Dynamiek op tafel: workshop werken met duplo poppetjes (0,5 PE)

Regio: 
Noord-Brabant
Type: bijeenkomst

Annie de Weerd zet haar ruime expertise als trainer, coach, therapeut en supevisor. Zij oefent deze avond met ons de methodiek 'Dynamiek op Tafel'. Deze is mede gebaseerd op het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars- Amerikaans psychiater en gezinstherapeut. Uitgangspunt is een contextueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan. 

De methode richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de sant of coachee. Het geeft inzicht in en verheldert de casuïstiek. De mogelijkheden zijn talloos en nog steeds in ontwikkeling. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de sant of coachee verbeeld, de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en op gang gebracht.

De casussen die de deelnemers zelf aanbrengen worden samen met haar diepgaand behandeld.  Je ontvangt de theorie om daarna zelf te oefenen met de poppetjes. Je krijgt inzicht in de vaak complexe casuïstiek om meer verbindend te kunnen werken. Theorie en praktijk vullen elkaar aan. 

Inloop 19.15- 19.30 uur
Einde 21.30 uur

Locatie

Fontys Hogeschool Pedagogiek, Campus Stappegoor, Mollergebouw
Prof. Goossenslaan 1-01 lokaal 1.22 in de rode vleugel
5022 DM Tilburg
Einddatum: 
26 juni 2019
Begindatum: 
26 juni 2019
Stappegoor heeft ruime parkeergelegenheid en is goed met het OV bereikbaar vanaf CS Tilburg. Je kunt je in het Mollergebouw het bete orienteren aan de kleur. De C vleugel is rood.Loop door naar d e1e verdieping en kom naar lokaal 1.22.