Tarieven LVSC-lidmaatschap en LVSC-beroepsregistratie 


Tarieven lidmaatschap

De jaarlijkse contributie voor het LVSC-lidmaatschap bedraagt (per 1 januari 2023):

Regulier lidmaatschap: € 260,-  (vrij van BTW)
Studentlidmaatschap: € 130,-  (vrij van BTW)
65+ lidmaatschap: € 120,-  (vrij van BTW)
Laag inkomen lidmaatschap: € 120,-  (vrij van BTW)

Er wordt eenmalig € 15,- entreegeld in rekening gebracht. De bedragen zijn vrij van BTW. Lid worden kan op ieder moment in het jaar. Je ontvangt voor de duur van het lopende kalenderjaar (naar rato) een factuur. Daarna wordt jaarlijks gefactureerd aan het begin van het jaar.  

  • Tarief laag inkomen

Heb je een laag bruto gezinsinkomen? Dan kun je een aanvraag indienen voor een gereduceerd contributiebedrag. Dit bedrag en deze toekenning wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Je dient hiervoor je aanvraag voor 31 januari te hebben ingediend.

Download het aanvraagformulier reductie tarief 2023 (pdf)

Download het aanvraagformulier reductie tarief 2023 (docx)  • Tarief 65+

Dit tarief start in het jaar dat volgt op het jaar waarin je 65 bent geworden. 


Tarieven beroepsregistratie

Aspirant Supervisor: € 80,- per jaar (vrij van BTW)
Supervisor: € 80,- per jaar (vrij van BTW)
Leersupervisor: € 80,- per jaar (vrij van BTW)
Registercoach: € 80,- per jaar (vrij van BTW)
Docent supervisiekunde: € 335,- eenmalig (vrij van BTW)
Organisatiebegeleider: € 80,- per jaar (vrij van BTW)

Stapelkorting:
Heb je méér dan één LVSC-beroepsregistratie? Dan betaal je voor de 2e registratie € 70,- per jaar. Voor de 3e registratie (en verder) betaal je € 60,- per jaar. Het totaal van de kortingen bedraagt maximaal € 50,-. (NB: Registratie als docent telt niet mee in de stapelkorting). De bedragen zijn vrij van BTW. 

  • Tarief pré-advies: € 55,- 

Voorwaarden beroepsregistratie:

  • Lidmaatschap van LVSC is voorwaarde voor een beroepsregistratie, naast de overige eisen van de betreffende registratie.

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening factuur.

  • Uitschrijving uit het beroepsregister:
    Voor tussentijdse uitschrijving uit het register dien je vóór 1 december schriftelijk je registratie op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@lvsc.eu of een opzegging te sturen naar ons postadres. Je registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar. Ter bevestiging van je opzegging ontvang je een bevestigingsmail. Wijzigingen in de procedure zijn voorbehouden.