Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  Marten Bos

  Inspiratie Tweedaagse “De Kracht van het Meervoudige Verhaal” (3 PE)

  De Tweedaagse biedt een verdieping op persoonlijk en professioneel niveau door middel van het werken met de Diversiteit kaarten. Er worden basiselementen (theoretisch en praktisch) uit de Gestalt theorie en het intersectioneel denken ingezet. Het is een (zelf)onderzoek naar de grote gelaagdheid waar we als mens en dus ook als professioneel begeleider uit kunnen putten. Hoe nieuwe / gezondere steppen te zetten met deze (zelf)kennis? Welke onderdelen van onze identiteit, van onze verhalen benutten we te weinig tot niet en wat betekent dat voor de (begeleidings)relaties. Hoe kunnen we dit onderzoek bij anderen stimuleren?

  Meer informatie

  Marten Bos

  Inspiratieweek Inclusief Persoonlijk Leiderschap (9 PE)

  De Inspiratieweek biedt een verdieping op persoonlijk en professioneel niveau door middel van het werken met de methodiek De Krach van het Verschil, de Diversiteit kaarten. Het is een ervaringsgerichte week met theoretische concepten, oefeningen, reflectiemomenten en gericht op praktisch handelen. Onderdelen zijn opgedeeld in hart, hoofd handen. Ondersteunende theorie uit de Gestalt theorie, Systemisch werk en het intersectioneel denken. Het is een (zelf)onderzoek in een groep met diverse professionals, om meer inzicht en sturing te krijgen op de eigen verhalen, achtergronden, identiteiten om die als mens en dus ook als professioneel begeleider in te kunnen zetten. Hoe oude en bekende stappen te verdiepen en nieuwe / gezondere stappen te zetten, om daarmee eigen leiderschap nog beter vorm te geven. Dit in een groep waarbij uitwisseling, een stimulerende reflectieve omgeving vanuit diverse perspectieven geboden wordt.
  Voor elke deelnemer individuele coaching vooraf en gedurende de week.

  Meer informatie

  Meekijken Gewenst

  ‘Het ACT - perspectief in het begeleidingswerk van supervisoren’ voor LVSC en NHG-supervisoren (2,5 PE)

  Meekijken Gewenst verzorgt in 2021/2022 wederom de scholing ‘ACT – perspectief in het begeleidingswerk van supervisoren’ voor LVSC en NHG-supervisoren. In deze scholing oefen je onder begeleiding van leersupervisor Jeannette Verhoeven met het gebruiken van ACT-processen in je lopende supervisies. 

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Meekijken Gewenst.

   

  Meer informatie

  Meekijken Gewenst

  ACT-verdiepingsdag voor professioneel begeleiders: ‘Van vastzitten naar loskomen' (1,5 PE)

  Meekijken Gewenst verzorgt een scholingsdag voor LVSC- en/of NHG-supervisoren die ervaring op willen doen met het toepassen van het ACT-perspectief in supervisie. Als je wilt deelnemen is basiskennis van ACT fijn, maar geen voorwaarde.

  Op deze ACT verdiepingsdag werk je via oefeningen en opdrachten aan het onderzoeken van je eigen waarden (wat is echt belangrijk voor je in je leven/werk) als supervisor. En vervolgens aan wat je weerhoudt (hindernissen– gedachtenconstructies) daar meer tijd en aandacht aan te besteden. Het oefenen doe je ‘op eigen niveau’ en vanzelfsprekend bespreek je aansluitend hoe je deze oefeningen ook in het begeleiden van je supervisanten kunt gebruiken.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Meekijken Gewenst.

  Meer informatie

  Myers-Briggs Company

  MBTI Foundation Programma (8 PE)

  Tijdens het MBTI Foundation programma kwalificeert u zich voor één van de bekendste en meest gebruikte persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld. Deze kwalificatietraining levert u de kennis, vaardigheden en het vertrouwen op om de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) toe te passen bij zowel individuele als teamcoaching. De training vindt afwisseld plaats bij NH Jan Tabak in Bussum of bij The Myers-Briggs Company te Amsterdam. De training bestaat uit 3 workshopdagen en 1 terugkomdag.

  Prijs externen: € 3.690,- LVSC-leden ontvangen 10% korting en betalen: € 3.321,-

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Myers-Briggs Company.

