Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Vind hier jouw opleiding tot LVSC-geregistreerd supervisor of coach. Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Bekijk hier welke externe PE-aanbieders er zijn. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting tref je aan in het activiteitenoverzicht.

Inholland Academy

Verkorte opleiding Supervisor

De verkorte opleiding tot supervisor is bedoeld voor docenten die ruime ervaring hebben in supervisie geven aan bijvoorbeeld  bachelor-, post-hbo of universitaire opleidingen (zoals voortgezette opleidingen of andere beroepsopleidingen zoals huisartsenopleidingen of opleidingen voor geestelijk verzorgers etc.).

Deze supervisoren krijgen middels dit traject de kans om een verkorte opleiding tot supervisor te volgen. Bij een succesvolle afronding leidt deze opleiding tot registratie als supervisor. Ook coaches die een coachopleiding hebben gedaan kunnen in aanmerking komen voor dit verkorte traject. Zie voor de toelatingsvoorwaarden en meer informatie de uitgebreide brochure op de website.

Contactgegevens
Opleidingslocatie: Amsterdam

Christa van Luijk 
info@christacoaching.nl

Meer informatie

Inholland Academy

Opleiding tot Leersupervisor

De post-hbo opleiding Leersupervisor is bestemd voor professionals die de opleiding tot supervisor hebben afgerond, minimaal drie jaar als supervisor bij de LVSC geregistreerd staan en ten minste 15 reeksen supervisie in verschillende vormen en kaders heeft gegeven.

De methodisch didactische scholing bestaat uit 5 opleidingsdagen van 6 uur. 

Contactgegevens
Opleidingslocatie: Amsterdam

Christa van Luijk 
info@christacoaching.nl​​​​​​​

Meer informatie

Instituut voor Social Work HU

Supervisorenopleiding CSW HU

Onze supervisorenopleiding karakteriseert zich door kleur ontdekken, geven en bekennen.

Een supervisor is meester op het gebied van leren en veranderen van professionals vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. Naast de gesproken taal besteden we aandacht aan metaforen, toon, beeld-en lichaamstaal. Jij als supervisor in opleiding zetten we zoveel mogelijk in de rol van supervisor.

We vragen je om jouw kleurenpalet te onderzoeken, middels kaders vanuit o.a. NLP, TA, contextueel- en oplossingsgericht werken:

  • waardoor ben jij in jouw “leren en werken” gekleurd en gevormd; jouw eigenheid en drijfveren?
  • hoe geef je deze onderzoekende houding door aan supervisanten, opdat zij hún vorm en kleur kunnen geven aan wie ze willen zijn in hun beroep?


Contactgegevens

Supervisorenopleiding ISW HU
Instituut voor Social Work HU
Opleidingslocatie: Utrecht

Contactpersoon: Mw. F. Bruggink
Tel: 088 - 4819693
E-mail: begeleiding@hu.nl, francien.bruggink@hu.nl

Meer informatie

Interactie - Academie

“Reflecting team en outsider witness: creatieve wijzen om meerstemmigheid binnen te brengen” (1,5 PE)

Tijdens de inspiratiedag bespreken en oefenen we methodieken die een context van meerstemmige reflecties creëren, namelijk reflecting team (Tom Andersen) en outsider witness (Michael White) en exploreren we de mogelijkheden binnen verschillende werkcontexten. De methodieken worden geïllustreerd met videomateriaal van life sessies.

Meer informatie

Interactie Academie

Opleiding Coaching

Opleidingslocatie: ANTWERPEN
Contactpersoon: Mw. E. Reijmers

Emailadres: ellen.reijmers@iaac.eu

Meer informatie

IRcoaching

Workshop Contemplation Cards (0,5 PE)

Contemplation cards zijn prachtig vormgegeven metaforische kaarten die zijn gemaakt en uitgegeven door Marika Saard uit Estland. De systeem en emotiekaarten zijn te gebruiken in supervisie, coaching, therapie en trainingen.

In de workshop van 3 uur wordt je meegenomen naar het verhaal achter de kaarten. Ineke deelt haar ervaringen over hoe je de kaarten kunt inzetten bij de verschillende leervragen uit de praktijk. En je gaat zelf werken met de kaarten waarbij je de werking van de kaarten als deelnemer en als begeleider kunt ervaren.

De workshop zal driemaal per jaar worden aangeboden. De eerste workshop vindt plaats op 30 januari 2019. LVSC-leden ontvangen 10% korting op de prijs van € 75,-.

Meer informatie

Kempen Impuls

Driedaagse training Mindfulness in Coaching (6 PE)

Mindfulness in Coaching is een driedaagse training voor begeleiders als (leer)supervisoren, coaches, counsellors en leidinggevenden.
Tijdens deze driedaagse maak je een verdiepingsslag met mindfulness als methodiek en levenswijze. 
De opgedane ervaringen kunnen direct worden toegepast in de eigen begeleidingspraktijk. 
De driedaagse blijkt bovendien zeer geschikt om te beoordelen of je daarna nog een langduriger opleiding zou willen volgen tot erkend mindfulnesstrainer.

