Beroepsregister voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider

Als gekwalificeerd supervisor, coach of organisatiebegeleider kun je een beroepsregistratie bij LVSC aanvragen. Daarmee toon je aan dat je aan de kwaliteitsvoorwaarden (een door LVSC erkende opleiding, bijscholing, intervisie en ervaring) voldoet en dat dit doorlopend wordt getoetst. Het LVSC-keurmerk staat voor kwaliteit.

Profielbeschrijvingen Professioneel begeleiders

Ben je lid of wil je lid worden van LVSC dan vinden wij het belangrijk dat je je in de profielbeschrijving van een professioneel begeleider bij LVSC kunt herkennen. Naast lid worden als professioneel begeleider kun je je ook laten registreren voor een specifieke discipline te weten: coach, supervisor en organisatiebegeleider.  Deze profielbeschrijvingen vind je hieronder.

Interesse in een beroepsregistratie?
Via het menu rechts op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende beroepsregistraties.

Kwaliteitsbewaking

Sinds de start van haar beroepsregister bewaakt LVSC de kwaliteit door o.a. de volgende commissies:

  • Registratieadviescommissie (RAC)

Bureau LVSC verricht namens het LVSC-bestuur de toetsing van alle reguliere aanvragen voor (her)registratie. Zonodig adviseert de RAC het bureau LVSC over de toetsing. Dit gebeurt enkel bij bijzondere aanvragen m.b.t. supervisie. De communicatie verloopt via het bureau.

  • Registratieadviescommissie coaching (RACC)

Bureau LVSC verricht namens het LVSC-bestuur de toetsing van alle reguliere aanvragen voor (her)registratie. Zonodig adviseert de RACC het bureau LVSC over de toetsing. Dit gebeurt enkel bij bijzondere aanvragen m.b.t. coaching. De communicatie verloopt via het bureau.

  • College van Tucht (CvT)

Het College van Tucht behandelt klachten bij overtreding van de gedragscode voor leden van LVSC. Download gedragscode.

  • Vertrouwenscommissie (VC)

Een klacht inzake de gedragscode wordt aan de vertrouwenscommissie voorgelegd om in der minne te schikken. Lukt dit niet, dan gaat de klacht door naar het College van Tucht. Heb je een klacht? Neem dan contact op met LVSC.

Onafhankelijke audit

LVSC hecht belang aan onafhankelijke toetsing en beoordeling van de registraties. Daarom is er een onafhankelijke audit ingebouwd in het registratieproces. Een keer per jaar vindt een onafhankelijke audit plaats bij bureau LVSC om te beoordelen of de registraties volgens de juiste procedures verlopen.

Tarieven Beroepsregistratie

Bij LVSC betaal je jaarlijks een tarief voor je lidmaatschap en indien je jouw beroepsregistratie aanvraagt, betaal je tevens jaarlijks voor deze beroepsregistratie(s). Bekijk de tarieven.

Beroepsregistratie aanvragen

Om een beroepsregistratie aan te kunnen vragen, word je eerst lid van LVSC. Nadat je lidmaatschap is geactiveerd, log je in met je account en kun je op je persoonlijke pagina een beroepsregistratie aanvragen. Klik in het blok aan de rechterkant voor meer informatie over de betreffende registratie.

Tags: 
beroepsregistratie