Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Hier vind je een overzicht van de door ons gaccrediteerde Coach en Supervisieopleidingen. Na afronding van deze opleidingen kun je je laten registreren in ons beroepsregister als Supervisor of Registercoach.

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Filter op Permanente educatie voor een overzicht van erkende bij- en nascholing. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting vind je in het activiteitenoverzicht.

Denkplaats

2-daagse Masterclass Socratisch Coachen (3PE)

In de 2-daagse Masterclass Socratisch Coachen, leer je wat socratisch coachen inhoudt. Als allereerste vraagt socratische coaching een niet-wetende houding van de coach. Wat deze houding precies inhoudt en welke dilemma’s dit kan oproepen, komt uitgebreid aan de orde. Daarnaast besteden we aandacht aan het formuleren van effectieve vragen, het interveniëren op klassieke denkfouten en het opsporen van hardnekkige vooronderstellingen, die cliënten vaak onbewust stevig in de tang kunnen houden. We besteden aandacht aan de theoretische achtergrond, maar maken vooral ruimte voor het oefenen van het socratische coachgesprek.

De masterclass wordt gegeven door bureau Denkplaats, in samenwerking met La Scuola. kooikerlaan 27, 2631 SX NOOTDORP

LVSC leden ontvangen 10% korting 

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de masterclass, data en aanmelden ga je naar de website van Denkplaats.

Meer informatie

Gerian Dijkhuizen

Training 'Vertel maar...ik luister.' (2 PE)

Hoe creëer ik als supervisor  de voorwaarden voor een veilig leerklimaat? Een ACTIEVE workshop voor geregistreerde supervisoren. Een van de belangrijkste taken van supervisoren is een zodanig (veilig)klimaat in de zittingen te scheppen dat daarbinnen door de supervisanten optimaal geleerd kan worden. De lerende moet zich voldoende veilig voelen om ervaringen en kwetsbaarheden vanuit de dagelijkse beroepspraktijk te delen en er op te kunnen reflecteren.

De kosten bedragen € 120,-- inclusief koffie, thee en lunch. LVSC leden ontvangen 10% korting.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Gerian Dijkhuizen.

Meer informatie

Gerrie Reijersen van Buuren

Training “Therapie in Beeld” (4,5 PE)

Drie daagse training “Therapie in Beeld” is een op de praktijk gerichte Beeldtaal. Deze visuele taal is van toegevoegde waarde op het gesproken woord en het lezen van lichaamstaal omdat de poppetjes het therapeutisch gesprek faciliteren. Gebaseerd op het contextuele gedachtengoed van I.Nagy. Ervaringsgewijs werken en leren. De functie van het parentificatie poppetje in verhouding tot het ZELF. Bewustwording van het innerlijk gesprek om tot dialoog te komen. De bijdrage van de trainingsacteur. Max. 5/6 personen per training.

Kosten: € 799,- programmageld (inclusief 21% btw) en € 199,- inschrijfgeld* (totaal € 998,- inclusief 21% btw). Deze kosten zijn inclusief reader, koffie/thee en lunch

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Gerrie Beijersen van Buuren. 

Meer informatie

GITP PAO

Introductie Transactionele Analyse (3 PE)

Transactionele Analyse (TA) biedt een wetenschappelijk fundament voor invullen van maatschappelijke thema’s als eigen regie, co-creatie en vraaggericht werken. Hoe kom je sámen met een cliënt tot een behandel- of begeleidingsplan?

 • Ervaar en maak kennis met de Transactionele Analyse
 • Ontdek hoe TA in jouw praktijk past
 • TA geeft persoonlijke en professionele groei diepgang.
 • Eerste stap in de opleiding tot gecertificeerd Transactional Analyst (TA 101)
 • Blended cursus; 4 uren volg je online en 12 uren klassikaal   

Informatie
Voor meer informatie ga je naar de website van Gitp PAO.

