Netwerk borrel

Regio: 
Den Haag
Type: bijeenkomst

Beste collega supervisoren en coaches,

Graag nodigen wij jullie uit voor de ‘Haagse’ LVSC Nieuwjaars-netwerkborrel.

In 2016 hebben we een aantal zeer goed bezochte bijeenkomsten gehad, waarbij vaker door deelnemers werd uitgesproken dat het onderling en informeel contact in pauzes en na de bijeenkomsten erg werd gewaardeerd. Daar haken wij graag op in door middel van het organiseren van deze netwerkborrel.

Wij willen jullie hiervoor van harte uitnodigen op dinsdag 21 februari van 18:00 - 21:00 uur bij:

Restaurant INSTOCK
Buitenhof 36
2513 AH Den Haag

Voor informatie over parkeren en route: www.instock.nl

Aanmelden
Graag inschrijven via de LVSC site, zodat we ongeveer weten wat het aantal deelnemers is. Voor leden is de borrel, met hapjes gratis. Voor niet-LVSC leden is de eigen bijdrage € 10,-. Dit bedrag graag o.v.v. naam vooraf over maken op: NL79INGB0005808995 t.a.v. LVSC regio Den Haag.

Er worden geen PE punten toegekend. Wij hopen samen met jullie het glas te heffen op een mooi begeleidingsjaar!

Met vriendelijke groet, Namens de LVSC regio Den Haag,

Fatma Kiymazaslan & Marion Lunenburg

Locatie

Restaurant Instock
Buitenhof 36
2513 AH Den Haag
Einddatum: 
21 februari 2017
Begindatum: 
21 februari 2017