Voorwaarden studentlidmaatschap LVSC

Introductie

LVSC biedt sinds 1 september 2013 een studentlidmaatschap aan voor studenten in de Begeleidingskunde die nog geen lid zijn van LVSC.

Inhoud

Bij een studentlidmaatschap profiteer je van alle voordelen van het reguliere lidmaatschap. Als student lid heb je toegang tot een netwerk van vakgenoten, kun je gebruik maken van een professionele gedragscode en heb je toegang tot de kennisbank. Je kunt workshops en trainingen volgen in 14 regio’s en het landelijke tweejaarlijkse congres, de ALV en LVSC colleges bijwonen. Daarnaast ontvang je als student lid de LVSC-nieuwsbrieven, krijg je korting op vakliteratuur en verzekeringen en krijg je de beschikking over een professioneel LVSC websiteprofiel waarmee je aantoont dat je kwaliteit en een leven lang leren van belang vindt. Daarnaast ben je vindbaar voor opdrachtgevers die beroepsregistratie hoog in het vaandel hebben. Als student ontvang je het Tijdschrift voor Begeleidingskunde vier keer per jaar thuis. Het studentlidmaatschap biedt 50% korting op het lidmaatschapstarief.

Voorwaarden

Opleiding in de Begeleidingskunde
Om in aanmerking te komen voor een studentlidmaatschap bij LVSC volgt de student een opleiding in de Begeleidingskunde en is deze nog geen lid van LVSC. De student volgt bijvoorbeeld een opleiding tot Coach, Supervisor of Organisatiebegeleider. De minimale duur van de opleiding is een jaar. Tijdens de opleiding kan een student zich op elk moment aanmelden als Student-lid, hierbij dient rekening te worden gehouden dat de minimale duur van het studentlidmaatschap een half jaar is. Bij een éénjarige opleiding kan een student zich uiterlijk na zes maanden nog aanmelden voor het studentlidmaatschap.

Verplichting tot bewijsvoering Studentlidmaatschap
De student heeft de plicht om aan te tonen dat hij/zij staat ingeschreven als student bij een opleiding in de begeleidingskunde, om in aanmerking te komen voor een studentlidmaatschap. De student dient daartoe binnen twee weken na aanmelding bij LVSC een bewijs van inschrijving en de duur van de opleiding (begindatum en einddatum) schriftelijk te bevestigen naar info@lvsc.eu. Indien de student deze verplichting niet na komt, is LVSC genoodzaakt het studentlidmaatschap om te zetten in een regulier lidmaatschap en vervalt de korting.

Duur, voortzetting lidmaatschap en beëindiging

De student kan een studentlidmaatschap aangaan voor de duur van de opleiding. Deze termijn gaat in vanaf de startdatum van de opleiding. De minimale duur van het studentlidmaatschap is een half jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk voor 1 december voor het jaar daarop. Een studentlidmaatschap start op de datum waarop een student zichzelf inschrijft voor het student lidmaatschap. Het student lidmaatschap eindigt automatisch per de einddatum opleiding. Vervolgens wordt het automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. De Student ontvangt twee maanden voor afloop van zijn studentlidmaatschap een mail ter herinnering. Indien de student geen regulier lidmaatschap wenst, dient hij uiterlijk twee weken voor afloop van zijn studentlidmaatschap schriftelijk naar info@lvsc.eu te bevestigen dat hij geen omzetting wenst.

Beroepsregistratie

Een student supervisiekunde van een LVSC erkende opleiding kan vanaf de start van de opleiding een registratie voor Aspirant-supervisor aanvragen. Om de registratie als Aspirant-supervisor aan te vragen, dient de aanvrager (student)lid te zijn van LVSC. Een aanvrager dient de opleiding in maximaal 4 jaar af te ronden om zich te kunnen registreren als Supervisor bij LVSC. Op de website staan de opleidingen die erkend zijn door LVSC. Alleen met een LVSC erkende opleiding is een beroepsregistratie mogelijk. Voor een beroepsregistratie bij LVSC dient de aanvrager tevens lid te zijn van LVSC. Volgt de aanvrager geen LVSC erkende opleiding dan kan de aanvrager alleen een LVSC lidmaatschap afsluiten.