Werken met de familieziel (0,5 PE)

Regio: 
Noord-Holland
Type: bijeenkomst

In de jaren zeventig van de vorige eeuw keerden Nederlanders hun familie de rug toe. We wilden bevrijd worden van knellende banden en dwingende waarden. Maar nu is er weer volop aandacht voor families. En terecht. Families dragen immers wijsheid in zich die je kan helpen op je levenspad. In je familie en haar geschiedenis kun je steun vinden in moeilijke omstandigheden en in tijden van kwetsbaarheid.

Kitllyn Tjin A Djie
Kitlyn Tjin A Djie, transcultureel systeemtherapeut, coach en opleider, verzorgt voor ons een workshop Werken met de familieziel op dinsdagavond 10 april 2018. Als antwoord op het westerse witte individualistische denken ontwikkelde ze het model Beschermjassen dat uitgaat van de kracht van familie.

Wat bezielt je familie?
Maar hoe mobiliseer je deze familiewijsheid? Cruciaal is dat je inzicht krijgt in de manier waarop je familie is georganiseerd en op welke pijlers zij is opgetrokken. Wat is de geschiedenis van je familie, en welke heilige huisjes en tegelwijsheden draagt ze met zich mee? Hoe heeft de migratie de familie gedestabiliseerd? Wie hebben het gezag, wie bieden er steun en wie ontregelen de boel? Zijn er geheimen en onvertelde verhalen en waar gaan die over? Wat zijn de krachten en sterke punten in je familie? Kortom, wat bezielt je familie?

In de workshop gaan we in op theorie en praktische aanwijzingen hoe je de familieziel kan inzetten in de coachpraktijk. Oefenen met beschermjassen: familie verhalenspel, de eetoefening, stoelenoefening, familietekeningen en levenslijnen

Doel

. Wat heb ik nodig om intercultureel competent te zijn?
. Welke invloed heeft mijn familiale en culturele achtergrond op de manier waarop ik omga met en oordeel over de ander?
. Wat kan ik doen als mijn heilige huisjes worden geraakt in de relatie met de ander?
. Hoe creëer ik een veilige en constructieve relatie met de ‘vreemde ander’?
. Welke instrumenten kan ik inzetten in de interculturele dialoog?

Locatie en tijd
De bijeenkomst vindt plaats in het Horizon College in Heerhugowaard. Inloop 18.45, workshop 19.00 - 21.30 uur.

Kitlyn Tjin A Djie is al jaren lang werkzaam als docent bij de Transfergroep in de Master Begeleidingskunde. Hier de link naar haar website.

Locatie

Horion College
Umbriëllaan 2
1702 AJ Heerhugowaard
Einddatum: 
10 april 2018
Begindatum: 
10 april 2018
D009 - Wim de Leeuwzaal