Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk 5: L.I.P. Levens Integratie Proces (4 PE)

  Systemisch Werk 5: L.I.P. - Levens Integratie Proces

  Met een LIP opstelling kijk je naar alle fases van je leven om deze te omarmen, te erkennen, te doorleven en te integreren in jezelf. Het gaat niet om het "oplossen" zoals bij familieopstellingen, maar om het nemen, het instemmen, dat het precies zo is zoals het was, zodat je kunt zijn waar je bent! En je het leven én jezelf kunt omarmen en aannemen zoals het is en jij bent! Het wordt pas heel als je er niet meer mee samenvloeit, maar er mee instemt. Vanuit de volwassene (positie 4) die je nu bent vindt deze integratie en het contact maken plaats, met een open hart, met jezelf als het (ongeboren) kind (positie 1 en 2) en als de puber/adolescent (positie 3) die je was. Zonder oordeel, het is wat het is, de naakte waarheid. Door dat te nemen, ontstaat er ruimte in jezelf, kan de liefde stromen en kom je in je kracht. Zo neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Deze vorm van opstellen is ontwikkeld door Wilfried Nelles, ’Het leven kent geen weg terug’. Elke levensfase heeft zijn eigen bewustzijnfase, soms ben je verder qua levensfase, dan dat je met je bewustzijn bent. Waar ben je thuis? Waar kun je ‘vrij’ over beschikken? Bij de overgang naar een volgende fase moeten we bereid zijn wat we hebben verworven los te laten.

  Het verlangen van het leven naar zichzelf. (W. Nelles)

  Wat levert het je op?

  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom het leven, jouw leven
  • Verdieping in jezelf en je werk
  • Inzicht in de theorie en het verloop van de LIP Opstelling met de 7 bewustzijnsfases
  • Eventueel ervaren van een tafel-LIP opstelling of een relatie-LIP opstelling
  • Ervaren wat erkenning van jouw leven kan doen met je
  • Duidelijke afgrenzing ‘nee’ tegen je ouders met liefde en een stevig ‘ja’ tegen jezelf
  • Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 
  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk 4: Trauma  (4 PE)

  Systemisch werk 4: Trauma

  Bij trauma gaat het om leven en dood. Om te overleven wordt de te heftige emotionele ervaring vaak uit het bewustzijn gedrukt: het traumadeel. Men leeft verder in het overlevingsdeel, soms generaties lang. Herken jij dit bij jezelf en/of bij cliënten? Hierbij wordt een deel van de ziel afgesplitst (F. Ruppert). In de opstelling erkennen wat er werkelijk is, is een van de meest helende bewegingen. Wat of wie mag er niet zijn? Een familiegeheim? Wat je probeert te vermijden komt via een omweg bij je terug. Systemen willen compleet zijn, in balans zijn en stromen. Daders en slachtoffers horen voor altijd bij je systeem. In de opstelling proberen we erachter te komen hoe een probleem of gedrag, een reactie, een oplossing is voor het systeem. We zoeken én er ontstaat wat destijds ontbrak, namelijk liefde, waarheid en werkelijkheid.

  Wat levert het je op?

  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom trauma, het zien, er woorden aan geven, het doorleven van de emoties, het erkennen van eigen lot. Het dragen van eigen lot
  • Verdieping in jezelf en je werk; stappen maken in je eigen traumabiografie naar heling
  • Kennis van de theorie van F. Ruppert over afsplitsing van de ziel bij trauma
  • Opstellen van het verlangen (F. Ruppert) ervaren
  • Loslaten van mogelijk overgenomen gevoelens
  • Zicht op de kenmerken van de verschillende delen (trauma-, overlevings- en het gezonde deel) bij jezelf en tevens inzetbaar bij je client; ervaren in een opstelling van de delen
  • Kennis en theorie van Rupert, over de traumabiografie van de dader
  • Kennis van en ervaring met familieopstellingen met (meer-generationeel) trauma
  • Ritueel; het nemen van je ouders
  • Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 

  Hoe ga je dit leren?

  • We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen. 
  • Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint); 
  • Praktische oefeningen in twee- of drietallen
  • Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant zul je vaak ook inzichten krijgen die bijdragen aan heling in je eigen systeem. 
  • Lezen van aanbevolen literatuur.