LVSC-leden ontvangen 10% korting.

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Training Dynamische Groepssupervisie ( 3,5 PE )

Om binnen een groep geen individuele supervisie te geven maar gebruik te maken van de medesupervisanten dient te supervisor over te gaan op indirect interveniëren. Daarmee bedoelen we dat de supervisor ervoor zorgt dat de supervisanten op elkaar reageren en dit stimuleert.

Vanuit de ervaringsgerichte en dynamische benadering van supervisie hechten we sterk aan de transparantie van de supervisor teneinde een maximale veiligheid te creëren voor het leren van de supervisanten. Dat betekent dat de interventies van de supervisor vooral ook weergeven wat datgene waarmee de supervisant komt, teweeg brengt bij de supervisor. Om deze mate van veiligheid ook in groepssupervisie te bereiken, is het van belang dat de supervisanten naar elkaar transparant worden. Dat gebeurt als zij aan elkaar laten zien wat het hen doet als de ander iets inbrengt, zegt of doet.  

Inhoud: groepsdynamica (verbinden en onderscheiden, fases en crises, oplossen van crises), indirecte interventies, werken met coalities en parallelprocessen, oefenen aan de hand van ingebracht materiaal.

Informatie:

2 en 3 november (9.30 – 17.30, 19.00 – 20.30 en 9.30 – 16.30), Hotel Hoogeerd, Niftrik

€ 450 exclusief overnachting, inclusief lunch

€ 32 p.p. (op basis van 2p kamer) overnachting, diner, ontbijt. Toeslag voor 1 persoonskamer € 20

3,5 PE punten

Trainers: Feike van Gorkum en Merel van Dijk

Voor meer informatie en aanmelding: http://www.kempler-instituut.nl/2-daagse-nascholing-dynamische-groepsupervisie/

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor

In ervaringsgerichte supervisie is het primaire gereedschap van iedere supervisor zijn eigen persoon. Hij is voortdurend ervarend, reflecterend en handelend aanwezig in het supervisieproces. Hij moet zich bewust zijn van wat hij zelf in relatie met zijn supervisant ervaart en leren zichzelf en zijn persoonlijke dynamiek constructief  te hanteren ten bate van het leerproces van de supervisant.

Anders dan de meeste supervisiemethodieken die zich voornamelijk concentreren op inzicht en reflectie, is de ervaringsgerichte supervisor tevens gericht op het creëren van persoonlijke ervaringen tijdens de supervisie die kunnen leiden tot concrete veranderingen in het werkveld van de supervisant.


Als basis van zijn handelen leert hij een betrokken en directe manier van communiceren, waarbij aandachtige empathie en persoonlijk confronteren hand in hand gaan.
Hoewel er altijd wordt gestreefd naar persoonlijke verdieping binnen de supervisie is het vertrek- én eindpunt van alle interventies het beroepsmatig functioneren van de supervisant en hoe hij leert zichzelf daarin bij te sturen.

Deze tweejarige opleiding is als volgt opgebouwd:

  • Module I  - Algemene Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek. Focust op alle algemene en theoretische aspecten van supervisie aan de orde. Daarbij wordt er steeds praktisch geoefend met de ervaringsgerichte werkwijze.
  • Module II  - Specifieke Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek. Focust op de essentie en de specifieke elementen van de ervaringsgerichte supervisie en is een verbreding en verdieping van de algemene methodiek uit het eerste jaar.


Contactgegevens

Kempler Instituut
Opleidingslocatie: Arnhem

Contactpersoon: Dhr. R. Bouwkamp
E-mail: info@kempler-instituut.nl

Contactpersoon voor studenten: Dhr. F. van Gorkum
E-mail: f.van.gorkum1@kpnplanet.nl

Meer informatie

Kempler-Instituut

Werken met het Ervaringsgerichte Reflectiemodel (0,5 PE)

In de afgelopen jaren heeft Wietze van der Laan een reflectiemodel ontwikkeld dat recht wil doen aan de ervaringsgerichte manier van werken zoals wij die voorstaan als Kempler Instituut Nederland.

Ervaringsgericht
De nadruk op de ervaring in het hier-en-nu, het hanteren van de eigen positie van hulpverlener/supervisor binnen de werkrelatie met de supervisant, maar ook het leren in en door de werkrelatie als krachtige leeromgeving, zijn daarin de kernbegrippen.

Reflectiemodel
In eerste instantie is dit reflectiemodel bedoeld als een hulpmiddel voor de supervisiepraktijk. Voor supervisanten om hun reflectie te verdiepen, en voor supervisoren om hun supervisanten te helpen beter te reflecteren op hun eigen handelen. Dit model biedt ten opzichte van andere modellen en reflectiecycli een aantal nieuwe invalshoeken en inzichten over effectief en betekenisvol leren door methodisch reflecteren. De kern van dit model is:

leren (door) onaffe zaken in de werkrelatie af te maken

Meer informatie

Pagina's