Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching

Visie

We staan voor de kwaliteit van onze (geregistreerde) leden waarbij toegankelijkheid en vertrouwen onze kernwaarden zijn. Leden die trots zijn op hun vak en hun vereniging, overtuigen de buitenwereld van hun professionele meerwaarde. Zij zijn professionals die professionele- en organisatieontwikkeling faciliteren met het accent op het begeleiden van (leer-) processen en leren van en in organisaties. Gericht op een veranderende samenleving faciliteert LVSC leer-en ontwikkelingsprocessen in organisaties, van leden en derden.

Missie

Waar gaan we voor?

  • LVSC-leden faciliteren leren van individuele professionals, teams en organisaties.
  • Werkzaamheden gericht op interacties in de begeleiding van professionals en medewerkers, onder meer gericht op ontwikkeling in/van organisaties.
  • De bij ons aangesloten professionals in de begeleidingskunde zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van leer-/ontwikkelprocessen.
  • Mensen ‘sterker’ maken, leren zich te verhouden tot doelen en/of hun professie om prestaties te verbeteren.
  • Professionals in de begeleidingskunde (leden) ervaren LVSC als thuisbasis.

Vormen van begeleidingskunde

Het belang van professionele begeleidingsvormen neemt toe. In het huidige informatietijdperk wordt een steeds groter beroep gedaan op communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid en persoonlijke effectiviteit. Professionele begeleiding beperkt zich niet alleen meer tot begeleiding van professionals in mensgerichte beroepen zoals zorg en onderwijs. Ook in het bedrijfsleven en bij de overheid wordt professionele begeleiding steeds vaker ingezet.

Welke vorm van begeleiding het beste aansluit op de vraag verschilt per situatie. Iedere begeleidingsvorm heeft haar eigen specifieke eigenschappen.

Vormen en definities van professioneel begeleiden:

Tags: 
beroepsvereniging coaching
begeleidingskunde
supervisie en coaching