In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • Anders begeleiden in verwaarloosde organisaties - De praktijk

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In zijn vorige bijdrage stond de parallel met de orthopedagogiek centraal en de vraag: in welk opzicht en waarom is het begeleidingsproces bij verwaarloosde organisaties anders dan bij gezonde organisaties?

 • Onmacht als systeemvraagstuk - Het vervolg op de verkenning

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Het vorige artikel van de auteurs was de weerslag van waar zij toen stonden in hun onderzoek naar onmacht. Ze focusten toen vooral op het doorgeschoten postmodernisme en op ‘trickling down’.

 • Narratieve leerprocessen - Over begeleiden met bronnen uit de ‘culturele humuslaag’

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Volgens de auteur is Het oneindige verhaal van Michael Ende een treffende illustratie van het grondidee van het invoegen van bestaande verhalen (zoals sprookjes en mythische vertellingen) in begeleidingstrajecten.

 • Kunnen wij over onveiligheid spreken?

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  ‘Hoezo is het hier onveilig?’ In deze vraag, die het vertrekpunt vormde van een eerder artikel over psychologische onveiligheid, ligt al het ongemak besloten dat dit onderwerp met zich meebrengt.

 • LVSC: veertig jaar identiteitsontwikkeling - Van strijdbare werkgroep naar agora

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Veertig jaar geleden werd de voorouder van LVSC geboren vanuit de noodzaak om de didactische supervisiemethode van de ondergang te redden. Wat is het verhaal van LVSC? En voor welke keuzes staat de vereniging nu?

 • De roeping van de begeleider om transitie te helpen vormgeven - Een vervolg

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Professionele begeleiding gaat over het initiëren, stimuleren en vormgeven van transitie. Een van de belangrijkste oorzaken van falend (bege)leiderschap is dat er onvoldoende met een transitiebril naar verandering wordt gekeken.

 • Effectiviteit in organisaties - Op het raakvlak van het collectief en de persoonlijkheid

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Vier jaar geleden schreef de auteur voor dit tijdschrift een overzichtsartikel over het werk van Chris Argyris die de effectiviteit van mensen in organisaties onderzocht. In deze terugblik wordt het onderwerp effectiviteit vanaf een ander punt opgepakt.

 • Van verlangen naar IoPT

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteur reageert op haar vorige bijdrage aan dit tijdschrift en stipt daarbij IoPT-opstellingen aan in het kader van trauma. Hoe meer we begrijpen van trauma en de gevolgen daarvan, des te minder angst hoeven we ervoor te hebben.

 • Omarm de fantasie - Werken met verhalen

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit vervolgartikel richten de auteurs zich op de magie van verhalen. Fantasie heeft echter niet altijd een positief imago, hoewel het juist een enorme bron voor verandering kan zijn.

 • Wil de echte begeleider opstaan?

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Vijf jaar na zijn artikel ‘Wil de echte groep opstaan’ blikt de auteur terug: wat vindt hij er nu van? Vervolgens geeft hij een verdiepend exposé over wat hij onder sociale complexiteit verstaat in de context van groepsbegeleiding en beargumenteert tevens het belang ervan.

 • TsvB 2020-3 - thema: Verlies

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Wie had kunnen denken, toen we ‘verlies’ als thema voor dit nummer kozen, dat een jaar later de hele wereld geconfronteerd zou worden met verlieservaringen? We kregen tijdens de coronapandemie te maken met verlies van gezondheid, fysiek contact, werk, inkomen, bewegingsvrijheid, vanzelfsprekendheden en soms verlies van dierbaren. Dat betekende afscheid nemen, loslaten, rouwen, betekenis zoeken, resetten en het vinden van een nieuw evenwicht.

 • Levenskunst in tijden van corona

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel worden de existentiële aspecten van de coronacrisis belicht met behulp van het denken van Michel de Montaigne. Deze filosoof leefde in de zestiende eeuw, waarin parallellen te ontdekken zijn met de huidige crisis.

 • Gecompliceerde rouwklachten door baanverlies

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Bij het begeleiden van cliënten vanuit de arbeidsre-integratie zag de auteur overeenkomsten met mensen die vastlopen in rouw na verlies van een dierbare.

 • Op de pof - Column

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  ‘Ik ben gezegend dat mijn dierbaren en ik tot nu toe gevrijwaard zijn gebleven van corona. Misschien kost het me daarom wel moeite mijn gedachten en gevoelens rond deze coronacrisis te ordenen’, aldus Paul Kloosterboer in zijn column.

 • Loslaten wat je weet - Ervaringen met Theory U bij een complex vraagstuk

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In elk veranderingstraject zet je dingen op het spel. Hoe laat je los wat je weet? En hoe kun je ontspannen omgaan met het wegvallen van waarheden die mogelijk niet meer relevant zijn?

 • Ontwikkelen is (ook) verliezen

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Kijken met de bril van verlies is voor iedere begeleidingskundige van belang. Want wie zich in een transitie bevindt, verliest altijd iets. Verlies is daarom onderdeel van elk levensverhaal.

 • ‘We hebben soms een pijnlijk beroep’ - Predikanten over verlies

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Deze bijdrage verkent de plek van verlies in het werk van predikanten en wat dat betekent voor de begeleidingskundige kant van hun werk.

 • ‘Ik zit ook wel eens met tranen in mijn ogen – dat mag’ - In gesprek met twee uitvaartbegeleiders

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Een beroepsgroep die bij uitstek te maken heeft met het begeleiden van verlies is die van de uitvaartondernemers. De auteurs spraken met twee van hen over het gevoel van wederzijdsheid in hun werk, het omgaan met lastige situaties en het begeleiden van uitvaarten in de coronacrisis.

 • De Weg - Aflevering 17

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht?

 • De zeven levensfasen van de levensschool - Boekbespreking

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteur bespreekt in deze bijdrage Dagboek van de ziel. De zeven levensfasen van Bertie Hendriks en Mirjam Tirion-Ietswaart.