LVSC narratief voor Professioneel begeleider, Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider

Als gecertificeerd supervisor, (team) coach, of organisatiebegeleider kun je een beroepsregistratie bij LVSC aanvragen. Daarmee toon je aan dat je aan de kwaliteitsvoorwaarden (een door LVSC erkende opleiding, bijscholing, intervisie en ervaring) voldoet en dat dit doorlopend wordt getoetst. Het LVSC-keurmerk staat voor kwaliteit.

Narratief Professioneel begeleider

Ben je lid of wil je lid worden van LVSC dan vinden wij het belangrijk dat je je in de definitie en het narratief (profielbeschrijving) van een professioneel begeleider bij LVSC kunt herkennen.

Narratief Professioneel Begeleider

Naast lid worden als professioneel begeleider kun je je ook laten registreren voor een specifieke discipline te weten: Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider. De narratieven vind je hieronder.

Narratief Coach
Coaching is een activiteit die vanuit verschillende rollen kan worden ingevuld in horizontale werk- en opleidingsrelaties (professionele coaching). De focus van de aandacht is in coaching op de toekomst gericht: op het behalen van betere resultaten, het realiseren van een bepaalde wens of het vormgeven van een ambitie. Kenmerkend voor het werk van een professionele coach is dat de coach steeds zal achterhalen wat het beoogde effect van zijn begeleiding is. Bij het inrichten van de leer- en ontwikkelomgeving maakt een coach gebruik van een arsenaal aan methoden en technieken. De coach doet dit vanuit het besef dat het in de kern gaat om leren en persoonlijke ontwikkeling en dat de cliënt alleen zelf kan leren en ontwikkelen.

Narratief Coach


Narratief Supervisor
De supervisor is een professioneel begeleider, die zijn begeleiding specifiek aanbiedt aan hoger geschoolde professionals (of professionals in opleiding). Zij moeten leren zichzelf als persoon te hanteren in hun beroep. Van de betreffende professionals wordt gevraagd het emotionele appèl van de situatie te kunnen hanteren en dat om te zetten in adequaat beroepsmatig handelen. Hierbij wordt de eigen persoon ingezet als instrument. Kenmerkend voor de supervisorische begeleiding is dat de supervisor een leeromgeving creëert waarin indringende ervaringen uit het werk zodanig besproken kunnen worden dat de cliënt ervan leert zowel als persoon en als handelend professional. Om de inbreng van de cliënt te verkennen en er aan te leren heeft de supervisor een keur aan werkvormen en benaderingswijzen in zijn/haar repertoire.

Narratief Supervisor


Narratief Organisatiebegeleider
De organisatiebegeleider heeft het vermogen om meervoudig te contracteren en de begeleiding te verzorgen vanuit meervoudige partijdigheid. Hij/zij kijkt naar individuele perspectieven en naar het geheel als een systemische eenheid met zijn eigen processen en patronen. Hij/zij werkt als zelfstandige c.q. vanuit een adviesbureau en verzorgt vanuit die rol begeleidingstrajecten rond organisatie-ontwikkelvragen. Of de organisatiebegeleider is binnen een bedrijf of instelling aangesteld om ontwikkelingsprocessen vlot te trekken en te begeleiden. In een derde variant doet de organisatiebegeleider dat binnen de eigen organisatie vanuit een andere functie en heeft hij/zij hier informeel het gezag voor verworven.

Narratief Organisatiebegeleider

uitgebreide informatie het narratief van de organisatiebegeleider


Tarieven Beroepsregistratie

Bij LVSC betaal je jaarlijks een tarief voor je lidmaatschap en indien je jouw beroepsregistratie aanvraagt, betaal je tevens jaarlijks voor deze beroepsregistratie(s).

Bekijk de tarieven.Beroepsregistratie aanvragen

Om een beroepsregistratie aan te kunnen vragen, word je eerst lid van LVSC. Nadat je lidmaatschap is geactiveerd, log je in met je account en kun je op je persoonlijke pagina een beroepsregistratie aanvragen. Klik in het blok aan de rechterkant voor meer informatie over de betreffende registratie.