Margriet de Roos

Professioneel profiel

Vanaf 1997 ben ik werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening- van vrijwillig ambulante begeleiding van jongeren met complexe problematiek tot jeugdreclassering. In mijn ervaringen binnen de jeugdhulpverlening heb ik geleerd dat reflectie op eigen handelen het meest leerrendement geeft. Wat je door reflectie leert, komt van binnenuit.

In 2009 ben ik de supervisorenopleiding gaan doen omdat ik me verder wilde ontwikkelen. Begin 2012 ben ik afgestudeerd aan Windesheim als supervisor. Ik verzorg individuele supervisietrajecten, groepssupervisie, intervisie en coachingstrajecten. Daarnaast verzorg ik sinds oktober 2015 voor o.a. de BPSW-school de basis- en verdiepingstrainingen " Professionele Standaard voor de Jeugd- en Gezinsprofessional"; trainingen "Reflectief leren voor begeleiders van intervisiegroepen", intervisietrainingen en maatwerktrainingen met de thema's: reflecteren, professionaliseren, professionele autonomie en beroepsethiek.

Sinds november 2012 ben ik tevens lid van het College van Toezicht voor de jeugdzorgwerkers, wat belast is met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg.

Reflectie is binnen de professionalisering van de Jeugd- en Gezinsprofessional een belangrijke pijler- en een effectief middel om tot doorlopend leren en verdere ontwikkeling te komen. Dit reflectieve leren raakt de kern van wie je bent en wie je wilt zijn en ik draag daar heel graag mijn steentje aan bij. Daarom ben ik in maart 2015 mijn eigen bedrijf gestart: Binnenwerk Reflectie.

Binnen mensgerichte beroepen is het belangrijk om jezelf als instrument zo goed mogelijk te gebruiken en onderhouden door middel van het leren hanteren van je eigen (gedrags) patronen. Ik beschouw zelfonderzoek tegelijkertijd als een onderhoudsbeurt voor de psyche. Zeker binnen mensgerichte beroepen is zelfonderzoek noodzakelijk onderhoud. Methodisch zelfonderzoek zorgt ervoor dat je vanuit je kracht en je kwaliteiten kunt werken, wat ook de psyche ten goede komt, zodat veranderend handelen en welbevinden elkaar versterken.

Voor meer informatie zie www.binnenwerk-reflectie.nl of mail me via info@binnenwerk-reflectie.nl

Contact

Binnenwerk Reflectie
Hofstraat 11
8021 CD ZWOLLE
Nederland

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*