Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Vind hier uw opleiding tot LVSC-geregistreerd supervisor of coach. Zoekt u bijscholing voor uw herregistratie? Bekijk hier welke externe PE-aanbieders er zijn. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting treft u aan in het activiteitenoverzicht.

ACS Ontwikkeling

Opleiding voor intervisoren van (integrale) wijkteams (11 PE)

De gemeente Rotterdam is in september 2016 gestart met een opleiding voor alle intervisoren van de (integrale) wijkteams. De reflectieve praktijk is één van de pijlers in de ondersteuning van de  wijkteam-medewerkers. In de reflectieve praktijk worden de werkers begeleid om hun praktijk reflectief  te onderzoeken en dit op een zo hoog mogelijk niveau te leren verwoorden en verantwoorden.

De begeleiders/intervisoren dienen in staat te zijn het reflectief leren van de werkers op een gedegen niveau te kunnen faciliteren. Om deze nieuwe taak goed te kunnen uitvoeren hebben de begeleiders meer kennis en ervaring nodig over de leer-en begeleidingsprocessen in een groep. Methodisch en inhoudelijk lijkt de begeleiding, van de wijkteammedewerkers, volgens ons meer op groepssupervisie dan op intervisie. Vandaar dat gekozen is voor een gedegen opleiding van 9 maanden met 44 contacturen en een minimale studiebelasting van 90 uur. De competenties zijn beschreven in de notitie: ”Profiel met minimale eisen waaraan een intervisor moet voldoen”. De deelnemers van de 1e opleidingsgroep zijn zeer enthousiast.

Begin mei 2017 starten we met de 2e opleidingsgroep. Deze groep wordt opgeleid door

Albert Meijerink (docent supervisiekunde) en Bert Vosselman (leersupervisor).

U kunt informatie opvragen via: a.meijerink@casema.nl 

Meer informatie

Ambire

De H.E.L.D. in Kamers van de Geest (1,5 PE)

De H.E.L.D. in Kamers van de Geest: mensen sneller helpen hun ervaringen te bevatten en op een positief spoor te komen. Leer werken met deze methode waardoor mensen snel een negatief gevoel zelf om kunnen zetten naar een beter gevoel. Zichzelf sturen, in beweging komen als ze vastzitten. Zonder hun ervaring te ontkennen. Zonder hun overlevingsstrategie af te keuren. Maar om zelf te kunnen kiezen 'hoe ze zich willen voelen'.

Datum 2017: 7 maart

Korting voor leden

LVSC leden ontvangen 10% korting. 

Voor meer informatie, data en aanmelden gaat u naar de website van Ambire.

Meer informatie

Ambire

TOEPASSING de H.E.L.D. in Kamers van de Geest ( 1,5 PE )

Deze workshop is een VERVOLG op de workshop De H.E.L.D. in Kamers van de Geest. Verdieping naar zingeving. Uitleg hoe de methode ‘kamers van de geest’ en ‘de H.E.L.D’ methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij werken met mensen die te maken hebben met psychosomatische klachten, trauma of chronische en / of levensbedreigende ziekten.

Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren. In deze workshops gaan we concreet aan de slag met de mogelijkehden van het werkenn met deze 'kamers van de geest' met als doel:

- Leren werken met dieperliggende betekenisgeving

- Met mensen die te maken hebben met existentiële situaties

- Ervaar door voelen ruimten in jezelf en je omgeving

- Leer werken met deze ruimten

- Waardoor mensen hun verhaal vertellen, in beweging komen en keuzes maken

Datum: 4 april 2017

Korting voor leden

LVSC leden ontvangen 10% korting. 

Voor meer informatie, data en aanmelden gaat u naar de website van Ambire.

Meer informatie

Attune

Gesprekken met Impact (6,5 PE) start september 2017

Gesprekken met Impact is een intensief programma van vier maanden voor coaches, supervisoren, managers, leidinggevenden en adviseurs die gesprekken naar een hoger niveau van vertrouwen willen tillen.

Gesprekken met Impact werkt met inzichten op het snijvlak van de neurobiologie, de positieve psychologie, de systeembenadering, breinleren en de communicatieve gedragswetenschappen. Methodieken en tools zijn systeemgericht en leunen sterk op Conversational Intelligence®, Focusing® en ORSC®.