  Literatuur

  • 'Vroegkinderlijk trauma, zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren' van Franz Ruppert (2016)
  • ‘Bevrijding van trauma, angst en onmacht’ van Frans Ruppert (2018)
  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk 3: Verlies en Rouw (4 PE)

  Systemisch werk 3: Verlies en Rouw

   

  Systemisch werk bij verlies en niet-genomen rouw

  Ieder mens maakt in zijn leven verlies mee. Dit kan zijn een verlies na overlijden, verlies van baan, van gezondheid, van verlangen, volk, cultuur, van onschuld of van relatie. Het leven is daarna nooit meer hetzelfde. Een verlies is voor altijd deel van jouw ‘zijn’. Waar denk jij aan bij jouw verlies of verliezen? Heb jij het er wel eens over of liever niet? Als het verlies of de rouw niet genomen worden, als het de draagkracht te boven gaat bijvoorbeeld, raakt het systeem verstoord en kan het zijn dat in een volgende generatie iemand in die energie leeft, iets gaat dragen voor de ander en niet ten volle kan leven of de ander onbewust volgt in de dood. Degene die is overleden behoudt altijd zijn plek. Een kind kan onbedoeld op de plek van bijvoorbeeld een overleden ouder komen te staan en zo niet meer in de ontvangende positie opgroeien. Ook stil geboren kinderen, ongekende kinderen (miskramen) of geaborteerde kinderen horen erbij en hebben hun plek. In een opstelling kan het verlies genomen worden, het lot erkent en zo rust ontstaan in jezelf en je systeem. Zodanig dat een volgende generatie hier niet meer onbewust mee belast hoeft te worden. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven en jouw lot. En zo kan de liefde weer stromen, ook door de generaties heen.

  De kunst van het leven is mee te veranderen, als het leven verandert.

  Wat levert het je op?

  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom verlies en rouw
  • Verdieping in jezelf en je werk
  • Informatie over het belang van rouwen en de gevolgen van niet-genomen rouw voor het systeem
  • Kennis van en ervaring met familieopstellingen bij verlies en niet-genomen rouw
  • Opstellen van de ziel
  • Oefening ervaren van het terugroepen van (een deel) van de ziel bij verliestrauma (Rupert)
  • Het herkennen en opstellen van de afgesplitste delen bij verlies trauma (Rupert). Het trauma deel, overlevingsdeel en gezonde deel bv met grondankers of poppetjes
  • Het opstellen van het duale proces van verlies- en herstelgericht zijn
  • Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 

  Hoe ga je dit leren?

  • We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen. 
  • Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (PowerPoint); 
  • Praktische oefeningen in twee- of drietallen
  • Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant zul je vaak ook inzichten krijgen die bijdragen aan heling in je eigen systeem. 
  • Lezen van aanbevolen literatuur.

  Literatuur

  • ‘Herbergen van verlies’ van Riet Fiddelears- Jaspers en Sabine Noten (2014)
  • ´De tranen van onze voorouders´ van Daan van Kampenhout (2013)
  • ‘Symbiose en autonomie’ van Frans Ruppert (2010)
  • ‘De fontein maakt wijze keuzes’ van Els van Steijn (2022)
  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk: Jouw plek innemen (4 PE)

  We leven niet in het verleden, maar het verleden leeft wèl in ons. We kunnen het verleden niet veranderen, of achterwaarts leven, maar het kan wel zijn dat we aan iets gébonden zijn in ons systeem zonder dat we het weten, maar waar we wel last van hebben. Je kunt er zelfs ziek van worden of aan dood gaan.

  Een opstelling maakt zichtbaar wat tot nu toe onzichtbaar bleef. In de cursus leer je ook een genogram maken en er mee werken.

  De gehele cyclus bestaat uit 5 Masterclasses, elk met een eigen thema en een specifieke volgorde. Kijken doen we met onze ogen maar écht zien doen we met onze ziel. Systemisch gezien staat de ziel voor het voelen. Over de generaties heen zonder oordeel. Het volgen van de gehele cyclus geeft je elke masterclass opnieuw, de nodige inzichten en systemische heling om te leven in jouw kracht, jouw potentie en jouw volheid.

  Systemisch werk 1: Jouw Plek Innemen

  Familieopstellingen: een inleiding

  Wil jij verdieping in je werk én jezelf? Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven of dat van je cliënten, die bijdragen aan oplossingen bij de vragen, moeilijkheden, problemen, pijn of verlangens. Denk aan vragen waar je op een andere manier maar geen antwoord op krijgt. Ieder mens behoort tot een systeem, die in de achtergrond, vaak zonder dat we het weten invloed hebben op ons leven nu. In een opstelling gaan we op zoek naar de betekenis van wat zich daar afspeelt en wat nog gezien, gezegd of gehoord moet worden met betrekking tot je vraag, thema of verlangen. Een opstelling zegt niet wat je moet doen maar het kan iets in jou in beweging zetten. Zodanig dat je niet meer gébonden maar ‘vrij’ verbonden bent met je verleden en geschiedenis geschiedenis mag zijn. Zo ontstaat rust in jezelf en je systeem.

