Coach in het Onderwijs

Coach in het Onderwijs

In de coachopleiding is veel aandacht voor het opzetten en begeleiden van intervisie en/of collegiale consultatie. Je weet dus wat we ermee bedoelen, wat de functie er van is en hoe je het vorm kunt geven. Ook hebben we aandacht besteed aan de organisatie van intervisie en hoe je het een plek kunt geven in de organisatie. De praktijk is echter weerbarstig en roept vaak vragen op. 

In deze masterclass gaan we in op vragen uit de praktijk en maken we een verdiepingsslag want over intervisie en collegiale consultatie is veel te leren en te onderzoeken.

In de bijeenkomsten wisselen theorie en praktische oefeningen elkaar af en is er ruimte om eigen vragen en casuïstiek in te brengen.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Coach in het Onderwijs.