Over het beroepsregister

Beroepsregistratie wordt steeds belangrijker voor de uitoefening van het vak van professioneel begeleiden, zoals coaching en supervisie. Als supervisor of coach kunt u een beroepsregistratie bij LVSC aanvragen.

Register voor supervisoren en coaches

Opdrachtgevers stellen beroepsregistratie steeds vaker als voorwaarde. Als Coach en Supervisor onderscheidt u zich van vakgenoten zonder registratie.
Voor de (her)registratie is het een eis dat u zich blijft bij- en nascholen en een minimaal aantal begeleidingstrajecten per jaar heeft. Geregistreerde Coaches en Supervisoren kunnen aantonen dat zij blijven werken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling en voldoende actief zijn in het vakgebied. Eén van de voorwaarden is dat u een erkende opleiding heeft afgerond. Coach- en supervisieopleidingen kunnen een erkenning door LVSC aanvragen.

Interesse in een beroepsregistratie?
Via het menu rechts op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende beroepsregistraties.

Competentieprofielen

Uitgangspunt voor inschrijving in het register geschiedt op basis van de competentieprofielen:

    Competentieprofiel Supervisor
    Competentieprofiel Docent Supervisiekunde
    Competentieprofiel Registercoach

Kwaliteitsbewaking

Sinds de start van haar beroepsregister bewaakt LVSC de kwaliteit door o.a. de volgende commissies:

  • Registratieadviescommissie (RAC)

Bureau LVSC verricht namens het LVSC-bestuur de toetsing van alle reguliere aanvragen voor (her)registratie. Zonodig adviseert de RAC het bureau LVSC over de toetsing. Dit gebeurt enkel bij bijzondere aanvragen m.b.t. supervisie. De communicatie verloopt via het bureau.

  • Registratieadviescommissie coaching (RACC)

Bureau LVSC verricht namens het LVSC-bestuur de toetsing van alle reguliere aanvragen voor (her)registratie. Zonodig adviseert de RACC het bureau LVSC over de toetsing. Dit gebeurt enkel bij bijzondere aanvragen m.b.t. coaching. De communicatie verloopt via het bureau.

  • College van Tuchtzaken (CvT)

Het College van Tuchtzaken behandelt klachten bij overtreding van de gedragscode voor leden van LVSC. Download gedragscode.

  • Vertrouwenscommissie (VC)

Een klacht inzake de gedragscode wordt aan de vertrouwenscommissie voorgelegd om in der minne te schikken. Lukt dit niet, dan gaat de klacht door naar het College van Tuchtzaken. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met LVSC.

Onafhankelijke audit

LVSC hecht belang aan onafhankelijke toetsing en beoordeling van de registraties. Daarom is er een onafhankelijke audit ingebouwd in het registratieproces. Een keer per jaar vindt een onafhankelijke audit plaats bij bureau LVSC om te beoordelen of de registraties volgens de juiste procedures verlopen.

Tarieven Beroepsregistratie

Bij LVSC betaalt u jaarlijks een tarief voor uw lidmaatschap en indien u uw beroepsregistratie aanvraagt, betaalt u tevens jaarlijks voor uw beroepsregistratie(s). Bekijk de tarieven.

Beroepsregistratie aanvragen

Ga naar formulieren om uw registratie als professional of opleider vandaag nog aan te vragen. Klik in het blok aan de rechterkant voor meer informatie over de betreffende registratie.

Tags: 
beroepsregistratie