  Neem jij jouw plek in je gezin van herkomst en in je huidige gekozen systeem?

  Heb jij het idee dat er geen plek voor je is? Of dat je niet gezien wordt? Loop jij steeds op dezelfde manier vast in je relaties? De bewuste, maar vooral ook de onbewuste invloed die je familiesysteem op je heeft, bepaalt voor een belangrijk deel hoe je in het leven staat. Deze masterclass systemisch werk gaat over het belang van jouw plek, het staan op jouw plek en het nemen van deze plekzowel in je kerngezin als je gekozen systeem. Alles en iedereen heeft recht op zijn plek, niemand mag vergeten worden! Met een opstelling herstellen we de natuurlijke ordening, zodat ieder zijn enig juiste plek inneemt, jij in je kracht staat, je jezelf kunt ontwikkelen in je volledige potentieel en de liefde ‘vrij’ stroomt.

   

  Wat levert het je op?

  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom je gezin van herkomst of je huidige gekozen systeem
  • Verdieping in jezelf en je werk
  • Kennis van en ervaring met de basisprincipes van familieopstellingen
  • Theoretische achtergrond van het belang van het staan op je eigen plek 
  • Mogelijke verstrikkingen rondom het niet nemen van je plek en welke schadelijke patronen hierop van invloed zijn
  • Ervaren van een meditatieoefening over je ouders
  • Gevoel voor hoe je samen met je cliënt kunt kijken naar het beeld en de betekenis van zijn/haar plek
  • Ervaren van de kracht van het 'wetende veld', in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 

  Hoe ga je dit leren?

  • We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen. 
  • Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint); 
  • Praktische oefeningen in twee- of drietallen
  • Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant krijg je vaak ook inzichten die bijdragen aan heling in je eigen systeem. 
  • Lezen van aanbevolen literatuur.

  Literatuur

  • ‘Ik ben kind dus ik weet waar mijn ouders zijn’ van Bibi Schreuder (2021)
  • 'De verborgen dynamiek van familieverbanden' van Bert Hellinger (2001)
  • ‘De kunst van het helpen’, Bert Hellinger (2004)
  • ´Opstellingen werk; eenheidsbewustzijn in de praktijk’ van Evelien Hogeweg (2015)
  • ‘De Fontein’ van Els van Stein (2016)
  • ‘Familieopstellingen met kinderen en jongeren’ van Ingrid Dijkstra (2006)
  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Hechting (6 PE)

  Voor (complementair werkende) therapeuten die gewend zijn lichaamsgericht te werken of meer willen weten hoe lichaamsgericht te werken met hechtingspatronen. Te denken valt aan craniosacraal therapeuten, haptotherapeuten, psychosomatisch werkende fysiotherapeuten en therapeuten die werken met Gestalt, hypnotherapie en andere vormen van lichaamsgerichte therapie. Voor coaches, counselors, supervisoren, psychologen, praktijk ondersteuners GGZ die meer willen weten over hechting. Mooie voorbereidende en aanvullende modules zijn Binding of Trauma & Regulatie. Dit is niet verplicht natuurlijk.

   

  Hechting

  In deze cursus gaan we aan het werk met hechtingspijn en het herkennen van hechtingsstijlen, in theorie en praktijk. In de module Hechting krijg je veel nieuwe tools aangereikt om je behandeling verder te kunnen verdiepen. Hechtingspijn veroorzaakt belemmerende overtuigingen en emoties die ons nu nog in de weg kunnen zitten en die ook in de therapeutische relatie in de weg kunnen zitten. Kernovertuigingen over onszelf en/of over de wereld sturen ons gedrag. Wil je gedrag veranderen, dan zal je je bewust moeten worden van de achterliggende kernovertuiging en die transformeren. We hebben allemaal bepaalde belemmerende overtuigingen. Door te werken met de kernovertuigingen en die te transformerend tot kracht gevende overtuigingen kunnen diepe verlangens waarheid worden. 

  Wat levert het je op?

  • Je weet wanneer en hoe je emoties kunt verdiepen of reguleren. 
  • Je hebt tools voor het bewust worden van transformeren van belemmerende overtuigingen.
  • Je kunt je cliënt uitnodigen om geremde basale bewegingen in de hechting opnieuw te ervaren.
  • Je hebt allerlei nieuwe technieken om voor de cliënt een helende ervaring te laten ontstaan.
  • Je hebt de beschikking over een back-up dialoog die altijd werkt, ook als je niet meer weet wat je kan vragen.
  • Je kunt werken met grenzen en afstand en nabijheid. 
  • Je hebt zicht op fenomenen als overdracht en tegenoverdracht en kunt dat gericht inzetten in therapeutische relatie.

