Wil jij deel uitmaken van de Commissie Internationale Contacten?

Type: Nieuws
Datum: 13 March 2024

Vacature voor 2 leden voor de Commissie Internationale Contacten

Ter versterking van de Commissie Internationale Contacten (CIC) zoeken wij twee enthousiaste nieuwe leden.

De CIC legt en onderhoudt de contacten met buitenlandse zusterorganisaties, ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) en met andere spelers in Europa. Ook adviseert de CIC in voorkomende gevallen het bestuur over buitenlandse aangelegenheden.
 

Wat wij zoeken in een kandidaat: 

  • Aantoonbare interesse in supervisie, coaching, organisatiebegeleiding en aanverwante terreinen in binnen- en buitenland, inclusief in varianten en praktijken die afwijken van wat in Nederland gebruikelijk is.
  • Kennis van buitenlandse opvattingen en / of publicaties over supervisie en verwante terreinen strekt tot aanbeveling.
  • Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Engels. Een werkbare beheersing van Duits strekt tot aanbeveling.
  • In staat tot samenwerking in transculturele verbanden en bereid zich dienstbaar op te stellen, zoals in het functionele onderhoud - en de verdere ontwikkeling - van netwerken ter versterking van de positie van supervisie in Europa.
  • Een ontwikkeld gevoel voor posities en verhoudingen, zoals blijkt uit het kunnen onderscheiden van zakelijke (CIC, LVSC, ANSE) belangen en persoonlijke belangen.
  • We vragen enthousiasme, voldoende geduld en abstractieniveau – internationale ontwikkelingen verlopen afwisselend traag en snel, en kunnen soms een nogal bureaucratisch karakter aannemen.
  • In staat en bereid tot investeringen in tijd en energie over korte perioden, zoals in de voorbereiding op en het onderhoud van internationale conferenties.
  • Bereid tot het op termijn uitvoeren van bestuurlijke taken of het vervullen van een bestuurlijke positie m.b.t. internationale contacten.
  • Bereid zich voor een periode van minimaal drie jaar te verbinden.

Wat je er voor terug krijgt:

Een uitbreiding van je netwerk met internationale contacten. Je doet nieuwe kennis en ervaringen op. Deel uitmaken van de CIC draagt bij aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deelname aan buitenlandse congressen, activiteiten en de ANSE Summer University. De CIC valt onder de geldende LVSC regeling vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding wordt éénmaal per jaar uitbetaald. Daarnaast worden ook eventuele reis- en verblijfskosten in het buitenland vergoed.

Informatie en reageren

Nadere informatie kun je verkrijgen bij bureau LVSC via info@lvsc.eu. Wil je reageren? We zien je schriftelijke sollicitatie voorzien van motivatie en C.V. graag voor 31 maart tegemoet. Je kunt je sollicitatie richten aan info@lvsc.eu ten name van Anique Laanstra. Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met twee commissieleden van de CIC. Na deze gesprekken volgt, bij wederzijds goedvinden, een enkelvoudige voordracht naar het bestuur van LVSC.