Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Begeleidingskunde is de praktijkwetenschap die zich richt op het begeleiden van het leren en ontwikkelen van professionals. Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde draagt bij aan de ontwikkeling van dit vakgebied door wetenschappers en professionals, denkers en doeners, vragers en aanbieders, opleiders en afnemers met elkaar in interactie te brengen. 

Het tijdschrift kent vier rubrieken: Praktijk en Professie, Kennis en Kunde, Ontmoetingen (de Weg) en Gelezen. Elk nummer bevat een column en nieuws vanuit de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). 

Proefexemplaar
Wil je eens kennismaken met het blad? Vraag een eerder verschenen proefexemplaar aan!
PROEFEXEMPLAAR AANVRAGEN

Gratis artikelen
Op de kennisbank zijn per uitgave enkele artikelen gratis te  downloaden. Ook uit de meest recente uitgave!

Abonneren
Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde verschijnt vier keer per jaar. Onderdeel van het abonnement is het online archief, te vinden via www.tsvb.nl.
 

Ja, ik abonneer mij op TsvB 

Voorwaarden abonnement

Tarieven 2019
De abonnementsprijs per abonnementsperiode (4 uitgaven): € 64,- excl btw en inclusief verzending.
Buitenland: toeslag binnen de EU + € 18,-, buiten de EU + € 19,-.
Los exemplaar (zolang de voorraad strekt) kost € 12,50 excl btw. en incl. verzending.
Digitaal exemplaar (pdf) kost € 6,25 excl. btw. Aanvraag via info@lvsc.eu.
LVSC-leden ontvangen het tijdschrift gratis.

Korting voor leden van: Noloc, NVvA, NVP, St!R en Studievereniging INPUT. Zij betalen € 48,- excl. btw.

                      Start abonnement:      Startnummer:
Kwartaal 1       1 januari                    maart
Kwartaal 2       1 april                         juni
Kwartaal 3       1 juli                           september
Kwartaal 4       1 oktober                   december

Opzeggen: het abonnement geldt tot wederopzegging. Je hebt een opzegtermijn van één kwartaal.


Thema's komende uitgaven TsvB

2019 #4: Op het randje

Deze uitgave heeft als thema 'Op het randje' en gaat over het spanningsveld tussen professionele ethiek (voorspelbaar, veilig, ‘bewezen') en de kracht van experimenteren en/of professioneel stuntelen (soms grensverleggend en soms grensoverschrijdend).

2020 #1: Ruimte

Ruimte is een breed begrip, dat op verschillende manieren in het begeleidingskundige werk naar voren komt. De vragen van cliënten in deze tijd hebben vaak betrekking op het vinden (soms bevechten) en benutten van hun professionele ruimte. Welke plek is er voor mijn professionele identiteit in (grote) organisaties? Bij ruimte kan je verder denken aan innerlijke ruimte (ademruimte, ruimte om te denken, te voelen), en aan de ruimte tussen mensen (dialoog, ontmoeting) en de ruimte waarin we ons bevinden en begeven en de materiele ruimte (binnen-buiten, zitten-bewegen, met-zonder hulpmiddelen).

In de begeleidingskunde hebben we altijd met deze soorten ruimte te maken en spelen ze een rol in het creëren van een zinvol en doeltreffend begeleidingscontact. Sterker nog, staat of valt een goed begeleidingskundig contact niet met de ruimte die een cliënt(systeem) ervaart om zich dingen af te vragen, te onderzoeken, te experimenteren? Het begrip speelruimte, creatieve ruimte is hier passend. Zonder het gevoel van ruimte blijf je doorgaans doen wat je deed. Wat hier gezegd wordt over de cliënt, geldt natuurlijk net zo goed ook voor de begeleider. Welke ruimte ervaart hij/zij om te kunnen doen wat er nodig is in de betreffende situatie? Wat bepaalt de ruimte die de begeleider inneemt?

2020 #2: Ketens en netwerken

2020 #3: Verlies

2020 #4: [thema nog nader te bepalen]