Systemisch werk en systemisch coachen (0,5 PE)

Regio: 
Noord-Holland
Type: bijeenkomst

Op 31 januari gaat de regionale scholingsavond over systemisch waarnemen en coachen. Hieronder maak je kennis met de workshopbegeleiders en wat je kunt verwachten.

Willem Plomp en Cees Reuvecamp zullen deze systemische workshop begeleiden. Zowel Willem als Cees heeft een lange geschiedenis in het onderwijs. Willem als leerkracht en leerkracht bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en later als Opleidingsdocent bewegingsonderwijs bij de Pabo. Bij de onderwijsstichting STAIJ werd hij hoofd Opleidingen. Cees heeft binnen het basisonderwijs alle functies en veel soorten onderwijs uitgeoefend; leerkracht, intern begeleider, directeur in het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Met de werkervaring en de gevolgde opleidingen in systemisch werk zijn Willem en Cees in 2017 gestart met het Coachingshuis. Het Coachingshuis is in eerste instantie bedoeld voor ondersteuning, coaching, meedenken en mee-ontwerpen voor de 20 openbare basisscholen in Amsterdam. Hierbij bewegen ze zich in alle lagen van de stichting. Ze begeleiden leerkrachten; middenmanagement, directeuren en ook de bestuurder. Voor meer informatie, zie Coachingshuis.

Het Coachingshuis werkt vanuit drie pijlers:

- pedagogische en didactisch coaching

- kennis van de school als lerende organisatie

- systemisch waarnemen; systemisch coachen en o.a. coachen op systemisch leidinggeven.

Deze laatste pijler zal tijdens deze avond centraal staan. Willem en Cees hebben met hun ruime ervaring en met hun systemische kennis van de opleidingen hun eigen weg gecreëerd in het systemisch werk. Tijdens deze avond willen ze jullie daar in meenemen.

Na een korte uitleg van de voornaamste theorie van systemisch werken (opstellingen) zal er via korte oefeningetjes betekenis worden gegeven aan wat systemisch werken is.

Om echt betekenisvol aan het werk te zijn tijdens deze avond, werken we met de vragen waar ieder van u individueel mee bezig is. Vragen gerelateerd aan werk en of organisatie waarin gewerkt wordt. Het gaat hierbij dus niet om een uitgebreide casus.

Locatie

Horizon College Alkmaar
Kruseman van Eltenweg 4, zaal F004
1817 BC Alkmaar
Einddatum: 
31 januari 2019
Begindatum: 
31 januari 2019
De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 31 januari 2019 van 19.00 - 21.30 uur. Inloop vanaf 18.30. .