  Hechtingspijn van onszelf als therapeut en van de ander zorgen ook voor belemmeringen en verstrikkingen in de therapeutische relatie. Dit kan gevolgen hebben voor afstand en nabijheid en voor je neutraliteit als therapeut. Als je zicht hebt op wat van jou is en wat van de cliënt is kun je daarmee werken en word je een beter therapeut. Je leert aan je eigen lijfelijke reacties overdracht en tegenoverdracht herkennen. Je krijgt tools aangereikt om daar mee te werken.

  Literatuur die aan bod komt

  • 'Hakomi mindfulness centered psychotherapy' van Halko Weiss
  • 'The body reveals' van Ron Kurtz

  Docenten:

  • Catharina van Deelen-Wortman, Cranio therapeut, lichaamsgerichte psychotherapie, supervisor, opleider lichaamsgerichte therapie en Cranio, ontwikkelaar van masterclasses op het gebied van trauma, hechting en supervisie.
  • Aafke Beltman, osteopaat, transpersoonlijk psychotherapeut, opleider transpersoonlijke psychotherapie en ontwikkelaar van masterclasses op het gebied van hechting.

  Zie pagina/website: https://www.upledger.nl/cursus/hechting-masterclass/hechting

  Meer informatie

  Upledger Instituut Nederland

  Systemisch werk 2: Ziekte en symptomen (4 PE)

  Systemisch werk bij ziekte en aanhoudende lichamelijke en/of psychische symptomen. Heb jij of heeft je cliënt een ziekte met een chronisch karakter en aanhoudende lichamelijke- of psychische symptomen zonder aanwijsbare oorzaak? Met een opstelling komen we erachter welke gebeurtenissen in de achtergrond van de familie gebeurd zijn en welke dynamiek werkzaam is, die mogelijk verband houdt met de ziekte of symptomen (S. Hausner). Volgt iemand, onbewust, het lijden van iemand anders in zijn familiesysteem? Bij psychische ziekte en -stoornissen gaan we op zoek naar de verborgen boodschap in de uitingsvorm van een symptoom of ziekte (F. Rupert). Daarna vind jij of je cliënt in veel gevallen verlichting in het omgaan met de ziekte of treden verbeteringen op en kunnen symptomen zelfs geheel verdwijnen! Zo kan een ziekte met zijn symptoom als een soort ‘klokkenluider’ aandacht vragen voor  een buitengesloten persoon (zoals bv de minnares van opa) of belangrijke weggestopte thema’ in een families (zoals verwaarlozing, emigratie, vluchten en oorlog) of een familie geheim (zoals incest, misbruik, moord of onrecht en schuld) en kunnen relaties met dierbare verbeteren en de liefde weer stromen. Bepaalde ziekte en aanhoudende symptomen hebben een grotere kans op systemische oorsprong en dus -heling.

  De waarheid ligt in het donker, de klacht is een herinnering, je lichaam weet de waarheid(Inge Land)

  Wat levert het je op?

  • Bewustwording van de helende werking van opstellingen bij ziekten en aanhoudende symptomen
  • Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom ziekte en aanhoudende niet verklaarbare symptomen
  • Nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en lijden, dát maakt sterk
  • Verdieping in jezelf en je werk
  • Opnieuw een stap richting ‘leven in jouw volheid’
  • Kennis van en ervaring met familieopstellingen met ziekte en symptomen, zowel lichamelijke als psychische
  • Ervaren hoe een symptoom-opstelling verloopt
  • Inzicht in welke ziekten en symptomen meer gevoelig zijn voor een systemische achtergrond en dus -heling
  • Kennis over welke onbewuste schadelijk patronen spelen bij ziekten en symptomen
  • Het nemen van je ouders; ook dat wat je niet gekregen hebt!
  • Dat ons leven, onze gezondheid en geluk wordt beïnvloed door de houding die we innemen ten opzichte van onze ouders en de familiegeschiedenis
  • Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema. 

  Hoe ga je dit leren?

  • We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen. 
  • Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint); 
  • Praktische oefeningen in twee- of drietallen
  • Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant krijg je vaak ook inzichten die bijdragen aan heling in je eigen systeem. 
  • Lezen van aanbevolen literatuur.

  Literatuur

  • 'Zelfs als het me mijn leven kost’, Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen' van Stephen Hausner (2091)
  • ´De verborgen boodschap van psychische stoornissen’ van Frans Rupert (2008)
  • 'Het veld van Aandacht, systemisch werken via het lichaam' van Connie van der Arend (2016)
  Meer informatie