Voorwaarden studentlidmaatschap LVSC

Introductie

Studentlidmaatschap LVSC biedt sinds 1 september 2013 een studentlidmaatschap aan voor studenten in de Begeleidingskunde.

Inhoud

Bij een studentlidmaatschap profiteert de student van alle voordelen van het reguliere lidmaatschap. De student heeft toegang tot een netwerk van vakgenoten, maakt gebruik van een professionele gedragscode en heeft toegang tot de kennisbank. De student kan workshops en trainingen volgen in de regio’s, het tweejaarlijkse congres met korting bijwonen en de ALV bijwonen. Daarnaast ontvangt de student de LVSC-nieuwsbrieven, krijgt hij korting op vakliteratuur en verzekeringen en heeft de beschikking over een professioneel websiteprofiel zodat hij vindbaar is voor opdrachtgevers. De student ontvangt het Tijdschrift voor Begeleidingskunde vier keer per jaar thuis. De student ontvangt 50% korting op het lidmaatschapsgeld.

Voorwaarden

Opleiding in de Begeleidingskunde
Om in aanmerking te komen voor een studentlidmaatschap volgt de student een opleiding in de Begeleidingskunde; een opleiding tot Coach, Begeleidingskundige of Supervisor. De minimale duur van de opleiding is een jaar. Tijdens de opleiding kan een student zich per kwartaal aanmelden als Student-lid, hierbij dient rekening te worden gehouden dat de minimale duur van het studentlidmaatschap een half jaar is. Bij een éénjarige opleiding kan een student zich uiterlijk na zes maanden nog aanmelden voor het studentlidmaatschap.

Verplichting tot bewijsvoering Studentlidmaatschap
De student heeft de plicht om aan te tonen dat hij staat ingeschreven als student bij een opleiding in de begeleidingskunde, om in aanmerking te komen voor een studentlidmaatschap. De student dient daartoe binnen twee weken na aanmelding bij LVSC een bewijs van inschrijving en de duur van de opleiding (begindatum en einddatum) schriftelijk te bevestigen naar info@lvsc.eu. Indien de student deze verplichting niet na komt, is LVSC genoodzaakt het studentlidmaatschap om te zetten in een regulier lidmaatschap en vervalt de korting.

Duur, voortzetting lidmaatschap en beëindiging

De student kan een studentlidmaatschap aangaan voor de duur van de opleiding. Deze termijn gaat in vanaf de startdatum van de opleiding. De minimale duur van het studentlidmaatschap is een half jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk voor 1 december voor het jaar daarop. Een studentlidmaatschap begint per een gekozen kwartaal gedurende de opleiding en eindigt automatisch per het kwartaal dat aansluit op de einddatum opleiding. Vervolgens wordt het automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. De Student ontvangt twee maanden voor afloop van zijn studentlidmaatschap een mail ter herinnering. Indien de student geen regulier lidmaatschap wenst, dient hij uiterlijk twee weken voor afloop van zijn studentlidmaatschap (dus uiterlijk de 15e van maart, juni, september of december) schriftelijk naar info@lvsc.eu te bevestigen dat hij geen omzetting wenst.

Beroepsregistratie

Een student supervisiekunde van een LVSC erkende opleiding kan vanaf de start van de opleiding een registratie voor Aspirant-supervisor aanvragen. Om de registratie als Aspirant-supervisor aan te vragen, dient de aanvrager (student)lid te zijn van LVSC. Een aanvrager dient de opleiding in maximaal 4 jaar af te ronden om zich te kunnen registreren als Supervisor bij LVSC. Op de website staan de opleidingen die erkend zijn door LVSC. Alleen met een LVSC erkende opleiding is een beroepsregistratie mogelijk. Voor een beroepsregistratie bij LVSC dient de aanvrager tevens lid te zijn van LVSC. Volgt de aanvrager geen LVSC erkende opleiding dan kan de aanvrager alleen een LVSC lidmaatschap afsluiten.