LVSC beroepsregister voor Coach en Supervisor

Als gekwalificeerd supervisor en/of coach kun je een beroepsregistratie bij LVSC aanvragen. Daarmee toon je aan dat je aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet en dat dit doorlopend wordt getoetst. Met het LVSC keurmerk onderscheid jij je op de markt.

Beroepsregister voor coaches en supervisoren

Opdrachtgevers stellen beroepsregistratie steeds vaker als voorwaarde bij het toekenen van een opdracht aan een coach of supervisor. Zij zien beroepsregistratie voor professioneel begeleiders als een kwaliteitstandaard.

Als geregistreerd LVSC Coach en/of Supervisor onderscheid jij je van vakgenoten zonder registratie. De basisvoorwaarde is dat je een erkende coach en/of supervisie opleiding op post HBO niveau hebt afgerond. Voor het behoud van de beroepsregistratie is het een voorwaarde dat je doorlopend erkende bij- en nascholing (zie agenda en PE-overzicht) volgt en een minimaal aantal begeleidingstrajecten per jaar verzorgt. Daarnaast volg je intervisie met vakgenoten en vorm je een leergroep om met en van elkaar te leren. Geregistreerde LVSC Coaches en Supervisoren blijven werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en zijn actief in het vakgebied. 

Interesse in een beroepsregistratie?
Via het menu rechts op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende beroepsregistraties.

Competentieprofielen

Uitgangspunt voor inschrijving in het register geschiedt op basis van de competentieprofielen:

    Competentieprofiel Supervisor
    Competentieprofiel Docent Supervisiekunde
    Competentieprofiel Registercoach

Kwaliteitsbewaking

Sinds de start van haar beroepsregister bewaakt LVSC de kwaliteit door o.a. de volgende commissies:

  • Registratieadviescommissie (RAC)

Bureau LVSC verricht namens het LVSC-bestuur de toetsing van alle reguliere aanvragen voor (her)registratie. Zonodig adviseert de RAC het bureau LVSC over de toetsing. Dit gebeurt enkel bij bijzondere aanvragen m.b.t. supervisie. De communicatie verloopt via het bureau.

  • Registratieadviescommissie coaching (RACC)

Bureau LVSC verricht namens het LVSC-bestuur de toetsing van alle reguliere aanvragen voor (her)registratie. Zonodig adviseert de RACC het bureau LVSC over de toetsing. Dit gebeurt enkel bij bijzondere aanvragen m.b.t. coaching. De communicatie verloopt via het bureau.

  • College van Tuchtzaken (CvT)

Het College van Tuchtzaken behandelt klachten bij overtreding van de gedragscode voor leden van LVSC. Download gedragscode.

  • Vertrouwenscommissie (VC)

Een klacht inzake de gedragscode wordt aan de vertrouwenscommissie voorgelegd om in der minne te schikken. Lukt dit niet, dan gaat de klacht door naar het College van Tuchtzaken. Heb je een klacht? Neem dan contact op met LVSC.

Onafhankelijke audit

LVSC hecht belang aan onafhankelijke toetsing en beoordeling van de registraties. Daarom is er een onafhankelijke audit ingebouwd in het registratieproces. Een keer per jaar vindt een onafhankelijke audit plaats bij bureau LVSC om te beoordelen of de registraties volgens de juiste procedures verlopen.

Tarieven Beroepsregistratie

Bij LVSC betaal je jaarlijks een tarief voor je lidmaatschap en indien je jouw beroepsregistratie aanvraagt, betaal je tevens jaarlijks voor deze beroepsregistratie(s). Bekijk de tarieven.

Beroepsregistratie aanvragen

Ga naar formulieren om jouw registratie als professional of opleider vandaag nog aan te vragen. Klik in het blok aan de rechterkant voor meer informatie over de betreffende registratie.

Tags: 
beroepsregistratie