Erkende opleidingen

De meerwaarde van geaccrediteerde opleidingen tot coach, supervisor of organisatiebegeleider

Professioneel begeleiden is een vak, of het nu om coaching, supervisie of organisatiebegeleiding gaat. LVSC hecht veel waarde aan het afronden van een gedegen opleiding tot professioneel begeleider. Opleidingen die door LVSC geaccrediteerd zijn voldoen aan een aantal belangrijke criteria ten aanzien van vakinhoudelijke kwaliteit, opleidingsniveau en aantal uren studiebelasting en praktijkervaring.

Met een diploma van een door ons erkende opleiding ben je verzekerd van voldoende kennis, vaardigheden, verdieping en praktijkervaring om als coach, supervisor of organisatiebegeleider professioneel van start te gaan. Bovendien geeft een erkende opleiding toegang tot het LVSC beroepsregister. 

Competentieprofielen

De door LVSC erkende opleidingen maken gebruik van de volgende competentieprofielen:

Competentieprofiel van de Supervisor

Competentieprofiel van de Coach

Competentieprofiel van de Organisatiebegeleider

Competentieprofiel van de Leersupervisor

Competentieprofiel van de Docent Supervisiekunde


Studentlidmaatschap tijdens je opleiding

Studenten van de erkende opleidingen kunnen bij aanvang van hun studie een studentlidmaatschap aanvragen met 50% korting. Je profiteert direct van alle voordelen voor de helft van het tarief. Je ontvangt ons Tijdschrift voor Begeleidingskunde en volgt gratis onze bijscholingen. 


Hieronder vind je een overzicht van de door LVSC erkende opleidingen tot Supervisor, Coach en Organisatiebegeleider.


Overzicht LVSC Erkende opleidingen

Coach in het onderwijs

Coach in het onderwijs

Coach in het onderwijs

De post-HBO opleiding Coach in het Onderwijs is een erkende opleiding en leidt op tot registratie bij LVSC.

In deze eenjarige post-hbo geregistreerde opleiding Coach in het onderwijs leer je docenten begeleiden in hun ontwikkeling. Dat kunnen starters, zij-instromers, nieuwe docenten en ervaren collega's zijn. Je leert het vak van coach: het ambacht, hoe coaching zich onderscheidt van andere vormen van begeleiding en hoe je de ontwikkeling van onderwijsprofessionals binnen je eigen organisatie vorm kunt geven en uit kunt voeren. Ook het begeleiden van intervisiegroepen is onderdeel van de opleiding.

Een deelnemer voert zelfstandig 2 coachingstrajecten uit en begeleidt een intervisiegroep in de eigen organisatie. Aan het eind van de opleiding wordt ook een advies voor de school geschreven en besproken met belanghebbenden dat betrekking heeft op het begeleidingsbeleid.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de opleiding, data en aanmelden ga je naar de website van post-hbo opleiding Coach in het onderwijs.

Meer informatie

Fontys deeltijdopleiding HRM en Toegepaste Psychologie

Module Coachen van de deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie

Module Coachen van de deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie

Wanneer we spreken over coachen staat het helpen van mensen om verbetering aan te brengen in hun ontwikkeling, welbevinden of effectiviteit vanuit de evidence-based positieve psychologie, centraal.

In deze module Coachen leer je algemene coachvaardigheden en verdiep je jezelf in coach-methodieken die passend zijn voor de mensen die jij begeleidt. Ook ontdek je jouw eigen voorkeursstijl, die past bij jouw manier van werken.

Voor het doorlopen van de module heb je een praktijkplek nodig waar behoefte bestaat aan individuele coaching van mensen. De vraagstukken kunnen zowel persoonlijk, werkgerelateerd als relationeel van aard zijn.

Tijdens deze erkende coachopleiding ga je drie coachtrajecten professioneel begeleiden. Uniek voor deze opleiding is dat je vanuit de kennis over psychologie en psychologische fenomenen dit vormgeeft. Daarnaast krijgt de ontwikkeling van je eigen persoonlijke coachstijl en jouw professionele ontwikkeling als coach aandacht onder andere door eigen casuïstiek te bespreken middels begeleide intervisie.

Na afronding van deze module is het mogelijk om je te registreren als Registercoach in het LVSC beroepsregister.

Meer informatie

Haagse Hogeschool

Post Bacheloropleiding Organisatie Coaching

Post Bacheloropleiding Organisatie Coaching

Organisaties zijn vrijwel continu in ontwikkeling. Innovaties en veranderingen volgen elkaar snel op en de begeleiding hiervan is complex en vraagt om specifieke scholing. 

