Welkomstgesprekken onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders - 9 dec. 2022

Organisator: 
lvsc
Locatie: Utrecht
(Start)datum: 
9 december 2022

Op vrijdag 9 december faciliteert LVSC het Welkomstgesprek onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders. Ben je organisatiebegeleider en heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd maar wel ervaring als organisatiebegeleider en heb je behoefte aan de beroepsregistratie van organisatiebegeleider? Dan kun je meedoen aan onze pilot Welkomstgesprekken onderzoek kwaliteit waarin organisatiebegeleiders met verworven competenties de mogelijkheid krijgen om zich te registreren. 

Op vrijdag 9 december tussen 9 en 16 uur faciliteren wij Welkomstgesprekken onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders op een locatie centraal gelegen. 

Ben jij een organisatiebegeleider, en ook in die hoedanigheid werkzaam in het vakgebied van professioneel begeleiden? Herken je jezelf in het narratief van de organisatiebegeleider van LVSC?
Heb je de behoefte om je aan te sluiten bij de beroepsvereniging voor professioneel begeleiders om zo te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van jouw collega’s en die van het vakgebied? Wil je graag een beroepsregistratie zodat je aan jouw klanten kunt laten zien dat jij de kwaliteit biedt die zij nodig hebben?

Dan ben je welkom!

Je kunt je bij LVSC registreren als organisatiebegeleider. Ook als je géén diploma hebt van een van onze geaccrediteerde opleidingen. Voor iedereen geldt dezelfde registratieprocedure: het welkomstgesprek onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders.

Hoe gaat het welkomstgesprek onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders in zijn werk?

Het welkomstgesprek is bedoeld voor alle organisatiebegeleiders met ervaring die zich willen registreren bij LVSC. Het gesprek vindt plaats in een groep van 4 organisatiebegeleiders waarvan één organisatiebegeleider reeds is geregistreerd bij LVSC. Aanbevolen is om het gesprek met minimaal twee voor jou onbekende vakgenoten te voeren. De drie organisatiebegeleiders die zich willen registreren krijgen één uur de tijd om zichzelf te presenteren en om daar vervolgens met je vakgenoten over in gesprek te gaan. In totaal duurt het welkomstgesprek onderzoek kwaliteit een dagdeel. Het welkomstgesprek kwaliteit wordt twee keer per jaar door LVSC gefaciliteerd.

Het doel van het welkomstgesprek onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders:

 • Het zichtbaar maken van de beroepspraktijk en de beroepsidentiteit in een presentatie.
 • Reflectie op het handelen daarin en het eigen lerend vermogen.
 • Betekenisgeven aan het vakgebied van de professioneel begeleider.
 • Met elkaar een lerend systeem creëren.


Hierbij worden de volgende waarden als uitgangspunt genomen

 • Gelijkwaardigheid
  Verschillende perspectieven worden gewaardeerd. Iedereen is even waardig.
 • Inclusiviteit
  Samen vertegenwoordigen we een vakgebied. De (her)registratie moet daarin betekenis hebben/krijgen.
 • Participeren
  Door actief te halen en te brengen zetten we ons gezamenlijk in om de kwaliteit van het vakgebied te waarborgen.
 • Beroepsproduct laten zien
  We nodigen elkaar uit om onze beroepspraktijk zichtbaar te maken en om daarover de dialoog aan te gaan.
 • Leren en vernieuwen
  Door continu leren kunnen we onszelf als beroepsgroep blijven vernieuwen.

De presentatie

Elke organisatiebegeleider is zijn of haar eigen instrument, werkt vanuit zijn of haar eigen perspectief en in een bepaalde context. Er is daarom geen vast format waaraan de presentatie moet voldoen. Belangrijk is dat jouw gesprekspartners een indruk krijgen van jouw beroepspraktijk.