“9 van de 10 gesprekken in organisaties slaan de plank mis”

(Stanford University )

Soms zeggen mensen “ik heb geen tijd voor diepgaande gesprekken – dat duurt me te lang”. “Gesprekken met Impact” geeft tools en methodieken waarmee je snel verbinding maakt en gesprekken voert die leiden tot meer vertrouwen en co-creatie.

Woorden hebben de macht om onze hersens te veranderen. Ze zetten de productie aan van hormonen en neurotransmitters, ze prikkelen lijfelijke systemen en zenuwpaden en ze hebben invloed op onze emoties en gedachten. Niet voor maar een moment maar voor je hele leven.

Onze wereld is op alle fronten aan het verschuiven van “IK-gecentreerd” naar een “WIJ-gecentreerd’. Gesprekken met Impact geeft inzicht en biedt handvatten om deze verandering te versnellen in gesprekken.

Het vier-maanden programma “Gesprekken met Impact” is een blended programma dat verschillende leer-interventies combineert (voorafgegaan door een introductieworkshop van 2 uur die gegeven wordt op diverse datum in de periode april- december 2017)

1. Individueel intakegesprek van 90 minuten

2. Individuele C-IQ Analyse gesprekspatronen

3. 4 maandelijkse online inhoudelijke modules van 90 minuten

4. 4 maandelijkse online interactieve sessies van 90 minuten

5. Huiswerkopdrachten tools en cases per module

7. 24/7 deelname aan besloten online - discussiegroep op Facebook.

7. Live workshop van 1 dag met alle deelnemers en gasten.

Informatie en aanmelden: email sonja.vlaar@attune.nl , mobiel 06 51762344

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

LVSC leden krijgen 10% korting en betalen geen €1.800,- maar €1.620,-

Meer informatie

Bureau Beschermjassen

Coachen in de transitionele ruimte (Coachopleiding)

Contactgegevens

Bureau Beschermjassen
Koninginneweg 188
1075 EJ Amsterdam

Contactpersoon: Dhr. A. Meijerink
Email: a.meijerink@casema.nl

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Bureau Beschermjassen

Workshop Coachen in de transitionele ruimte (1,5 PE)

Hoe kun je teruggaan naar de familiale en culturele historie van een coachee? Hoe kom je erachter waarom iemand stagneert en wat hij aan oude wijsheid al bij zich draagt om een verandering aan te kunnen gaan? Hoe kun je beschermjassen inzetten in een coachingstraject?

Op 24 januari en 16 mei 2017 vindt de workshop plaats. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Centrum voor Nascholing/ Stichting IRIS

Coach in het onderwijs (post-HBO opleiding)

Contactgegevens

Centrum voor Nascholing/ Stichting IRIS
Koediefslaan 69
2101 BT  HEEMSTEDE

Contactpersoon: Mevr. M. de Leeuw
Email: m.deleeuw@iris-cvo.nl

Meer informatie

Centrum voor Social Work HU

Supervisorenopleiding CSW HU

Onze supervisorenopleiding karakteriseert zich door kleur ontdekken, geven en bekennen.

Een supervisor is meester op het gebied van leren en veranderen van professionals vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. Naast de gesproken taal besteden we aandacht aan metaforen, toon, beeld-en lichaamstaal. Jij als supervisor in opleiding zetten we zoveel mogelijk in de rol van supervisor.

We vragen je om jouw kleurenpalet te onderzoeken, middels kaders vanuit o.a. NLP, TA, contextueel- en oplossingsgericht werken:

  • waardoor ben jij in jouw “leren en werken” gekleurd en gevormd; jouw eigenheid en drijfveren?
  • hoe geef je deze onderzoekende houding door aan supervisanten, opdat zij hún vorm en kleur kunnen geven aan wie ze willen zijn in hun beroep?


Contactgegevens

Supervisorenopleiding CSW HU
Centrum voor Social Work HU
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Contactpersoon: Mw. F. Bruggink
Tel: 088 - 4819693
E-mail: begeleiding@hu.nl, francien.bruggink@hu.nl

Meer informatie

Christelijke Hogeschool Ede

Post HBO Supervisie en Coaching

Contactgegevens

Christelijke Hogeschool Ede
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede

Contactpersoon: Dhr. A. Pals
E-mail: a.pals@che.nl

Meer informatie

Christelijke Hogeschool Ede

Post-HBO Supervisie en Coaching

Contactgegevens

CHE
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede

Contactpersoon: Dhr. A. Pals
Email: apals@che.nl

Meer informatie