Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Hier vind je een overzicht van de door ons gaccrediteerde Coach en Supervisieopleidingen. Na afronding van deze opleidingen kun je je laten registreren in ons beroepsregister als Supervisor of Registercoach.

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Filter op Permanente educatie voor een overzicht van erkende bij- en nascholing. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting vind je in het activiteitenoverzicht.

Hooggevoelig heel gewoon

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid (1,5 PE)

Je verdiept je in wat hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit is, leert de laatste wetenschappelijke inzichten en hoe je deze vertaalt naar de praktijk. Je krijgt praktische handvatten aangereikt, zoals woorden waarmee je uitleg kunt geven, korte (ervarings)oefeningen, een visualisatie, ontspanningsoefening en praktische modellen. Herkennen, erkennen en praktisch benaderen is de rode draad.

De deelnameprijs: Voor externen € 395,00 (geen btw) all-in, voor LVSC-leden € 355,50 (geen btw)

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Hooggevoelig heel gewoon.

Meer informatie

IEP bv

Introductietraining NLP (4 PE)

In de Introductietraining NLP maakt u kennis met NLP-ideeën en -technieken die nuttig zijn in instellingen, bedrijven en in de trainingswereld. U bent in staat om sneller verandering op gang te brengen bij uzelf en uw cliënten, zodat u betere resultaten bereikt als coach of begeleider.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van IEP.

Meer informatie

IEP bv

Training Introductie Provocatief Coachen (1,5 PE)

Provocatief coachen is een nieuwe cocktail van liefde, humor en uitdaging. Vaak verrassend effectief en bovendien een goede manier om weer plezier in je werk te krijgen! De training wordt gegeven door de grondleggers van het provocatieve coachen in Nederland: Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van IEP.

Meer informatie

IRcoaching

Workshop Contemplation Cards (0,5 PE)

Contemplation cards zijn prachtig vormgegeven metaforische kaarten die zijn gemaakt en uitgegeven door Marika Saard uit Estland. De systeem en emotiekaarten zijn te gebruiken in supervisie, coaching, therapie en trainingen.

In de workshop van 3 uur wordt je meegenomen naar het verhaal achter de kaarten. Ineke deelt haar ervaringen over hoe je de kaarten kunt inzetten bij de verschillende leervragen uit de praktijk. En je gaat zelf werken met de kaarten waarbij je de werking van de kaarten als deelnemer en als begeleider kunt ervaren.

De workshop zal driemaal per jaar worden aangeboden. LVSC-leden ontvangen 10% korting op de prijs van € 75,-.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van IR coaching.

Meer informatie

In Scène

Teamontwikkeling in organisaties (2 PE)

De workshop duurt een dag en is gebaseerd op de volgende vragen: Hoe kunnen we teams betere instrumenten geven om zichzelf te sturen? Hoe kunnen management en HR eerder signaleren waar begeleiding nodig is? Aan bod in de workshop komen: literatuur onderzoek omtrent teamontwikkeling, ontwikkelingen in organisaties, paralelprocessen tussen doelgroepen en professionals, parallel processen in begeleiding, teams en management, management en directie

Leden ontvangen 25% korting op de deelnameprijs van €245,- (exclusief BTW).

Informatie en aanmelden
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van In Scène.

Meer informatie

In Scène

Intervisietraining (6 PE)

In deze intervisie-training leer je in 3 dagen; - hoe je intervisie kunt installeren binnen een organisatie, zowel als interne en als externe begeleider: - de structuur van een aantal intervisie methoden te hanteren: - over teamontwikkeling en parallelprocessen: over je persoonlijke stijl als begeleider.

Prijs: € 750, - . LVSC leden ontvangen een korting en betalen € 675,-

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van In Scène.

Meer informatie

In Scène

Tweedaagse training "Bewust in Interactie" (4PE)

Met behulp van de ICL-R krijg je een helder beeld van hoe je over komt op anderen en wat je daarin wilt veranderen. We werken met familie opstelling en psychodramatechnieken. Na afloop heb je inzicht en handvatten in je interactie, je overdracht en tegenoverdracht, ervaar je meer regie over de communicatie.

LVSC leden krijgen korting en betalen € 495,- in plaats van € 550,-

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van In Scène.

Meer informatie

Interactie-Academie

Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit (1,5 PE)

Voor supervisoren en werkbegeleiders.

