Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Begeleidingskunde is de praktijkwetenschap die zich richt op het begeleiden van het leren en ontwikkelen van professionals. Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde draagt bij aan de ontwikkeling van dit vakgebied door wetenschappers en professionals, denkers en doeners, vragers en aanbieders, opleiders en afnemers met elkaar in interactie te brengen. 

Het tijdschrift kent vier rubrieken: Praktijk en Professie, Kennis en Kunde, Ontmoetingen (de Weg) en Gelezen. Elk nummer bevat een column en nieuws vanuit de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). 

Proefexemplaar
Wil je eens kennismaken met het blad? Vraag een eerder verschenen proefexemplaar aan!
PROEFEXEMPLAAR AANVRAGEN

Gratis artikelen
Op de kennisbank zijn per uitgave enkele artikelen gratis te  downloaden. Ook uit de meest recente uitgave!

Abonneren
Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde verschijnt vier keer per jaar. Onderdeel van het abonnement is het online archief, te vinden via www.tsvb.nl.
 

Ja, ik abonneer mij op TsvB 

Voorwaarden abonnement

Tarieven 2019
De abonnementsprijs per abonnementsperiode (4 uitgaven): € 64,- excl btw en inclusief verzending.
Buitenland: toeslag binnen de EU + € 18,-, buiten de EU + € 19,-.
Los exemplaar (zolang de voorraad strekt) kost € 12,50 excl btw. en incl. verzending.
Digitaal exemplaar (pdf) kost € 6,25 excl. btw. Aanvraag via info@lvsc.eu.
LVSC-leden ontvangen het tijdschrift gratis.

Korting voor leden van: Noloc, NVvA, NVP, St!R en Studievereniging INPUT. Zij betalen € 48,- excl. btw.

                      Start abonnement:      Startnummer:
Kwartaal 1       1 januari                    maart
Kwartaal 2       1 april                         juni
Kwartaal 3       1 juli                           september
Kwartaal 4       1 oktober                   december

Opzeggen: het abonnement geldt tot wederopzegging. Je hebt een opzegtermijn van één kwartaal.


Thema's 2019

1: Verhalen
In dit nummer zetten we het verhaal centraal, kleine en grote verhalen. Hoe ontstaan verhalen en welke rol spelen ze in het leven van mensen, in organisaties en in onze maatschappij? Hoe kan je als begeleidingskundige iemand uitnodigen zijn of haar verhaal te vertellen? Hoe kan je een team uitnodigen de verschillende verhalen die er de ronde doen te zien en te waarderen? Hoe speelt jouw eigen verhaal een rol in jouw werk als begeleidingskundige?

2: Veiligheid
Veiligheid is een woord dat in organisaties en in de maatschappij tegenwoordig vaak gehoord wordt. ‘Ik spreek me niet uit, want het is hier niet veilig’. Maar wat is dat eigenlijk, veiligheid? Hoe verdwijnt het gevoel van veiligheid? En hoe krijg je het weer terug? En is veiligheid nu juist een voorwaarde of een belemmering voor leren?

3: Praktijkonderzoek
Voor dit nummer werken we als redactie samen met de Commissie Vakontwikkeling en willen we een verzameling maken van artikelen waarin begeleidingskundigen schrijven over onderzoek dat ze gedaan hebben binnen hun werk als begeleider of naar hun werk als begeleider. We starten dit nummer met een overzichtsartikel over onderzoek waarin de verschillende vormen van onderzoek en hun geschiedenis beschreven worden en waarin gekeken wordt naar welke vormen van onderzoek nu echt passend zijn voor begeleidingskundigen die zichzelf of hun praktijk willen onderzoeken en verbeteren.

4: Op het randje
Deze uitgave heeft als thema 'Op het randje' en gaat over het spanningsveld tussen professionele ethiek (voorspelbaar, veilig, ‘bewezen') en de kracht van experimenteren en/of professioneel stuntelen (soms grensverleggend en soms grensoverschrijdend).