Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  Paula Kaag en Jeffrey Meijer

  Train de trainer Serious Gaming als tool inzetten in het werken met teams (3 PE)

  Serious trainer!

  Wij geloven in de kracht van de combinatie tussen spelen én leren. Bij serious gaming zit het belangrijkste leereffect in zelfreflectie. De grootste toegevoegde waarde ontstaat ná het spelen van het spel door een goede transfer begeleid door een professional die hierin geschoold is, onderbouwd met praktische ervaring en theoretische modellen. Wil jij serious gaming toepassen in het werken met teams? Dan is deze training geschikt voor jou!

  Voor het leveren van resultaten is een team op elkaar aangewezen. Goed samenwerken, communiceren, eigenaarschap en leiderschap zijn de hoofdbestandsdelen voor vitale teams. Soms loopt het stroef in een team of organisatie. Serious gaming is een uitermate geschikte methode om het team weer in beweging te krijgen. Dit door de stroeve samenwerking inzichtelijk te maken met serious gaming. Maar welke serious game gebruik je voor welk doeleinde, hoe vertaal je deze simulaties vanuit het spel naar de werkelijkheid en op welke manier kan je mensen, teams en organisaties in staat stellen zich doortastend te ontwikkelen of te veranderen?

  Interessant voor teamcoaches, leidinggevende en HR-adviseurs. LVSC-leden krijgen 10% korting. 

  Meer informatie

  Peter Vergeer

  basistraining Relatiecoaching (8,5 PE)

  De moderne hulpverlener werkt met het gezin veelal vanuit het systemische gedachtegoed: de cliënt in een netwerk van relaties. Een belangrijke relatie binnen dit netwerk is de partnerrelatie. Of je nu opvoedproblemen, schuldenproblemen of psychische problemen begeleidt, als hulpverlener kan je niet om de partnerrelatie heen. In deze training leer je om op een effectieve en zorgvuldige manier de partnerrelatie te coachen.

  De Basistraining Relatiecoaching is een vijfdaagse training waarin aandacht is voor de processen die zich binnen een relatie afspelen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de twee methodieken die gebruikt worden bij relatiecoaching, te weten EFT en Gestalttheorie. Ook is er aandacht voor de intimiteitsaspecten binnen een relatie. 

  Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • Hoe ziet een relatiedynamiek eruit?
  • Welke processen spelen bij relatievorming?
  • Inleiding in Emotionally Focused Therapy;
  • Inleiding in de Gestalttheorie;
  • Contactvervormingen;
  • Intimiteit /seksualiteit;
  • Man - vrouw verschillen​

  In de training is een goede balans gevonden tussen theorie en actieve werkvormen. De werkvormen vinden zowel in kleine werkgroepjes als plenair plaats. Op dag 4 van de bijeenkomst oefenen we met acteurs. Door de verschillende werkvormen is er voor iedereen wat wils. 

  De training bestaat uit face-to-face bijeenkomsten en huiswerk. Het huiswerk betreft het lezen van literatuur en het voorbereiden van de volgende bijeenkomst.

  De training omvat 5 bijeenkomsten van ieder 8 uur. De totale studiebelasting is ± 45 uur.

  Een trainingsgroep bestaat uit 8 tot 14 mensen.

  De training is geschikt voor zowel beginnende als ervaren professionals.

  Meer informatie in de folder van de Basistraining

   

  Kosten € 850,- ( inclusief koffie, thee, lunch en materialen) LVSC leden krijgen 10% korting

  Meer informatie

  Rake Vragen

  Masterclass Alle tijd (1,5 PE)

  Eenmalige masterclass

  Zo'n onderwerp dat bijna te gewoon is om het over te hebben. En toch. In systemisch werken zeggen we vaak dat 'de grenzen van tijd en ruimte in systemen niet bestaan'. Maar wat betekent dit eigenlijk? Als je door hebt hoe dit werkt, hoe kun je er dan gebruik van maken?

  met Hilbrand Westra en Siets Bakker

  In deze eenmalige masterclass met als titel 'alle tijd' nemen Siets Bakker en Hilbrand Westra je mee op een tijdreis. Ook letterlijk. Alle aspecten van tijd komen aan bod: van de geschiedenis van tijd tot tijdreizen en het tempo van tijd. 

  Jouw relaties met tijd, materie en ruimte

  Tijd wordt vaak ervaren als een vijand: we hebben er gebrek aan of er is juist te veel van geweest, waarna we het ‘oud’ noemen. Maar wie van tijd een vriend weet te maken, heeft álle tijd. Een waardevolle vriendschap voor iedereen die anderen begeleid, als coach, therapeut, leidinggevende of vanuit welke rol dan ook.