  Meer informatie

  Orange Tree Academy

  Natural Skills (10 PE)

  Sommige dingen functioneren psychologisch wel en sommige dingen niet. Dat heeft te maken met hoe de psychologie van nature opereert. Deze werking is niet chaotisch en is net zoals de werking van de fysieke wereld onderhevig aan natuurlijke functies (wetten). Deze functies maken mentaal welzijn van nature mogelijk. Wil je meer weten over hoe de psychologie ons van nature ondersteunt? Hoe je daar effectief gebruik van kan maken en anderen daarin kan begeleiden? Dan is de Leergang Natural Skills wellicht iets voor jou.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over deze leergang, data en aanmelden ga je naar de website van Orange Tree Academy.

  Meer informatie

  Organisatie 4.0

  Professional Teamcoach Experience (12 PE)

  Vind je het leuk om teams en organisaties te coachen en ze te helpen meer uit zichzelf te halen. Wil je hier beter in worden en er meer voor gevraagd worden. De Professional Teamcoach Experience Halfjaartraining helpt jou aan een goed gevulde rugzak om de rol van teamcoach nog effectiever op te pakken. Je ervaart methoden en modellen om anders naar je organisatie te kijken. Je oefent met werkvormen en positieve coachingstechnieken om je team in zijn kracht te zetten. Je wisselt ervaringen uit en helpt elkaar als deelnemers met het vinden van oplossingen voor hindernissen waar je tegenaan loopt.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Organisatie 4.0.

  Meer informatie

  Oskam Organisatieadvies

  Clean Language core skills (7,5 PE)

  Breid je supervisie- en coaching-toolkit uit met deze krachtige methode. Clean Language is een open, oordeel-loze manier om contact te maken met een ander.

  Je leert als coach:

  - nog nadrukkelijker het eigenaarschap bij de coachee te laten
  - jezelf als coach echt in een faciliterende rol te houden
  - nog sneller bij de kern van een vraagstuk te komen
  - veilig te werken met onbewuste processen en patronen
  - en zo duurzame verandering te bewerkstelligen.

  De investering voor deze training bedraagt € 1.750-. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief materiaal, locatiekosten en lunch. LVSC leden ontvangen 10% korting.

  ZZP’ers kunnen de training tegen gereduceerd tarief volgen. Hiervoor hebben we slechts enkele plaatsen. 

  Informatie en aanmelden

  Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Oskam organisatieadvies.

  Meer informatie

  PAO Psychologie Nascholing & Opleiding

  Leergang Ervaringsdeskundigheid (8,5 PE)

  Ervaringsdeskundigheid is waardevol in zorg, begeleiding en onderwijs. Een ervaringsdeskundige heeft unieke expertise in omgaan met ingrijpende (of ontwrichtende) levenservaringen, life events en existentiële vragen. Hij of zij zet deze bekwaamheid in voor anderen, in directe of indirecte functies. Ervaringsdeskundigheid heeft inmiddels een plek verworven naast andere deskundigheden en is een belangrijke verrijking. Wil jij jouw ervaringen inzetten in de zorg of in het onderwijs? Volg dan deze opleiding tot ervaringsdeskundige bij PAO om jezelf te ontwikkelen tot professional.

  In deze opleiding ervaringsdeskundigheid staat ruimte centraal om je ervaringskennis (door) te ontwikkelen met als doel deze professioneel te kunnen benutten. Je leert hoe je jouw ervaringskennis verbindt met professionele kennis en vakkundigheid en als ervaringsdeskundigheid in een groep gelijkgestemden.

  Informatie
  Voor meer informatie over de leergang, data en aanmelden ga je naar de website van PAO Psychologie Nascholing & Opleiding

  Meer informatie

  PAO Psychologie, Nascholing & Opleiding

  Opleiding ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur (17,5 PE)

  Tijdens de opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur leer je als leidinggevende, beleidsadviseur, manager, toezichthouder of bestuurder hoe je jouw eigen ervaringskennis kan gebruiken om beleid te maken en of leiding te geven aan ervaringsdeskundigen. Dit vraagt om verdieping in het vakgebied, om een beter begrip van de kracht en betekenis van ervaringskennis en de wijze waarop je deze levende kennis en expertise optimaal kan inzetten.

  Informatie
  Voor meer informatie over de leergang, data en aanmelden ga je naar de website van PAO Psychologie Nascholing & Opleiding

  Meer informatie