Een aantal richtinggevende vragen die kunnen helpen bij het vormgeven van de presentatie:

 • Hoe zie ik mezelf in het vakgebied van de professioneel begeleider?
 • Hoe begeleid ik? Wat is mijn aanpak/wekwijze?
 • Wat is mijn professionele beroepsidentiteit?
 • Wat beweegt mij, wat vind ik, voel ik, wil ik?
 • Welke betekenis heb ik voor de maatschappij?
 • Op welke manier draag ik bij aan een duurzame toekomst voor individuen, teams en organisaties?
 • Hoe pas ik bij LVSC en hoe past LVSC bij mij?
 • Hoe pas ik als professioneel begeleider bij mijn klant / organisatie?
 • Wat doe ik met welk doel en resultaat? Wat is het effect van mijn handelen?
 • Wat zijn mijn bakens? Hoe kun je jezelf handhaven bij tegenstrijdige belangen?
 • Welke rol speelt ethiek in mijn werk? Hoe ben je geworden wie je bent.
 • Hoe werk ik aan mijn ontwikkeling.
 • Hoe heb ik het vak verworven.

Het reflectieverslag

Na afloop van het welkomstgesprek kwaliteit voor organisatiebegeleiders dien je binnen twee weken na het welkomstgesprek een reflectieverslag (min. 500 woorden) in te leveren, bijgaand bij het registratieformulier. In dit reflectieverslag borg je wat je mee neemt uit het welkomstgesprek kwaliteit voor organisatiebegeleiders en op welke ontwikkelpunten je je het komende jaar gaat richten.

Je kunt na afloop van het welkomstgesprek kwaliteit ook besluiten dat je je (op dit moment) nog niet wilt registreren als organisatiebegeleider. Lid worden van LVSC kan altijd, mits je actief bent in het vak van professioneel begeleiden.

Alles op een rij

Jij krijgt van ons

 • Een gelijkwaardige registratieprocedure voor organisatiebegeleiders.
 • Een actieve learning community, want actief van en met elkaar leren is het uitgangspunt.
 • Een registratie in het beroepsregister van LVSC.
 • Gebruik maken van alle faciliteiten die LVSC haar leden te bieden heeft (elk kwartaal een vakblad, interessante bijscholingsbijeenkomsten (live en online), professionele klachtenregeling, ledenvoordeel etc.).

Wij krijgen van jou

 • Je bent lid van LVSC.
 • Je neemt deel aan het welkomstgesprek onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders. Deze vinden twee keer per jaar plaats.
 • Jij deelt jouw kennis en ervaring met andere leden door actief deel te nemen aan de learning community (2 keer per jaar).

Als geregistreerd organisatiebegeleider kom je dus zowel iets halen als iets brengen. Je bent lid van de learning community van organisatiebegeleiders en draagt minimaal twee keer per jaar bij aan het leren en ontwikkelen van jezelf, de ander en het vakgebied. LVSC faciliteert in het waarborgen van kwaliteit, in het maken van verbindingen en het behartigen van de diverse belangen.

Rondetafelgesprek

Aansluitend vindt op vrijdag 9 december van 13.30 uurs tot 16.00 uur een rondetafelgesprek plaats met alle deelnemers en de begeleiders aan de welkomsgesprekken over 'het narratief van de organisatiebegeleider’, zoals dat door de LVSC is opgesteld. Dit rondetafelgesprek wordt door de Commissie Vakontwikkeling (CVO) van de LVSC begeleid. Doel van het gesprek is om een start te maken met de validatie van het narratief dat in 2019 is opgesteld. Dit rondetafelgesprek is dus de eerste in een reeks, waarbij we met betrokken leden verder werken aan de ‘common ground' van het derde domein.

Voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden

Interesse om mee te doen aan onze pilot Welkomstgesprekken voor Organisatiebegeleiders? We ontmoeten je graag 9 december. Via onderstaande knop kun je inschrijven voor het Welkomstgesprek onderzoek kwaliteit voor organisatiebegeleiders. Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 4 december (of zoveel eerder dan het vol is). Er is plek voor maximaal 16 personen. Graag tot ziens!

 

 

Locatie

Seat2meet Utrecht CS
Moreelsepark 65
Utrecht
(Start)datum: 
9 december 2022