31 okt: Masterclass Macht en Onmacht (1,5 PE)

Organisator: 
zwolle
Locatie: Deventer
Begindatum: 
31 oktober 2019

De regio's Enschede en zwolle organiseren samen de Masterclass Macht en Onmacht op donderdag 31 oktober met Marco de Witte.

De Masterclass
Macht is een ingewikkeld begrip dat al snel negatief ingekleurd wordt, omdat het met misbruik ervan wordt verward. Onmacht is iets dat velen herkennen maar waarvan we eigenlijk niet goed snappen hoe dat werkt. Tijd om dat eens verder te verkennen. En om na te gaan wat dat betekent voor persoonlijk leiderschap, begeleiding en advisering. 

Wij allen kennen een lichte en een schaduwzijde in onze persoonlijkheid. Kracht en competenties die we graag in het zonnetje zetten, maar ook eigenschappen en karaktertrekken die we liever in het donker verstoppen. Leiderschap is het vermogen de ander mee te krijgen. Juist ook onder moeilijke omstandigheden. Vandaar dat het goed is om stil te staan bij ons leiderschap in momenten van hoogspanning. Want als de druk toe neemt, nemen onze gedragsrotondes het steeds meer over. We gaan steeds meer en sneller doen van wat we al deden.

De succes en de power paradox verklaren waarom een glanzende (leiderschaps)carrière stagneert. In plaats van werken voor ‘the greater good’, gaat de aandacht van de leider steeds meer naar zichzelf. Onze empathische en morele vermogens lopen gewoon terug. En dan? Durft u de confrontatie met uzelf aan en met open vizier naar uw schaduwkant te kijken? Ook als het écht spannend wordt? We gaan het zien …

Marco de Witte
Marco de Witte is een bevlogen adviseur, docent, spreker en coach op het gebied van verandermanagement en gedragsverandering. Hij raakte tijdens een succesvolle academische carrière gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. In 2003 begon hij zijn eigen adviespraktijk en werd partner bij HGRV Adviseurs Managers. Sinds de zomer van 2018 is hij alleen op weg …

Hij werkt al gedurende decennia aan veranderkundige vraagstukken. Als geen ander vertaalt hij op een heldere en inspirerende manier wetenschappelijke inzichten uit strategie- en verandermanagement-literatuur naar waardevolle concepten en praktijken voor managers. Zijn kracht ligt in het inspirerend begeleiden van raden van bestuur, directie, managers en managementteams in het maken van consistente veranderplannen en het implementeren daarvan.

Marco de Witte is tevens verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als (kern)docent actief in commercieel (post) doctoraal onderwijs (zowel open inschrijvingen als in-company). Zo is hij o.a. verbonden aan AOG School of Management, TSM Business School, CMDZ van de Erasmus Universiteit en Nyenrode Business Universiteit. 

Samen met Jan Jonker en Maurits Jan Vink stelde hij ‘Essenties van Verandermanagement’ samen. En met dezelfde Jan Jonker publiceerde hij ‘De Kunst van Veranderen. Bewegen naar de kern’ (2014). 

Er zijn drie actuele veranderkundige thema’s die hem bezighouden: derde orde veranderingen (ook wel transitiemanagement genoemd), de rol van emoties in gedrags- en organisatieverandering en het persoonlijk leiderschap van de veranderaar. Zie ook: www.marcodewitte.nl

Programma:

09.00-09.30 u: Inloop met koffie en thee
09.30-12.30 u: Ochtendprogramma met verdieping en interactie (afwisseling tussen theorie en praktijk)
12.30-13.30 u: Lunch/ontmoeten/netwerken
13.30-16.30 u: Middagprogramma met verdieping en interactie (afwisseling tussen theorie en praktijk)

Locatie
De masterclass wordt gehouden in de Koningskerk in Deventer. Parkeren in omgeving Koningskerk en/of winkelcentrum Keizerslanden, Karel de Grotelaan (500-600 mtr). Vanaf station Deventer met stadsbus 2 ri. Borgele (perron A), stadsbus 4 ri. Schalkhaar (perron B) of streekbus 165 richting Raalte (perron B) 

Aanmelden
Let op: er is slechts plaats voor 50 personen, dus aarzel niet te lang, geef je snel op! Na opgave ontvang je een artikel van Marco de Witte ter voorbereiding op de masterclass. Aanmelden gaat via de website, via onderstaande knop inschrijven. 

Kosten
LVSC leden maken de kosten van 25,00 euro over naar NL78INGB0009699489 ten name van LVSC regio Enschede  of naar NL86INGB0005830500 ten name van LVSC regio zwolle o.v.v. Masterclass Macht en Onmacht 31 okt. De kosten zijn voor koffie/thee en de lunch. Niet-leden betalen 75,00 euro voor deelname aan de Masterclass.

Contact
Bij evt. vragen kun je contact opnemen met Regio zwolle (zwolle@lvsc.eu) of Regio Enschede (enschede@lvsc.eu).

Vervolg in de regio:
Regio Enschede
: Aansluitend op deze masterclass/themadag is er in de regio Enschede een bijeenkomst voor een verdere uitwisseling en verdieping in het thema. Deze avond is alleen voor de deelnemers aan de masterclass.

Datum en locatie Enschede: 14 november van 18:30 - 20:30 uur in Saxion Hogeschool, M.H. Tromplaan Enschede 

Regio zwolle: voor leden van de regio zwolle is er op 11 november een ontmoetingsbijeenkomst: een gelegenheid om nader kennis te maken met collega’s, ervaringen uit te wisselen en te bespreken of er specifieke wensen zijn m.b.t. het regio-programma. Mocht op 31 oktober blijken dat er behoefte is aan nadere uitdieping van het thema macht-onmacht, dan zorgen we dat daar op 11 november gelegenheid voor is.

Datum en tijd: 11 november 2019, 19.30 – 21.30 uur. Locatie: Multifunctioneel Centrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW zwolle.

 

 

Locatie

Koningskerk
Mariënburghstraat 4
7415 BP Deventer
Einddatum: 
31 oktober 2019
Begindatum: 
31 oktober 2019