoals verwaarlozing, emigratie, vluchten en oorlog) of een familie geheim (zoals incest, misbruik, moord of onrecht en schuld) en kunnen relaties met dierbare verbeteren en de liefde weer stromen. Bepaalde ziekte en aanhoudende symptomen hebben een grotere kans op systemische oorsprong en dus -heling.

  De waarheid ligt in het donker, de klacht is een herinnering, je lichaam weet de waarheid(Inge Land)

  Wat levert het je op?

  • Bewustwording van de helende werking van opstellingen bij ziekten en aanhoudende symptomen
  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom ziekte en aanhoudende niet verklaarbare symptomen
  • Nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en lijden, dát maakt sterk
  • Verdieping in jezelf en je werk
  • Opnieuw een stap richting ‘leven in jouw volheid’
  • Kennis van en ervaring met familieopstellingen met ziekte en symptomen, zowel lichamelijke als psychische
  • Ervaren hoe een symptoom-opstelling verloopt
  • Inzicht in welke ziekten en symptomen meer gevoelig zijn voor een systemische achtergrond en dus -heling
  • Kennis over welke onbewuste schadelijk patronen spelen bij ziekten en symptomen
  • Het nemen van je ouders; ook dat wat je niet gekregen hebt!
  • Dat ons leven, onze gezondheid en geluk wordt beïnvloed door de houding die we innemen ten opzichte van onze ouders en de familiegeschiedenis
  • Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 

  Hoe ga je dit leren?

  • We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen. 
  • Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint); 
  • Praktische oefeningen in twee- of drietallen
  • Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant krijg je vaak ook inzichten die bijdragen aan heling in je eigen systeem. 
  • Lezen van aanbevolen literatuur.

  Literatuur

  • 'Zelfs als het me mijn leven kost’, Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen' van Stephen Hausner (2091)
  • ´De verborgen boodschap van psychische stoornissen’ van Frans Rupert (2008)
  • 'Het veld van Aandacht, systemisch werken via het lichaam' van Connie van der Arend (2016)
  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk 5: L.I.P. Levens Integratie Proces (4 PE)

  Systemisch Werk 5: L.I.P. - Levens Integratie Proces

  Met een LIP opstelling kijk je naar alle fases van je leven om deze te omarmen, te erkennen, te doorleven en te integreren in jezelf. Het gaat niet om het "oplossen" zoals bij familieopstellingen, maar om het nemen, het instemmen, dat het precies zo is zoals het was, zodat je kunt zijn waar je bent! En je het leven én jezelf kunt omarmen en aannemen zoals het is en jij bent! Het wordt pas heel als je er niet meer mee samenvloeit, maar er mee instemt. Vanuit de volwassene (positie 4) die je nu bent vindt deze integratie en het contact maken plaats, met een open hart, met jezelf als het (ongeboren) kind (positie 1 en 2) en als de puber/adolescent (positie 3) die je was. Zonder oordeel, het is wat het is, de naakte waarheid. Door dat te nemen, ontstaat er ruimte in jezelf, kan de liefde stromen en kom je in je kracht. Zo neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Deze vorm van opstellen is ontwikkeld door Wilfried Nelles, ’Het leven kent geen weg terug’. Elke levensfase heeft zijn eigen bewustzijnfase, soms ben je verder qua levensfase, dan dat je met je bewustzijn bent. Waar ben je thuis? Waar kun je ‘vrij’ over beschikken? Bij de overgang naar een volgende fase moeten we bereid zijn wat we hebben verworven los te laten.

  Het verlangen van het leven naar zichzelf. (W. Nelles)

  Wat levert het je op?

  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom het leven, jouw leven
  • Verdieping in jezelf en je werk
  • Inzicht in de theorie en het verloop van de LIP Opstelling met de 7 bewustzijnsfases
  • Eventueel ervaren van een tafel-LIP opstelling of een relatie-LIP opstelling
  • Ervaren wat erkenning van jouw leven kan doen met je
  • Duidelijke afgrenzing ‘nee’ tegen je ouders met liefde en een stevig ‘ja’ tegen jezelf
  • Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 
  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk 4: Trauma  (4 PE)

  Systemisch werk 4: Trauma

  Bij trauma gaat het om leven en dood. Om te overleven wordt de te heftige emotionele ervaring vaak uit het bewustzijn gedrukt: het traumadeel. Men leeft verder in het overlevingsdeel, soms generaties lang. Herken jij dit bij jezelf en/of bij cliënten? Hierbij wordt een deel van de ziel afgesplitst (F. Ruppert). In de opstelling erkennen wat er werkelijk is, is een van de meest helende bewegingen. Wat of wie mag er niet zijn? Een familiegeheim? Wat je probeert te vermijden komt via een omweg bij je terug. Systemen willen compleet zijn, in balans zijn en stromen. Daders en slachtoffers horen voor altijd bij je systeem. In de opstelling proberen we erachter te komen hoe een probleem of gedrag, een reactie, een oplossing is voor het systeem. We zoeken én er ontstaat wat destijds ontbrak, namelijk liefde, waarheid en werkelijkheid.

  Wat levert het je op?

  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom trauma, het zien, er woorden aan geven, het doorleven van de emoties, het erkennen van eigen lot. Het dragen van eigen lot
  • Verdieping in jezelf en je werk; stappen maken in je eigen traumabiografie naar heling
  • Kennis van de theorie van F. Ruppert over afsplitsing van de ziel bij trauma
  • Opstellen van het verlangen (F. Ruppert) ervaren
  • Loslaten van mogelijk overgenomen gevoelens
  • Zicht op de kenmerken van de verschillende delen (trauma-, overlevings- en het gezonde deel) bij jezelf en tevens inzetbaar bij je client; ervaren in een opstelling van de delen
  • Kennis en theorie van Rupert, over de traumabiografie van de dader
  • Kennis van en ervaring met familieopstellingen met (meer-generationeel) trauma
  • Ritueel; het nemen van je ouders
  • Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 

  Hoe ga je dit leren?

  • We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen. 
  • Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint); 
  • Praktische oefeningen in twee- of drietallen
  • Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant zul je vaak ook inzichten krijgen die bijdragen aan heling in je eigen systeem. 
  • Lezen van aanbevolen literatuur.

  Literatuur

  • 'Vroegkinderlijk trauma, zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren' van Franz Ruppert (2016)
  • ‘Bevrijding van trauma, angst en onmacht’ van Frans Ruppert (2018)
  Meer informatie