Caroline Oomen

Contact

Pro Begeleidingskunde
Tilburg
06-47248170
AVANS Hogeschool
Hogeschoollaan 1
Breda
088-5258584

Professioneel profiel

Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg, het welzijnswerk en het HBO-onderwijs. Als docente, supervisor en coach werk ik methodisch, waarbij ik gebruik maak van principes uit de oplossingsgerichte en motiverende gespreksvoering. Voor mij is het de uitdaging om jou als professional dermate te begeleiden, zodat je je in de volgende competenties herkent: “De professional verantwoordt zich methodisch en expliciet en is zelfstandig, ook in complexe situaties. Hij laat zien dat hij (multi-)methodisch kan werken en kan dit verantwoorden. De professional reflecteert consequent vanuit vakbekwaamheid, beroepshouding, beroepswaarden en -normen.”
Ik heb de opleiding tot Master Begeleidingskunde gevolgd aan de Hogeschool van Rotterdam. Om mijn kwaliteit te waarborgen ben ik geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC) en werk ik volgens de ethische gedragscode van deze beroepsvereniging. Ook neem ik deel aan een intervisiegroep.
Pro Begeleidingskunde is een praktijk voor supervisie, coaching en intervisie en richt zich op professionals die:
• werkzaam zijn binnen jeugdzorg, gezondheidszorg, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, gemeenten, maatschappelijk werk, cultureel werk en onderwijs• deskundigheidsbevordering wensen
• zich in het SKJ-register willen (her) registreren (jeugd- en gezinsprofessionals, jeugdzorgwerkers)
• zich in het Registerplein willen (her) registreren (Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ Agogen, Cliëntondersteuners, Sociaal Juridische Dienstverlening, Gezinshuisouders).
Als geregistreerd supervisor bij de LVSC ben ik bevoegd de supervisieverklaring van bovenstaande beroepsregisters te ondertekenen.