De post HBO Organisatie Coaching biedt je een goede basis om medewerkers, groepen en organisaties te begeleiden bij ontwikkel- en verandervraagstukken. Je maakt kennis met verschillende co-creatieve methoden en leert deze toe te passen.

Je ontwikkelt de kennis, kunde en vaardigheid om stakeholders te begeleiden bij integrale vraagstukken als 
visievorming, strategieontwikkeling (fit for future), transformatie, cultuur- en organisatieverandering, procesontwerp, samenwerking en innovatie.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de opleiding, data en locatie vind je op de website van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie

Haagse Hogeschool

Teamcoaching

Teamcoaching

De opleiding kent een stevige basis aan literatuur om theoretische kennis te combineren met het aanleren van vaardigheden door toepassing in casuïstiek en zelfstandig vorm te geven praktijkopdrachten.

Coachingsvaardigheden aanleren in theorie en in de praktijk is een proces van jezelf ontwikkelen als teamcoach. Door het begeleiden van groepsprocessen. Door het observeren en analyseren van de groepsdynamica. Door om te gaan met diversiteit. Door de onder- en bovenstroom te herkennen en te interpreteren. In de opleiding ga je zelfstandig aan de slag met 2 teamcoachtrajecten. Je bespreekt en reflecteert de opdrachten onder de deskundige begeleiding van een gecertificeerd supervisor. In die trajecten krijg je alle gelegenheid om de kennis en ervaring die je hebt opgedaan in de colleges en tijdens de practica toe te passen. Op deze manier ontwikkel je stapsgewijs een eigen stijl: die van een professionele teamcoach.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de opleiding, data en locatie vind je op de website van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie

Haagse Hogeschool

Master Organisatie Coaching

De Master Organisatie Coaching biedt je een goede basis om medewerkers, groepen en organisaties te begeleiden bij ontwikkel- en verandervraagstukken. Je maakt kennis met verschillende co-creatieve methoden en leert deze toe te passen.

Je ontwikkelt de kennis, kunde en vaardigheid om stakeholders te begeleiden bij integrale vraagstukken als 
visievorming, strategieontwikkeling (fit for future), transformatie, cultuur- en organisatieverandering, procesontwerp, samenwerking en innovatie.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de opleiding, data en locatie vind je op de website van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie

Haagse Hogeschool

Individuele Coaching 

Individuele Coaching 

Tijdens deze erkende coachopleiding ga je 2 eigen coachtrajecten professioneel vormgeven. Uniek voor deze opleiding is de ontwikkeling van je eigen persoonlijke coachstijl en het leren reflecteren met een klein groepje studiegenoten onder begeleiding van gecertificeerde supervisoren.

Je krijgt de opdracht om zelfstandig 2 trajecten vorm te geven waarin je op professionele manier een persoon coacht. Je krijgt alle gelegenheid om de kennis en ervaring die je hebt opgedaan in de colleges en in de intervisie praktisch toe te passen op een coachee. Op deze manier ontwikkel je stapsgewijs een eigen stijl van coaching.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de opleiding, data en locatie vind je op de website van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie

HanzePro

Leergang Team- en Organisatiebegeleiding

De leergang Team- en Organisatiebegeleiding is een specialisatie voor professioneel begeleiders gericht op het begeleiden van teams bij professionele vraagstukken. Team- en Organisatiebegeleiding is een van de twee uitstroomprofielen van de opleiding Begeleidingskunde. De tweede is de leergang Supervisie en Coaching.


Professioneel begeleiders begeven zich steeds meer op het pad van het begeleiden van teams en organisaties. Dit ligt voor de hand in deze tijd van intensieve interdisciplinaire samenwerking in teams met wisselende samenstellingen. De begeleiding van deze teams is complex en vraagt om specifieke scholing. Als team- en organisatiebegeleider weet je een combinatie van begeleidingsmethodieken te kiezen die aansluit bij wat er zichtbaar en onzichtbaar speelt in team en organisatie.

Na het volgen van de leergang:

  • kan je in de professionele ontmoeting met een team jouw professionele en persoonlijke kwaliteiten zichtbaar maken. Dit begint bij de het meervoudig contracteren van het teamontwikkelingstraject. Je hebt inzicht in de individuele perspectieven, als ook in het geheel als een systemische eenheid met zijn eigen processen en patronen. Daarnaast heb je ook oog voor de inbedding van de teamvragen in het grotere geheel van de organisatiecontext, maatschappelijke vraagstukken en (internationale) ontwikkelingen.
  • kan je de begeleiding procesmatig en participatief verzorgen, zodat de betrokkenen eigenaar blijven van het probleem, het verlangen en de oplossing. Je zet daarbij een repertoire aan methoden en technieken in, waarmee je een leeromgeving weet te creëren voor alle betrokkenen waardoor zij van binnenuit nieuwe inzichten en handelswijzen ontwikkelen. En je bent in staat je keuzes in het begeleidingsproces te onderbouwen en verantwoorden en alternatieve handelingswijzen ontwerpen.
  • kan je in het gehele proces werken en vanuit een doorleefde ethiek in het grotere geheel van de samenleving en in het bijzonder rondom persoon, werk en organisatie. 