  Weet jij hoe onze huidige beleving van tijd en ruimte ontstaan is en daarmee bepaald heeft hoe wij tijd beleven?

  Weet jij welke balans in tijd jouw lichaam nodig heeft? Hoe beter die balans, hoe groter de inzetbaarheid van jouw potentie.

  Weet jij hoe je gebruik kunt maken van het gegeven dat systemen de grenzen van tijd en ruimte niet kennen? Hoe je dus kunt reizen in de tijd?

  Locatie: Le:en, Heuveloord 140, 3523 CK in Utrecht. Goed bereikbaar met OV en voldoende parkeerplaatsen in directe omgeving

  Inclusief fantastische Asian fusion lunch, met veel vegan keuzes.

  Je ontvangt de laatste uitgave van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde met als thema 'tijd'.

  Meer informatie

  Reliëf, Christelijke vereniging van zorgaanbieders

  Schrijvend bezinnen (3 PE)

  Locatie: Hofje Armen de Poth Amersfoort

  Tweedaagse Training Schrijvend Bezinnen


  Creatieve schrijfoefeningen als middel voor bezinning en reflectie

  Dinsdag 20 juni & woensdag 5 juli 2023, Amersfoort


  In de training maak je kennis met de basisbeginselen van creatief schrijven en krijg je verschillende schrijfoefeningen en werkvormen aangereikt. Het accent ligt op het zelf ervaren van de methode. Door het zelf toe te passen en te ondervinden wat het met je doet, krijg je zicht op hoe je creatieve schrijfoefeningen toe kunt passen bij het begeleiden van cliënten.


  Doelgroep: supervisoren, coaches, geestelijk verzorgers, psychologen.
  Begeleiding: lepie Kroese, trainer zingeving en ethiek bij Reliëf en Selinde de Vogel, psychosociaal therapeut.

  Meer informatie

  Sasinerga

  Leergang Systemisch Werken en Leven (15 PE)

  Op zaterdag 9 september 2023 gaat voor de 6e maal de leergang 'Systemisch Werken en Leven' van start.

  De leergang is geschikt voor iedereen die zich – al dan niet beroepshalve – wil verdiepen in de principes van systemisch werk en de mogelijkheid om dit in het dagelijks leven toe te passen. De leergang duurt tien dagen verdeeld over een jaar. Tijdens de leergang neem je jouw persoonlijke en werkachtergrond én ervaringen mee in de groep waardoor het leren met elkaar geïntensiveerd wordt.

  Systemisch werk is een fenomenologische methodiek die ons uitnodigt om op een totaal andere manier te kijken naar onze levensloop, patronen en blokkades. Met praktische werkvormen ga je jouw familiegeschiedenis ijken en, waar nodig, opnieuw ordenen. Dit resulteert vaak in het innemen van je gezonde plek hier en nu, in werk en leven, met meer invloed op eigen keuzes. Elke themadag van de leergang biedt veel ruimte om persoonlijke ervaringen door te werken. Dit alles in een prettige, speelse en veilige setting.

  Meer informatie

  Spanjersberg Organisatieadvies

  Leergang Systeeminterventies (9 PE)

  Hoe ga je om met stagnatie en conflict in teams, in organisaties of in netwerken van professionals? Hoe geef je woorden aan wat er speelt, terwijl je toch iedereen heel houdt? Hoe help je bij herstel van verhoudingen? Hoe draag je bij aan vitale samenwerking? En vooral: hoe doe je dat als je de sleutel niet in mensen, maar tussen mensen zoekt? Hierover gaat de Leergang Ssyteeminterventies: Its's not personal, it's the system. Je leert breed kijken en fijnmazig handelen voor het systeem als geheel. Grondhouding, theoretische uitgangspunten en het gevarieerde repetoire van het systeemdenken komen uitgebreid aan bod. 

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over deze leergang, data en aanmelden ga je naar de website van Spanjersberg Organisatieadvies.

  Meer informatie

  Spiritualiteit en theologie in pastorale supervisie

  Spiritualiteit en theologie spelen een fundamentele rol in pastorale supervisie. 

   Het boek van J. Leach, M. Paterson, Pastorale supervisie: een handboek presenteert een zeer uitgesproken opvatting over spiritualiteit en theologie in pastorale supervisie. De training/workshop brengt (pastoraal) supervisoren in gesprek met deze opvatting en nodigt hen uit om te reflecteren op de rol van spiritualiteit en theologie in hun eigen praktijk van pastorale supervisie.

