Katya Zwarter

Professioneel profiel

Over mij:
Sinds de afronding van mijn HBO studie maatschappelijk werk (1992) begeleid ik mensen. Dak- en thuislozen, alleenstaanden, junior collega’s en collega’s uit andere teams.
Het is een gunst om een poosje mee te mogen lopen in iemands leven, er deel van uit te maken en soms even samen aan het roer te staan.
Na 20 jaar maatschappelijk werk wilde ik meer halen uit de begeleidingsgesprekken die ik met mensen voerde. Ik wilde dieper, de oorzaak ontdekken van het gedrag. Het deed me doen besluiten om in 2015 de Master studie Begeleidingskunde te gaan doen.
In 2018 studeerde ik af en behaalde daarmee de Master titel Begeleidingskunde. Door een tweede ronde leersupervisie te volgen en af te ronden in juni 2019, mag ik mezelf zelfstandig supervisor noemen. Momenteel begeleid ik groepen supervisanten die SPH of de parttime opleiding social work doen. Tevens leid ik diverse intervisiegroepen met deelnemers uit een HBO beroepsgroep binnen de organisatie waar ik werkzaam ben als begeleider. Mijn doel is om mensen te begeleiden in verandering middels inzichtelijk werken. Kijk ook eens op mijn LI profiel.

Over mijn supervisiepraktijk: “De Supervisie Dojo”:
Een Dojo is een dikke, zachte mat waarop je kunt sparren, Oosterse vechtsport beoefenen en verdedigings- en aanval manoeuvres uithalen. Het is ook een mat waarop je jezelf terug vindt in meditatie. Een Dojo is heel dik, zodat je zacht valt en geen butsen oploopt, waardoor je niet meer verder durft.
In mijn supervisiepraktijk onderzoek je wat maakt dat je doet wat je doet, waar je tegen aanloopt in je werk en misschien daarnaast ook wel in je privéleven.
Het onderzoek is vaak een proces van sparren, vechten, inzicht krijgen en accepteren. We doen dat met oefeningen, werkvormen, soms een wandeling en gesprekken. Jouw onderzoek begint met een inbreng als startpunt.
Het onderzoeksproces gaat -net als in meditatie- niet sneller dan dat het gaat. Het zal zijn eigen weg volgen en ik ondersteun jouw proces.

Mijn werkwijze: Als supervisor/intervisor bewerk ik wat zich aandient. Dat gebeurt vaak op een ander dan inhoudelijk niveau. Soms neem ik iets gevoelsmatig waar of zie ik je iets doen wat anders is dan wat je zegt en dan leg ik dat op tafel om dan samen te bestuderen wat er gebeurt en waar het voor staat.
Mijn werkgebied is: Culemborg, Utrecht en de Lekstroom. Kijk ook eens op de website van mijn praktijk: https://supervisiedojo.nl

over intervisie:

“Intervisie houdt in dat je –onder begeleiding van een intervisor- in een vaste groep medewerkers met elkaar een werkprobleem onder de loep neemt. Je kijkt hierbij zowel naar de casus als naar jouw eigen aandeel. Door middel van vragen kom je met elkaar tot een andere kijk op de casus. Je kunt van een afstand naar je rol kijken en daar eventueel veranderingen in aanbrengen, denk aan een andere benadering, een andere houding, meer afstand of een nieuwe methode.

We komen ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar, met telkens een andere recente inbreng.

In deze eerste bijeenkomst zal ik vertellen wat intervisie is. We gaan onderzoeken wat we nodig hebben om te leren van elkaar van een casusinbreng. We praten over de voorwaarden om te leren, over de ‘spelregels’ die we met elkaar opstellen en over hoe we met elkaar reflecteren over een casusinbreng.

Denk verder aan: voorwaarden als veiligheid, koffie, groepsgrootte, lekkers en wat mogelijk een intervisie inbreng kan zijn.

Contact

De Supervisiedojo
Culemborg
0640360660

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

student DT HBO-MW 2020
"Ik vond de bijeenkomsten erg prettig. Er hing een sfeer van vertrouwen en openheid. Dit heeft mij zeker geholpen in het goed kunnen uiten van wat er in mij omging tijdens het bespreken van cases. Ook het samenvatten van wat iemand heeft gezegd (tijdens het bespreken van haar casus) vond ik fijn. Zo krijgen we allemaal een duidelijk beeld van wat er besproken is. Een klein aandachtspuntje is time-management, maar daar ben je je al van bewust."
tevreden supervisant. juni 2016
Supervisant M. was erg tevreden over de supervisie. Ze heeft na de supervisie een opleiding gevolgd en traint nu jonge gezinnen in de opvoeding.
HAN DT student 2021
Katya is een supervisor met een coachende stijl en hoge sociaal-emotionele intelligentie. Ze weet haarfijn de kern van iemands karakter en leerproces er uit te pikken en kan door het gebruik van metaforen en beeldspraak, woorden en betekenis geven aan thema’s die je zelf nog niet had ontdekt. De eigenheid van elke student staat voor haar voorop en tegelijkertijd kan ze heel goed verbinding leggen tussen de supervisanten; zodat er een ‘safe space’ ontstaat waarin men van elkaar kan leren.
Katya kan haar eigen ervaring en levenswijsheid inzetten op gepaste momenten en werd in onze supervisiegroep als een vanzelfsprekende mentor omarmd. Haar affiniteit ligt zowel op het gebied van het eigen socialisatieproces alswel bij de knelpunten op de werkvloer, alhoewel ze telkens het zelf-reflecterend vermogen weet aan te wakkeren. Haar creatieve en antropologische blik waren erg van meerwaarde. De regels en criteria staan bij haar ten dienste aan de studenten en het leerproces en niet andersom, wat ik als zeer prettig heb ervaren. Haar focus ligt op de eigen kracht – we gingen meer geloven in eigen kunnen omdat we ook door Katya werden ‘empowert.’

Onze supervisieproces tijdens de opleiding HBO Social Work duurde een half jaar met 10 bijeenkomsten van ruim 2 uur. Het was een intensief traject, waarbij we hele diepe lagen bij elkaar hebben aangeboord. Dat we al snel konden afdalen tot zielsniveau, geeft aan dat we een hele veilige setting met elkaar hebben weten te creëren. Supervisie vond plaats tijdens een bijzondere periode: wegens de pandemie met COVID-19 en beperkende maatregelen zoals een lockdown, zijn we niet fysiek bij elkaar gekomen. Alle supervisiebijeenkomsten vonden online plaats via Microsoft Teams. Dat het ons desondanks is gelukt om zo de diepgang te vinden en grote stappen te maken in ons ontwikkelingsproces, is een mooie prestatie waaraan Katya als supervisor een geweldige bijdrage geeft geleverd.
evaluatie HAN student. 31 januari 2020
Ik vond het fijn dat er wederzijds contact was. Het was niet dat alleen ‘wij’ als studenten, ons verhaal alleen moesten doen. Ik merkte dat Katya altijd aandachtig luistert en goede vragen stelt. Ik heb veel van supervisie geleerd, terwijl ik van te voren dacht dat ik hier niet zoveel aan zou hebben. Tegendeel is bewezen. ;)

De vragen die ze stelde waren duidelijk, soms zelfs heel diepgaand waarop ik het antwoord nog moest ondervinden. Hier kwam ik meestal door de andere vragen die Katya stelde uiteindelijk achter. Dit vond ik wel heel leerzaam, omdat ik anders nooit zo diep nadenk over situaties.