Supervisie is steeds vaker een belangrijk onderdeel van de werkpraktijk en van opleidingstrajecten. De supervisor of werkbegeleider heeft nood aan specifieke deskundigheid en methoden om de supervisant opnieuw op weg te helpen, te inspireren of om zijn professioneel handelen te bevorderen.

Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal narratieve en systemische principes die als leidraad kunnen dienen voor het begeleiden van de supervisie. We denken na over onze positie als supervisor met bijzondere aandacht voor de daarbij horende professionele discoursen die de supervisor in hun greep kunnen hebben. 

Plaats: Antwerpen

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van de Interactie Academie. 

Meer informatie

KPV Klinische Pastorale Vorming

Workshop 'Crossovers: kan een (pastoraal) supervisor ook geestelijk begeleider worden?' (1PE)

In deze workshop stellen we een vraag aan de orde die dit jaar door verschillende (pastoraal)
supervisoren gesteld is: kan een supervisor ook gemakkelijk een geestelijk begeleider worden?De
aanleiding daarvan is dat de Protestantse Kerk in Nederland van haar gemeentepredikanten vraagt
dat zij in het kader van hun Permanente Educatie elke 5 jaar een route van supervisie, coaching of
geestelijke begeleiding volgen, individueel of in groepsverband. Een aantal supervisoren wil zich ook
op de markt van geestelijk begeleiders kunnen aanbieden en vraagt zich daarom af wat hiervoor de
vereisten zijn. In de postacademische Opleiding Geestelijke Begeleiding van de PThU wordt over deze
vraag gedelibereerd. We zullen tijdens de workshop de argumenten voor en tegen schiften. Het zal
nodig zijn om het specifieke van beide goed in vizier te hebben om tot een goede crossover te kunnen
komen. De workshop vindt plaats op een moment dat de discussie hierover nog niet afgerond is en zal
daarmee zelf een bijdrage aan deze discussie vormen.

Doelstelling
Aan het eind van deze workshop hebben de deelnemers


 • Ervaren hoe zinvol het is om met elkaar dit onderwerp te bespreken en zijn ze gemotiveerd om ook voor zichzelf de vraag te overwegen;

 • Hun kennis en inzicht in wat (pastorale) supervisie en geestelijke begeleiding zijn vergroot en aangescherpt;

 • Overeenkomsten en verschillen tussen beide en de mogelijkheden van crossovers verkend;

 • De waarde van de gehanteerde argumenten gewogen;

 • Hun eigen positie in de discussie kunnen bepalen;

 • En een bijdrage geleverd aan de verheldering die in de Nederlandse religieuze context hierover nu nodig is.


Datum: 7 november 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur

Prijs: € 30,-

Contactpersoon: Anneke de Vries, anneke.devries@radboudumc.nl   024 3613320

Locatie: Jacobikerk - Pelgrimszaal, St. Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht

Meer informatie

KPV Klinische Pastorale Vorming

Workshop rond het nieuwe handboek Supervisiekunde Meerperspectivisch (1PE)

Korte introductie:

Het had een 'handzaam boekje' moeten worden, maar het is een beetje uit de hand gelopen en toch een lijvig boekwerk geworden: SUPERVISIEKUNDE MEERPERSPECTIVISCH.

Deze bijeenkomst onder leiding van Marcel Hoonhout biedt in vogelvlucht zicht op een aantal vernieuwingen die in dit boek te vinden zijn. Om er een aantal te noemen:


 • Stilstaan bij het constructivistisch uitgangspunt van supervisie

 • Supervisie opgevat als een plek waarop vooral leren-van-binnenuit vorm krijgt en de hoofdtaak van een supervisor (competentieprofiel) dan ook is om ervaringsleren te stimuleren

 • Geen twee integratiedriehoeken meer, maar nog maar één (zonder het concept integratie)

 • Begeleiden opgevat als kiezen: het maken van keuzes op een reeks van spanningsvelden tegelijk

 • Vak-variatie in supervisieland: vijf 'organiserende principes' en tal van 'benaderingen' als inspiratiebronnen en als evenzovele verleidingen om de grens van supervisie te overschrijden

 • Het belang van contexten (in meervoud)

 • Toekomst van supervisie: alle elementen van 'grondstructuur van supervisie' (Siegers) staan onder spanning 


Prijs € 33,- LVSC-leden ontvangen 10% korting.

Contactpersoon: Anneke de Vries anneke.devries@radboudumc.nl

Datum: 7 november 2017 van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Stichting Oikos, Mariahoek 16-17, 3511 LG Utrecht, tel: 030 - 236 15 00

"Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website"

Meer informatie