   

  Meer informatie

  Stichting Makoto

  Workshop Het fysieke gesprek in coaching en supervisie (1PE)

  Coaching en supervisie vinden voor het merendeel plaats in de vorm van gesprekken. Toch vindt er gelijktijdig ook een non-verbaal of fysiek gesprek plaats tussen begeleider en begeleide persoon. Een supervisor of coach is zich hier niet altijd even bewust van, terwijl het een belangrijk onderdeel van de overdracht betreft.  In de workshop ‘Het fysieke gesprek’ bieden wij praktische fysieke oefeningen, voor iedereen toegankelijk, die zijn gebaseerd op Aikido en Mindfulness. 

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de workshop, data en aanmelden ga je naar de website van Makoto. De prijs op basis van 2 trainers is € 40,00 exclusief 21% btw per deelnemer. Leden van LVSC krijgen 10% korting en betalen € 36,- exclusief btw.

  Meer informatie

  Supervisorendag professionalisering Werkvormen in Supervisie

  Interne training supervisoren Fontys Hogeschool Eindhoven

  WORKSHOP WERKVORMEN IN SUPERVISIE Op 7 juli 2023 zal Marcel Hoonhout een workshop verzorgen voor de supervisoren van Fontys Hogeschool Eindhoven – afdeling Sociale Studies. Deze workshop duurt 3½ uur (van 09.30 – 13.00 uur) en zal plaatsvinden in het pand aan de Ds. Theodor Fliednerstraat 2 in Eindhoven. Thema van deze professionaliseringsbijeenkomst is het werken met verschillende werkvormen binnen supervisie, waarvan één werkvorm specifiek behulpzaam zal zijn bij het onderzoeken van ethische dilemma’s.

  Aan de orde komen een reeks van werkvormen, geordend naar de niveaus van Dilts - in een eigen variant van de workshopleider. Steeds wordt gewerkt met afwisseling tussen toelichting/conceptuele onderbouwing van werkvormen en praktische oefening. De inhoud betreft werkvormen die helpen concretiseren van een uitgekozen werksituatie, werkvormen om emoties te helpen verhelderen, werkvormen om overtuigingen op te sporen en bij te stellen, werkvormen die helpen bij beslissen (keuze-dilemma’s), werkvormen voor interactievraagstukken, werkvormen die behulpzaam kunnen zijn bij bloopers ….. etc.

  In de bijeenkomst zal ook stil gestaan worden bij vraagstukken als wie haalt een werkvorm uit de kast, wanneer welke werkvorm dan in te zetten, wie heeft regie gedurende de inzet van een werkvorm (communicatief handelen) en vooronderstellingen van werkvormen. Bij de start zal ook enige aandacht zijn voor het scheppen van een eenduidige opvatting over wat (ondanks alle variatie) in de kern onder supervisie wordt verstaan. En vervolgens zullen alle werkvormen worden bekeken en geoefend in het kader van juist het stimuleren van dergelijk ervaringsleren in het kader van professioneel werk. Met wat leeswerk vooraf en een voorbereidingsopdracht zal de totale tijdsinvestering van deelname aan de professionaliseringsbijeenkomst per deelnemer ongeveer 5 uur bedragen. De workshop wordt gegeven door de bij de LVSC geregistreerde docent supervisiekunde M.L.A. (Marcel) Hoonhout. Zijn registratienummer bij LVSC als docent supervisiekunde is HOO013-D.

  Meer informatie

  Systeem Academie

  Basiscursus Een Taal Erbij (3 PE)

  De Basiscursus biedt een kennismaking met de methode Een Taal Erbij. Je leert in deze basis Een Taal Erbij cursus de grammatica van de methode Een Taal Erbij en hoe het visualiseren ondersteuning kan bieden, in individuele en in relatietherapie, met kinderen en met volwassenen. De Basiscursus Een Taal Erbij leert je verschillende thema’s met poppetjes en ander materiaal neer te zetten.
  De theoretische achtergrond is psychotherapeutisch, systeemtherapeutisch en contextueel.
  De hulpverlenersrelatie is een belangrijk thema tijdens deze cursus. Deelnemers kijken daarmee ook naar zichzelf, hun eigen kwetsbaarheden en coping in het werken met cliënten.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over deze training, data en aanmelden ga je naar de website van Systeem Academie.

  Meer informatie