In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • Druk van de heksenketel

  Over werkdruk wordt veel gesproken: we hebben te veel werk waar te weinig tijd voor is, zodat we het niet tijdig afkrijgen en loodgieterstassen vol mee naar huis nemen. Gewoonlijk wordt werkdruk dan ook gezien als een te bestrijden kwaad. Nu kan het best zinvol zijn om de druk van en op het werk te verminderen, zeker, maar het is leerzamer om nu eens goed te kijken naar de druk die inherent is aan het vak coaching, en die gegeven is met wat coaching is of denkt te moeten zijn.

 • TsvB 2020-4 - thema: Ik ben toch niet gek?!

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Menigeen zal het verzucht hebben in de afgelopen maanden: ‘Zonder mondkapje de supermarkt in? Ik ben toch niet gek? Mondkapjes worden dringend geadviseerd’, ‘Mét mondkapje de supermarkt in? Ik ben toch niet gek?! Die dingen houden geen virussen tegen’, ‘Me laten testen bij een beetje keelpijn? Gewoon thuisblijven en uitzieken, toch?’

 • Hoogbegaafd: wel anders maar niet gek

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  ‘Ik ben toch niet gek?’, vraagt men zich weleens af. Voor sommige mensen heeft deze uitspraak een letterlijke betekenis, bijvoorbeeld als iemand tot een minderheidsgroep behoort.

 • Inclusie is ook een keuze - Versterken van de lhbt-gemeenschap binnen organisaties

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In de literatuur wordt het thema inclusie met name belicht vanuit de context van de (werk)omgeving. Ook het beleid voor diversiteit en inclusie van veel organisaties is gericht op de context van de organisatie als geheel.

 • Ken je dat? - Column

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Column

  ‘In begeleidingssituaties bekruipt me weleens het gevoel dat wat de cliënt zegt niet overeenkomt met het onderbuikgevoel dat ik bij de boodschap krijg’, aldus Tijn Ponjee in haar column.

 • Authentiek leiderschap

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Het ontbreekt in organisaties niet aan opvattingen over goed leiderschap. Veel denkbeelden over leiderschap vertrekken echter vanuit een geromaniseerd en atomistisch mensbeeld, waarbij één persoon met bijzondere kwaliteiten een groep aanvoert.

 • Supervisie in de virtuele ruimte - Omgangsvormen voor supervisorisch leren in een gekke wereld

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Vanwege de coronacrisis verving de maatschappij fysieke ontmoetingen zoveel mogelijk door digitaal samenkomen. Ook supervisie, als specifieke vorm van begeleiden, moest onvermijdelijk de virtuele ruimte verkennen.

 • ‘Thuiskomen via een bochtig pad’ - In gesprek met Jules Tielens

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Psychiater Jules Tielens was jarenlang straatpsychiater voor dak- en thuislozen met een verslaving in Amsterdam. Als tegengeluid bij de in zijn ogen bureaucratische ggz-instellingen richtte hij een ‘ander’ psychosecentrum op.

 • De Weg - Aflevering 18

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten?

 • Waarom wordt de menselijk maat zo vaak vergeten? - Boekbespreking

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteur bespreekt in deze bijdrage Person-centered care in psychiatry. Selfrelational, contextual and normative perspectives (2019) van Gerrit Glas.

 • Dichter in het vak: verhalen voor de begeleidingskunde - Boekbespreking

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteur bespreekt in deze bijdrage Leven in verhalen. Begeleiden met mythen, sprookjes en gedichten rond vragen op de levensweg (2019) van Michiel de Ronde.

 • Het reflectieve vermogen van leiders “De spiegel van de ziel”

  Voor zijn studie - Parttime Master Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam - schreef Juri Hoedemakers een scriptie getiteld Het reflectieve vermogen van leiders "De spiegel van de ziel'. Hij werd met deze scriptie bekroond tot Winnaar Beste Scriptie Lichting 2018-2020.

 • TsvB 2020-JUB - Jubileumnummer 40 jaar LVSC

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Veertig jaar Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) – een jubileum. Een moment om te vieren, terug te kijken en vooruit te blikken. Reden ook voor een jubileumnummer van Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Ook wij kijken daarin terug en vooruit.

 • Tijdloos en urgent - Vragen over de toekomst van de begeleidingskunde

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteur blikt terug op zijn vorige bijdrage aan dit tijdschrift en kijkt tevens vooruit naar de toekomst van de begeleidingskunde, ook in verband met de coronacrisis.

 • Anders begeleiden in verwaarloosde organisaties - De praktijk

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In zijn vorige bijdrage stond de parallel met de orthopedagogiek centraal en de vraag: in welk opzicht en waarom is het begeleidingsproces bij verwaarloosde organisaties anders dan bij gezonde organisaties?

 • Onmacht als systeemvraagstuk - Het vervolg op de verkenning

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Het vorige artikel van de auteurs was de weerslag van waar zij toen stonden in hun onderzoek naar onmacht. Ze focusten toen vooral op het doorgeschoten postmodernisme en op ‘trickling down’.

 • Narratieve leerprocessen - Over begeleiden met bronnen uit de ‘culturele humuslaag’

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Volgens de auteur is Het oneindige verhaal van Michael Ende een treffende illustratie van het grondidee van het invoegen van bestaande verhalen (zoals sprookjes en mythische vertellingen) in begeleidingstrajecten.

 • Kunnen wij over onveiligheid spreken?

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  ‘Hoezo is het hier onveilig?’ In deze vraag, die het vertrekpunt vormde van een eerder artikel over psychologische onveiligheid, ligt al het ongemak besloten dat dit onderwerp met zich meebrengt.

 • LVSC: veertig jaar identiteitsontwikkeling - Van strijdbare werkgroep naar agora

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Veertig jaar geleden werd de voorouder van LVSC geboren vanuit de noodzaak om de didactische supervisiemethode van de ondergang te redden. Wat is het verhaal van LVSC? En voor welke keuzes staat de vereniging nu?

 • De roeping van de begeleider om transitie te helpen vormgeven - Een vervolg

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Professionele begeleiding gaat over het initiëren, stimuleren en vormgeven van transitie. Een van de belangrijkste oorzaken van falend (bege)leiderschap is dat er onvoldoende met een transitiebril naar verandering wordt gekeken.