Informatie en aanmelden

Meer informatie over de opleiding, data en locaties vind je op de website van HanzePro. 

Meer informatie

HanzePro

Begeleidingskunde

Begeleidingskunde

De opleiding Begeleidingskunde van de Hanzehogeschool Groningen is een opleiding op Post-Hbo-niveau voor de ervaren professional in het agogisch domein zoals trainers, coaches, hulpverleners, geestelijk verzorgers, opleiders, zorgprofessionals, leidinggevenden, adviseurs etc.

De opleiding past bij mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun begeleidingsvaardigheden en deze in willen zetten in begeleidingstrajecten van individuen, kleine groepen en teams.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de opleiding, data en aanmelden ga je naar de website van HanzePro.

Meer informatie

Hogeschool Rotterdam

Opleiding tot Leersupervisor

Opleiding tot Leersupervisor

Opleiding tot Leersupervisor

Deze scholing is een onderdeel van de opleidingsroute tot geregistreerd leersupervisor, erkend door de LVSC. De beschrijving van de gehele opleidingsroute is te vinden in de registratie regeling van de LVSC-editie 2015 (blz 11 en 12 en blz. 22 en 23). De scholing vindt plaats op basis van het competentieprofiel van de supervisor van de LVSC

 Toelating

Om tot de scholing te worden toegelaten moet men voldoen aan de registratie-eisen uit de regeling (zie paragraaf 2.6.1): minimaal drie jaar ervaring als supervisor waarbinnen zo’n 15 supervisietrajecten zijn verzorgd van diverse aard. Daarnaast kunnen ook reeds geregistreerde leersupervisoren in het kader van bijscholingsactiviteiten aan de scholing deelnemen.

Cursusduur

De bijeenkomsten duren 4 uur, starten eind oktober en vinden één maal per maand plaats in Rotterdam aan locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam op woensdagen telkens van 16.00 uur tot 20.00 uur: 

  • 29 oktober 2025
  • 26 november 2025
  • 28 januari 2026
  • 25 maart 2026
  • 22 april 2026
  • 27 mei 2026

Hiervan mag men maximaal 1 dagdeel verzuimen. De verzuimde uren dienen te worden gecompenseerd door een te maken opdracht over de inhoud van het gemiste onderdeel. 

De kosten voor de methodisch-didactische scholing tot leersupervisor bedragen € 2.650,- exclusief literatuur, inclusief koffie en thee.  

De scholing wordt verzorgd door lector Begeleidingskunde Michiel de Ronde

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Naima Lekfif: n.lekfif@hr.nl

 

Meer informatie

Hogeschool Rotterdam, locaties Rotterdam en Nijmegen

Master Begeleidingskunde

Master Begeleidingskunde

Master Begeleidingskunde is een LVSC-erkende masteropleiding, waarbij je leert om op alle niveaus in een organisatie een ontwikkelings- en veranderproces te begeleiden. De masteropleiding duurt tweeënhalf jaar en bestaat uit jaar 1, jaar 2 en de afstudeerfase.

Jaar 1 en jaar 2 samen leiden tot de LVSC-beroepsregistraties Supervisor en Registercoach.

De gehele master leidt tot de LVSC-beroepsregistratie Organisatiebegeleider en een NVAO-erkende mastertitel: Master of Arts (MA). 

Jaar 1 kan ook apart worden gevolgd als opleidingstraject tot LVSC-erkend supervisor. Voor registratie is dan alleen nog een tweede leersupervisie nodig, die men los van de master kan volgen.

Contactgegevens Locatie Rotterdam
Contactpersoon: Willemien Timmers MHOB
E-mail: w.j.timmers@hr.nl

Contactgegevens Locatie Nijmegen (bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
Contactpersoon: Marijke de Kok MHOB
E-mail: m.h.de.kok@hr.nl

Studie-advies:
Drs.Barbara Spoel
E-mail: b.spoel@hr.nl

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de opleiding, lesdagen, locaties en aanmelden ga je naar de website van Hogeschool Rotterdam.

Meer informatie