Permanente Educatie

Onder Permanente Educatie wordt verstaan: educatieve activiteiten met als doel je kennis en vaardigheden als supervisor of coach op peil te houden en te vergroten.

Toekenning PE-punten

Organisaties of individuen die educatieve activiteiten aanbieden op Post HBO-niveau (of gelijkwaardig) voor professioneel begeleiders, kunnen hiervoor PE-punten aanvragen bij LVSC. Onze leden dienen zich voor hun beroepsregistratie continue bij te scholen en tonen dit aan met PE punten. De beoordeling van educatieve activiteiten wordt gedaan door onze coördinator registratiezaken. 
Categorieën waar PE-punten voor te ‘verkrijgen’ zijn: cursussen/trainingen, lezingen, workshops of congressen. 

Criteria

Een activiteit dient:

 • 100% relevant te zijn voor het vakgebied supervisie of coaching
 • expliciet aan supervisoren en/of coaches te worden aangeboden
 • Post-HBO of vergelijkbaar niveau te hebben
 • Minimaal 2 contacturen omvatten

* Per 4 contacturen wordt één PE-punt toegekend.  Er worden geen aanvullende berekeningen toegepast (StudieBelastingsUren e.d. tellen niet mee).
* Per workshop van 2 uur wordt 0,5 PE punt toegekend.

Voor aanbieders van educatieve activiteiten geldt het volgende:

 • Aan het aanvragen van PE-punten zijn per activiteit kosten verbonden. De punten worden toegekend per jaar.
 • PE-punten worden toegekend voor een workshop of training van bijv. 1 of meerdere dagen of dagdelen.


PE-punten voor herregistratie

Voor het verzamelen van PE-punten voor de herregistratie kan een bij LVSC aangesloten supervisor en/of coach alle relevante informatie toevoegen aan zijn aanvraag.

 • Wanneer een opleidingsinstantie PE-punten toegekend heeft gekregen, dan kan de coach volstaan met een certificaat van deelname waarop de punten zijn genoemd.
 • Wanneer de opleidingsinstantie geen PE-punten heeft aangevraagd kan een supervisor en /of coach twee dingen doen:
 1. De opleider verzoeken om PE-punten aan te vragen;
 2. Alle relevantie informatie aan zijn aanvraag toevoegen over de inhoud, doel en duur van de opleiding.

Tarieven, promotie en aanvraagformulieren

De toekenning van PE-punten voor een educatieve activiteit is één jaar geldig.

Hier vindt u de actuele tarieven voor de toekenning van PE-punten. Als uw aanbod in aanmerking komt voor PE-punten, vermelden we uw aanbod ook op onze website onder Beroepsregister/Permanente educatie.

Toekenning aanvragen kan via onderstaande formulier:

PE- aanvraagformulier Download het formulier


Vermelding website en extra promotie
Na toekenning krijgt uw PE-activiteit standaard een vermelding in het PE-overzicht bij beroepsregister/ permanente educatie. U kunt uw logo, link naar uw website en een korte tekst van max. 100 woorden laten plaatsen.

 • Extra optie: Promotie in de LVSC nieuwsbrief en activiteitenoverzicht op de website

Wilt u uw PE-activiteit actief onder de aandacht brengen van de LVSC-leden?

Dat kan, indien u:

- 10% korting verleent aan LVSC-leden op de deelnameprijs van uw PE-activiteit
- en op uw website middels een link (en evt LVSC-logo) verwijst naar onze website

Wij zorgen er dan voor dat startdata van uw activiteit óók geplaatst worden op het activiteitenoverzicht van de LVSC-website. Ook wordt geaccrediteerde bijscholing met ledenkorting middels een link naar het activiteitenoverzicht (agenda staat op volgorde van startdata) meegenomen in de LVSC-nieuwsbrief die tien keer per jaar verschijnt. Zodoende wordt uw aanbod actief onder de aandacht van de leden gebracht.

Indien u gebruik wilt maken van deze extra optie kunt u deze optie desgewenst aanvinken op het aanvraagformulier. 
Lees hier de voorwaarden voor de plaatsing van een PE-activiteit op de website.

Heeft u doorlopend aanbod? Dit kan alleen geplaatst worden in het activiteitenoverzicht indien er startdata bekend zijn.

Heeft u vragen? Mail dan naar registratie@lvsc.eu of bel met 024-3662080. 

Tags: 
PE-punten
criteria toekenning