Caroline Oomen

Contact

Pro Begeleidingskunde
Tilburg
Nederland
06-47248170
AVANS Hogeschool
Breda
088-5258584
AVANS Hogeschool
Den Bosch
088-5258584

Professioneel profiel

Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg, het welzijnswerk en het HBO-onderwijs. Als docente, supervisor en coach werk ik methodisch, waarbij ik gebruik maak van principes uit de oplossingsgerichte en motiverende gespreksvoering. Mijn begeleiding richt zich vooral op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Drie dimensies van professionaliteit komen in samenhang aan bod. We onderzoeken;
- Welke methode(n), technieken en richtlijnen er in het werk (kunnen) worden gebruikt (technisch instrumenteel),
- Welke (beroepsethische) afwegingen gemaakt worden en hoe deze tot stand komen (normatief),
- Op welke manier het werk wordt uitgevoerd en in hoeverre deze werkwijze bij de persoon past (persoonlijk).
Ik heb de opleiding tot Master Begeleidingskunde gevolgd aan de Hogeschool van Rotterdam. Om mijn kwaliteit te waarborgen ben ik geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC) en werk ik volgens de ethische gedragscode van deze beroepsvereniging. Ook neem ik deel aan een intervisiegroep.
Pro Begeleidingskunde is een praktijk voor supervisie, coaching en intervisie en richt zich op professionals die:
• werkzaam zijn binnen jeugdzorg, gezondheidszorg, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, gemeenten, maatschappelijk werk, cultureel werk en onderwijs
• deskundigheidsbevordering wensen
• zich in het SKJ-register willen (her) registreren (jeugd- en gezinsprofessionals, jeugdzorgwerkers)
• zich in het Registerplein willen (her) registreren (Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ Agogen, Cliëntondersteuners, Sociaal Juridische Dienstverlening, Gezinshuisouders).
Als geregistreerd supervisor bij de LVSC ben ik bevoegd de supervisieverklaring van bovenstaande beroepsregisters te ondertekenen.
Heb je vragen of wil je meer informatie over mijn aanbod, dan kan je vrijblijvend contact opnemen. Hartelijk dank voor je interesse!