"Geheimen in supervisie en coaching" (0.5 PE)

Regio: 
Amsterdam
Type: bijeenkomst

De regio Amsterdam e.o. organiseert samen met de regio Noord-Holland een interactieve lezing door Andreas Wismeijer over "Geheimen in supervisie en coaching".

Datum: 23 januari 2018. Inloop vanaf 19.00 uur, lezing van 19.30 – 21.30 uur

Waar: Kohnstamhuis 06A37  Hogeschool van Amsterdam Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam

Ondanks dat iedereen geheimen heeft (klein, groter, dan wel belastend groot) wordt er nog mondjesmaat gebruik gemaakt van de kennis die hierover voorhanden is. Er zal worden gekeken naar welke geheimen we vooral hebben, welke gedragstechnieken wij gebruiken om informatie geheim houden, en er zal met de deelnemers getoetst worden welke zij het meeste in de praktijk denken tegen te komen. Er zal vooral worden ingegaan op de intra- en interindividuele consequenties van geheimhouding. Wat doet het met iemand om een belastend geheim met zich mee te dragen, en hoe beïnvloedt deze situatie de interactie en relaties met anderen? Dit is vooral relevant voor therapeutische en begeleidingssituaties, waarbij gevoelige persoonlijke informatie juist de kern vormt van het gesprek. Met de zaal zal dan ook de discussie aangegaan worden of er gestreefd moet worden naar maximale transparantie van de cliënt, of zouden geheimen van cliënten een onverwacht positieve eigenschap kunnen hebben?

Voor meer informatie zie website van Andreas Wismeijer

Bij inschrijving gratis boek Het Geheimen Protocol.

Locatie

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2-4
1091 GM Amsterdam
Einddatum: 
23 januari 2018
Begindatum: 
23 januari 2018
Kohnstamhuis 06A37