Meer informatie

GITP PAO

Leergang Ervaringsdeskundigheid (7,5 PE)
 • van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid
 • leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen
 • focus op leren en transformeren van binnenuit

Informatie
Voor meer informatie over de leergang, data en aanmelden ga je naar de website van Gitp PAO

Meer informatie

GITP PAO

Leergang Supervisiekunde

De Leergang Supervisiekunde van GITP-PAO is een opleidingstraject waarin je gericht werkt aan de ontwikkeling van jezelf tot supervisor en begeleider van leerprocessen. De leergang bestaat sinds 1989 en vormt een basis om te komen tot registratie als supervisor bij de LVSC.
Opleidingslocatie is Amsterdam.

In deze leergang staat jouw professionele ontwikkeling tot supervisor centraal. Daarnaast heeft het bezig zijn met thema's als reflectie op eigen functioneren in een begeleidingsrol vaak ook effecten op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Waarom kiezen voor de supervisorenopleiding van GITP PAO?

 • spreiding studiebelasting over twee jaar en daardoor goed te combineren met werk
 • ontwikkelen van zelfsturend leren van professionals
 •  aanspreken van je intuïtie als supervisor
 • leren omgaan met en benutten van diversiteit in supervisie
 • aandacht voor lichaamsbewustzijn en focussen in supervisie
   

Contactgegevens

GITP PAO
Opleidingslocatie: Amsterdam
Contactpersoon: Mw. M. Boer
E-mail: marjo.boer@kpnplanet.nl

Meer informatie

HanzePro

Verkorte opleiding tot LVSC - Registercoach voor supervisoren

Contactgegevens

Opleidingslocatie: GRONINGEN
Contactpersoon: Mw. M. van der Spek

Emailadres: m.van.der.spek@pl.hanze.nl

Meer informatie

HanzePro

Begeleidingskunde Supervisie en Coaching 1 en 2

Na het volgen van de opleiding Begeleidingskunde Supervisie en Coaching 1 en 2:

 • kunt u (aspirant) professionals in uitvoerende en leidinggevende functies superviseren en begeleiden;
 • kunt u supervisie- en coachingstrajecten en begeleide intervisies opzetten en uitvoeren;
 • kunt u dilemma’s en leervragen begeleiden die voortvloeien uit de complexiteit van veranderende organisaties;
 • kunt u begeleidingsadviezen geven aan opdrachtgevers;
 • kunt u beroepsgerichte leerprocessen hanteren (intrapersoonlijk en interpersoonlijk);
 • kunt u zich bij de LVSC laten registreren als supervisor.

Het succesvol afronden van het eerste jaar geeft toegang tot de verkorte Master Begeleidingskunde in Rotterdam of Nijmegen. Als geregistreerd supervisor kunt u zich na het volgen van een driedaagse laten registreren als erkend coach bij de LVSC.

Contactgegevens

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Opleidingslocatie: Groningen

Contactpersoon: Mevr. M. Spek
Tel: 050 – 595 7060 / 595 7300 
E-mail: m.van.der.spek@pl.hanze.nl

Meer informatie

Hogeschool Rotterdam

Methodisch - didactische scholing tot Leersupervisor

Contactgegevens

Opleidingslocatie: Rotterdam

Contactpersoon: Drs. Barbara Spoel
E-mail: b.spoel@hr.nl   

Meer informatie

Hogeschool Rotterdam / Hogeschool Arnhem Nijmegen

Leergang Supervisie en Coaching (fase 1 en 2), Master Begeleidingskunde (fase 3)

Contactgegevens

Hogeschool Rotterdam
Opleidingslocatie: Rotterdam

Contactpersoon: Drs. Barbara Spoel
E-mail: b.spoel@hr.nl

Locatie Nijmegen:
Contactgegevens

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Berg en Dalseweg 81
6522 BC Nijmegen

Contactpersoon: Marijke de Kok MHOB
E-mail: m.h.de.kok@hr.nl

Meer informatie

Pagina's