Supervisie en ervaringsdeskundigheid (1 PE)

Regio: 
Noord-Brabant
Type: bijeenkomst

Op woensdagmiddag 19 sep. organiseren wij een bijeenkomst over Supervisie en Ervaringsdeskundigheid van 13.00 tot 17.00 uur.

Ervaringsdeskundigheid staat in Nederland en ook internationaal in het brandpunt van de belangstelling en wordt steeds meer (h)erkend als een vitale, helende bijdrage aan omgaan met en hernemen na ingrijpende levenservaringen. Ervaringsdeskundigheid is ontwikkelde ervaringskennis die voor anderen wordt ingezet. De bron van ervaringskennis bestaat uit doorleefde persoonlijke ervaringen die tot kennis ontwikkeld worden door het delen van en kritisch reflecteren op deze ervaringen. Met delen wordt bedoeld dat er een intensief leerproces gedurende het opbouwen van ervaringskennis gaande is, waarin men ingrijpende en existentiële ervaringen betekenis geeft. Ervaringskennis wordt momenteel gezien als een fundamentele erkende kennisbron naast wetenschappelijke kennis en de praktijkkennis van professionals. Professionals kunnen ervaringsdeskundigheid ontwikkelen door verbinding te maken met zichzelf, door ervaringen te delen, te reflecteren en ervaringsverhalen te onderzoeken.

Supervisie en coaching zijn bij uitstek methodes en vormen van leerbegeleiding die een vrije onderzoeksruimte kunnen faciliteren voor supervisanten om te reflecteren en zo de eigen ervaringen en ervaringskennis te onderzoeken, met als doel deze ervaringskennis professioneel te hanteren in beroepspraktijken.

Er is steeds meer vraag naar supervisoren die expertise hebben ontwikkeld op dit gebied. Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan het verkennen van definiëringen en benutten van ervaringskennis in supervisie en bekend raken met de concepten ervaringsdeskundigheid in de relatie met supervisie. Verkennen van betekenis ervaringskennis voor het beroep van supervisor en het beroep van supervisanten.

Ter voorbereiding kunnen de volgende documenten gelezen worden:

Artikel: De eyeopener: een cyclisch model voor ervaringsdeskundigheid. Marjo Boer en Christine van Duin

Eyeopener en definiëring ervaringsdeskundigheid

Interview met Danielle en Sanna

Voorbereidingsopdracht:

Sta vast eens stil bij de volgende vragen:

  • Wat zijn kantelervaringen/momenten geweest in je leven en wat ontdekte je over je eigen kwetsbaar zijn en veerkracht?
  • In hoeverre speelt je eigen regie daar een rol in?
  • Welke hulpbronnen, hindernissen, kwam je tegen?
  • Hoe werkt deze ervaring(skennis) nu door in je supervisorschap?

Programma

  • Introductie van de eyeopener a.d.h.v. gesprek en ruimte voor vragen
  • Hoe kom je ervaringskennis tegen in supervisie en welke plek krijgt dit in je supervisiepraktijk?
  • Onderzoek een eigen kantelervaring en de bijdrage daarvan voor je supervisorschap in tweetal/drietal.
  • Nabespreken van het onderzoek gekoppeld aan de eyeopener

Marjo Boer is begeleidingskundige, opleider en (leer)supervisor in ervaringsdeskundigheid en supervisiekunde. Zij werkt bij de post-hbo leergangen ervaringsdeskundigheid (LEV) en supervisiekunde van GITP/PAO en bij de beroepsopleiding voor Begeleiders GGz met Ervaringsdeskundigheid in de Maatschappelijke Zorg (BGE/MZ mbo niveau 4) van Zadkine. Zij ontwikkelt scholingstrajecten in ervaringsdeskundigheid voor o.a. supervisoren en professionals in zorg en welzijn. Zij is co-auteur van de boeken Supervisiekunde meerperspectivisch (2015), Wat wil jij? Studeren met psychische problemen (2009), Werken met begeleiders in de GGZ met ervaringsdeskundigheid (2008) en Zand erover, de uitvaart meer in eigen hand (1989).

Locatie

Gemeenschapshuis Zandberg
Zandberglaan 54/BIS
4818GL Breda
Einddatum: 
19 september 2018
Begindatum: 
19 september 2018