Over het beroepsregister

Beroepsregistratie wordt steeds belangrijker voor de uitoefening van het vak van professioneel begeleiden. Als professioneel begeleider, supervisor of coach kunt u een beroepsregistratie bij LVSC aanvragen.

Register voor supervisoren en coaches

Opdrachtgevers stellen beroepsregistratie steeds vaker als voorwaarde. Als professional onderscheidt u zich van vakgenoten zonder registratie.
Voor de (her)registratie is het een eis dat u zich blijft bij- en nascholen en een minimaal aantal begeleidingstrajecten per jaar heeft. Geregistreerde begeleiders kunnen aantonen dat zij blijven werken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling en voldoende actief zijn in het vakgebied. Eén van de voorwaarden is dat u een erkende opleiding heeft afgerond. Coach - en supervisieopleidingen kunnen erkenning door LVSC aanvragen.

Interesse in een beroepsregistratie?
Via het menu rechts op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende beroepsregistraties.
In de folder Beroepsregistratie voor supervisoren vindt u alle relevante informatie over de beroepsregistratie als supervisor.


Competentieprofielen

LVSC hanteert de competentieprofielen:

    Competentieprofiel Supervisor
    Competentieprofiel Docent Supervisiekunde
    Competentieprofiel Registercoach

Kwaliteitsbewaking

Sinds de start van haar beroepsregister bewaakt LVSC de kwaliteit door o.a. de volgende commissies:

  • Registratieadviescommissie (RAC)

Bureau LVSC verricht namens het LVSC-bestuur de toetsing van alle reguliere aanvragen voor (her)registratie. Zonodig adviseert de RAC het bureau LVSC over de toetsing. Dit gebeurt enkel bij bijzondere aanvragen. De communicatie verloopt via het bureau.

  • Registratiecontrolecommissie (RCC)

De RCC controleert de procedurele en inhoudelijke beoordeling van (her)registratieverzoeken van (aspirant-)supervisoren, coaches, leersupervisoren en docenten supervisiekunde en verzoeken tot erkenning van opleidingsonderdelen.

  • College van beroep en tuchtzaken (CBT)

Het college van beroep en van tuchtzaken behandelt beroepen over de registratieregeling en klachten over overtreding van de gedragscode voor leden van LVSC en geregistreerden bij LVSC en erkende opleidingen. Een aanvrager die bezwaar heeft tegen de beslissing van het bestuur over de aanvraag van registratie of erkenning van een opleidingsonderdeel, kan beroep instellen bij het college.
Download gedragscode.

  • Vertrouwenscommissie (VC)

Een klacht inzake de gedragscode wordt aan de vertrouwenscommissie voorgelegd om in der minne te schikken. Lukt dit niet, dan gaat de klacht door naar het college. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met LVSC.

Onafhankelijke audit

LVSC hecht belang aan onafhankelijke toetsing en beoordeling van de registraties. Daarom is er een onafhankelijke audit ingebouwd in het registratieproces. Een keer per jaar vindt een onafhankelijke audit plaats bij bureau LVSC om te beoordelen of de registraties volgens de juiste procedures verlopen.

Tarieven Beroepsregistratie

Bij LVSC betaalt u jaarlijks een tarief voor uw lidmaatschap en indien u uw beroepsregistratie aanvraagt, betaalt u tevens jaarlijks voor uw beroepsregistratie(s). Bekijk de tarieven.

Beroepsregistratie aanvragen

Ga naar formulieren om uw registratie als professional of opleider vandaag nog aan te vragen. Klik in het blok aan de rechterkant voor meer informatie over de betreffende registratie.

Tags: 
beroepsregistratie